17 | 08 | 2019

Αθήνα 1/07/04

ΠΟΛ, 1060

 

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση της υποχρέωσης τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών των τεχνικών επιχειρήσεων».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:......
κλπ.

Αποφασίζουμε


1. Μεταθέτουμε τον χρόνο έναρξης ισχύος της Α.Υ.Ο.Ο. 1062054/648/ΠΟΛ.1089/27-2003 (ΦΕΚ 970 Β’) «Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών των τεχνικών επιχειρήσεων», από τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2005 και μετά. Για την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από την 1.1.2004 και μετά και μέχρι τη λήξη αυτής, η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης εξαντλείται με την παρακολούθηση των εσόδων στα τηρούμενα βιβλία διακεκριμένα ανά έργο.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16