31 | 05 | 2020

Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2004

Αριθ. Πρωτ.:1000727/69

ΠΟΛ : 1016

 

ΘΕΜΑ: Χρόνος έναρξης εργασιών των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Με αφορμή ερώτημα του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ως προς το χρόνο έναρξης εργασιών των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, σας πληροφορούμε τα εξής:

 

 

Με τις διατάξεις της παρ.1 α του άρθρου 36 του Ν.2859/2000 , μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι η δήλωση έναρξης εργασιών υποβάλλεται στη ΔΟΥ πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών. Ως έναρξη εργασιών προκειμένου για νομικά πρόσωπα θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασης αυτών.

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3044/2002 , προστέθηκαν παράγραφοι 10 , 11 , 12 και 13 στο άρθρο 15 του Ν. 2742/1999 . Με τις νέες διατάξεις ιδρύονται 25 (είκοσι πέντε) Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, επoπτευόμενα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Ειδικότερα στην νέα παρ. 12 του αρ. 15 του Ν. 2742/99 προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων έργων, Ανάπτυξης και Γεωργίας καθορίζονται, ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. και η ακριβής συγκρότησή του κατά φορέα με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4α του ιδίου άρθρου .

Ύστερα από τα ανωτέρω και δεδομένου ότι προϋπόθεση για τη λειτουργία των κατά τα ανωτέρω φορέων διαχείρισης αποτελεί η έκδοση της προβλεπόμενης από την παρ. 12 του αρ. 15 του Ν. 2742/99 κοινής Υπουργικής Απόφασης, ως ημερομηνία έναρξης Εργασιών στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να θεωρηθεί η ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. της Υπουργικής Απόφασης ορισμού και συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm