04 | 06 | 2020

Αθήνα 26/10/1992

1075406/635

ΠΟΛ. 1238

 

Θέμα: Εναλλακτικός τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων από καταστήματα που σερβίρουν φαγητό για επιτόπια κατανάλωση και χρησιμοποιούν Η/Υ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:...

κλπ.

 

 

αποφασίζουμε:

 

1. Παρέχουμε τη δυνατότητα, από 1ης Δεκεμβρίου 1992 και στο εξής, στους εκμεταλλευτές εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ψητοπωλείων, ταβερνών και εξοχικών κέντρων, που προσφέρουν φαγητό και αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες σε ότι αφορά την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης με βάση τις διατάξεις της απόφασης 1060347/648/ΠΟΛ. 1183/17.8.1990 (σε κάθε σερβίρισμα), να εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία, για τις λιανικές πωλήσεις, με τον ακόλουθο τρόπο, αντί του οριζομένου με την πιο πάνω απόφαση:

α) Να τηρείται θεωρημένο διπλότυπο δελτίο παραγγελίας στο οποίο καταχωρούνται αναλυτικά τα είδη, που μπορεί να είναι προεκτυπομένα, και οι ποσότητές τους που σερβίρονται κάθε φορά στον πελάτη, αμέσως με την εκτέλεση (σερβίρισμα) κάθε παραγγελίας αρχικής ή συμπληρωματικής. Το δελτίο αυτό χρησιμοποιείται και συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. χωρίς να απαιτείται η αξία κάθε είδους κατά την καταχώριση δε σ' αυτό της πρώτης παραγγελίας αναγράφεται και η ώρα έναρξης εξυπηρέτησης του πελάτη σε εμφανές σημείο.
Επιτρέπεται στα δελτία παραγγελιών να προσδιορίζεται το είδος των σερβιριζομένων αγαθών με κωδικούς αριθμούς, εφόσον τηρείται θεωρημένο βιβλίο (μητρώο) κωδικής αρίθμησης.
β) Μετά την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης του πελάτη και όταν αυτός ζητήσει την έκδοση της απόδειξης (λογαριασμού) εκδίδεται από τον Η/Υ απόδειξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και του ν. 1809/1988, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα είδη σε κάθε περίπτωση (ανεξάρτητα δηλαδή από τη χρησιμοποίηση κωδικών αριθμών στα δελτία παραγγελίας), η ποσότητα και η αξία για κάθε είδος η συνολική αξία και ο αύξων αριθμός του σχετικού δελτίου παραγγελίας. Ο αριθμός του δελτίου παραγγελίας μπορεί να μην αναγράφεται στην απόδειξη, αν αναγράφεται στα δελτία παραγγελίας (σε όλα τα αντίτυπα) ο αριθμός της εκδοθείσας απόδειξης με τον Η/Υ.
γ) Κατά την εξόφληση του λογαριασμού από τον πελάτη ή την αναχώριση του από το κατάστημα παραδίδονται σ' αυτόν το πρώτο αντίτυπο του θεωρημένου διπλότυπου δελτίου παραγγελίας και η απόδειξη που εκδίδεται από τον Η/Υ.

Τα φορολογικά αυτά στοιχεία υποχρεούται να φέρει μαζί του ο πελάτης κατά την αναχώρησή του από το κατάστημα.
2. Οι επιτηδευματίες της προηγουμένης παραγράφου δεν μπορούν να εφαρμόζουν συγχρόνως τις διατάξεις της απόφασης 1060347/648/ΠΟΛ. 1183/ 17.8.90 και αυτής της απόφασης.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm