27 | 05 | 2020

Αθήνα  29 Ιουλίου 2004
ΥΠΟΙΚ. 1062398/4760/0016


ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη συζήτηση στο θερινό τμήμα της Βουλής των άρθρων του Σχεδίου Νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και άλλες διατάξεις» επήλθαν οι παρακάτω μεταβολές:

 

Α. Στο Κεφάλαιο Β άρθρο 12, «ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών», παράγραφο 2 η αναφερόμενη ημερομηνία 30 Ιουλίου 2004, η οποία αποτελεί την προθεσμία υποβολής της αίτησης και καταβολής της πρώτης δόσης για υπαγωγή στη ρύθμιση, μετατοπίζεται στις 31 Αυγούστου 2004. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν ως έχουν. Συνεπώς, όσοι οφειλέτες υπήχθησαν ή θα υπαχθούν στη ρύθμιση μέχρι τις 30 Ιουλίου 2004, πρέπει να καταβάλουν τη δεύτερη δόση μέχρι τέλος Αυγούστου του ιδίου έτους.
Επί τη ευκαιρία και προς αντιμετώπιση προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων περί ρύθμισης χρεών του ιδίου νομοσχεδίου σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Δεν απαιτείται παράβολο για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση.
2. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και οι περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρα 23 και 24 του ν.2648/1998) εφόσον δεν τίθεται όρος στην απόφαση για άμεση εξόφληση, ήτοι ρυθμίζεται το ποσό της κύριας οφειλής με το ποσό των προσαυξήσεων που αναλογεί, μετά την εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων.

Β. Επίσης, μέχρι 31 Αυγούστου 2004 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των εκπροθέσμων δηλώσεων του κεφαλαίου Γ του νομοσχεδίου (άρθρα 18-20).

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm