Open menu
14 | 07 | 2020

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  1

ΑΙΤΗΣΗ

 

Επώνυμο ή Επωνυμία………………….

……………………………………...……..

Όνομα……………………………………..

Αντικείμενο εργασιών……………………

……………………………………………..

Α.Φ.Μ…………………………………

ΘΕΜΑ: Επιστροφή  πιστωτικού υπολοίπου          

Φ.Π.Α. σύμφωνα με την Α.Υ.Ο       

ΠΟΛ  1073/21-7-04 ………………….

……………………….……/…../………

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ         

¨      Αναλυτική κατάσταση της περιπ. β΄  του άρθρου  4(2)

¨      Στοιχεία σχετικά με την επένδυση.(2)

¨      Επιμετρήσεις εκτελεσθεισών εργασιών επί κατασκευών ακινήτων.(2)

¨      Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 της περίπτωσης γ΄  του άρθρου 4(2)

¨      Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 της περίπτωσης ε΄  του άρθρου  4 (2)

¨          Κατάσταση της περ. δ΄ του άρθρου  4 (2)

 

 

 

(1)  Διαγράψτε ανάλογα

(2)  Διαγραμμίστε ανάλογα

 

 

Προς τη Δ.Ο.Υ  ………………………………………

 

 

Παρακαλώ να μου επιστραφεί το ποσό των………

…………………………………………………………

…………………………………………………Ευρώ

(……………….€) από το πιστωτικό μου υπόλοιπο

τ….  φορολογικ….(1) / ή διαχειριστικής(1)  περιοδ……. Από …../…../200… έως …../…../200…

 

Το ποσό αυτό δικαιούμαι να μου  επιστραφεί επειδή πραγματοποίησα πράξεις:

 

¨        Του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1073/21-7-04

¨  α)  οι οποίες προβλέπονται από τα άρθρα 24,25,26,27 και 28 του κώδικα Φ.Π.Α.(2)

¨  β) για τις οποίες προβλέπεται αναστολή καταβολής Φ.Π.Α.

¨  γ)  εισαγωγές, αγορές ή κατασκευές επενδυτικών αγαθών,

¨  δ)  εκροές υπαγόμενες σε χαμηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α. από εκείνον των εισροών.

 

¨        Του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1073/21-7-04 

 

    Ο ακριβής υπολογισμός του ποσού που ζητώ για επιστροφή έγινε με βάση τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων μου, όπως αναλυτικά φαίνεται στην επόμενη σελίδα.

 

    Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι απολύτως ακριβή και ότι γνωρίζω τις σοβαρές συνέπειες που συνεπάγεται μία ψευδής δήλωση.

 

 

Ο   Α ι τ ώ ν

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α   2

 

Δ.Ο.Υ……………………….                                 …………………..200…

 

                                         Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ……………………………..έχοντας υπόψη :

 

1. Tις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α όπως ισχύουν :

      α) της παραγράφου 1 του άρθρου 34

      β) των άρθρων 24,25,26,27 και 28

      γ) των άρθρων 30,31 και 32

2. Την αριθμ. 1060481/4643/810/Α0014/ΠΟΛ 1073/21-7-04 απόφαση του ΥΠ. ΟΙΚ.

3. Την από ………………………….(αρ. πρωτ……………….) αίτηση τ……

      …………………………………………….και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή δικαιολογητικά.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Εγκρίνουμε την επιστροφή ποσού ………….………………………………..

……………………………Ευρώ, στ..……………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

ύστερα από την από ……………………………αίτηση τ….  για επιστροφή

Φ.Π.Α.  από το  πιστωτικό    τ..    υπόλοιπο    φορολογικής /διαχειριστικής

 περιόδου από………………………. έως…………………….

 

Το ποσό που  επιστρέφεται αποτελεί:

[Διαγραμμίστε ανάλογα]

 

  •   Το 100% του πιστωτικού υπολοίπου που ζητείται όπως διαμορφώθηκε από τον προσωρινό έλεγχο

  •   Το 90% του πιστωτικού υπολοίπου που ζητείται και επιστρέφεται χωρίς την διενέργεια προσωρινού ελέγχου.

  •   Το υπόλοιπο 10% μαζί με το πλεονάζον όριο του πιστωτικού υπολοίπου που ζητήθηκε όπως διαμορφώθηκε από τον προσωρινό έλεγχο.

  •   Το ποσό που προέκυψε ύστερα από τακτικό έλεγχο

 

 

Στο ποσό της επιστροφής να συμψηφισθεί τυχόν ληξιπρόθεσμο μέχρι το χρόνο της επιστροφής χρέος του δικαιούχου προς το δημόσιο………………….. και το υπόλοιπο να μεταφερθεί σε πίστωση του λογαριασμού…………………….

………………………του δικαιούχου.

 

                                                                          Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.


 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  3

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟ  ΦΥΛΛΟ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

:

ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Α.

 

ΑΡΙΘ. ΑΦΕΚ / Π.Κ.

:

 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑΕΚΔΟΣΗΣ

:

 

 

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΦ.

:

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΗΜ/ ΝΙΑ

:

 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

:

 

 

ΕΤΟΣ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ

:

 

 

ΗΜ/ ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡ. 

:

 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΛ ΤΟΚΩΝ

:

 

 

ΕΙΔΟΣ  ΑΦΕΚ

:

 

 

Α.Β.Κ.Τ. / ΕΤΟΣ

:

 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

:

 

 

ΑΦΜ

:

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ  ΦΟΡΟΥ

: ΦΠΑ

 

 

Α.Χ.Κ. / ΓΡΑΜΜΗ

:

 

Α.Τ.Β.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΕ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΕ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΚΤ.

ΕΦ.

ΚΑΤ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ

ΕΚΠ ΑΝΑΛΟΓ.

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ

ΕΚΠΤ.ΕΠΙΣΤΡ.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Ο.Υ.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

ΒΙΒΛΙΟ «ΑΙΤΗΣΕΩΝ–ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α.»

Αύξ.αριθ.

αίτησης

 

Αρ. Πρωτ

και

ημερομηνία

Επιστροφή χωρίς έλεγχο

Προσωρινός

έλεγχος

Τακτικός

έλεγχος

Παρατη-ρήσεις

Αριθμός και ημερομηνία

Αριθμός και ημερομηνία

 

Αριθμός και ημερομηνία

 

1η απόφαση

1ο ΑΦΕΚ

2η απόφαση

2ο ΑΦΕΚ

απόφα-σης

ΑΦΕΚ

απόφα-

σης

ΑΦΕΚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm