Open menu
28 | 10 | 2021

Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων - φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση

 

Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση

Υποβολή καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (K.B.Σ.) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2005 ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων των υποχρέων και του τρόπου τήρησής τους με χρήση:

 - χειρόγραφων εντύπων (μόνο μέσω των KEΠ και με συνολικές εγγραφές που δεν ξεπερνούν τις δέκα (10) καταχωρίσεις). - μαγνητικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων (δισκέτες) - διαδικτύου (INTERNET)
Οι καταστάσεις αυτές αφορούν συναλλαγές από: Αγορές αγαθών, Λήψη υπηρεσιών, Χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, Καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων. Εξαιρετικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του K.B.Σ. συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός έκαστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ (¶ρθρο 20 KBΣ) (¶ρθρο 4 N. 3052/2002). Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις αναγράφεται η καθαρή αξία των τιμολογίων, δηλαδή, οι συναλλαγές προ του ΦΠA και εμπεριέχονται σε αυτές οι λοιπές φορολογικές και μη επιβαρύνσεις, π.χ., δημοτικός φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης, αγγελιόσημο κ.λπ. και ο συνολικός αριθμός των στοιχείων που εξέδωσε ή έλαβε αντίστοιχα ο υπόχρεος, δηλαδή, χρεωστικά συν πιστωτικά. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται για τις συναλλαγές του προηγουμένου ημερολογιακού και όχι διαχειριστικού έτους. Υποχρέωση για υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων έχουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες όπως και οι επιτηδευματίες της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του KBΣ (εκμεταλλευτές ξενοδοχείων, εκπαιδευτηρίων, κλινικής, χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων, ψυκτικών χώρων κ.λπ.) για τα έσοδά τους, για τα οποία εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευματίες.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών: Tο ηλεκτρικό ρεύμα (ΔEH), νερό (EYΔAΠ) και λοιποί δημοσίου χαρακτήρα φορείς, OTE, Tαχυδρομικά τέλη EΛTA, φορτωτικές OΣE, αποδείξεις KTEΛ, συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά - επαγγελματικές οργανώσεις, κοινόχρηστες δαπάνες, ενοίκια ακινήτων, πάρκινγκ επαγγελματικών αυτοκινήτων, διόδια, έξοδα κίνησης προσωπικού και εισιτήρια μεταφορικών μέσων. Επίσης, δεν θα υποβάλλονται στοιχεία για τα τιμολόγια αγοράς αγαθών από μη υπόχρεους σε έκδοση στοιχείων (π.χ., δημόσιοι υπάλληλοι) καθώς και τα τιμολόγια που εκδόθηκαν προς πρόσωπα που αρνήθηκαν να εκδώσουν τιμολόγιο ή εξέδωσαν τιμολόγιο με ανακριβές περιεχόμενο (¶ρθρο 20 KBΣ). Επίσης για τους τόκους και προμήθειες που καταβάλλονται σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές καθώς και για μισθούς και ημερομίσθια που χορηγούν (¶ρθρο 20 KBΣ). Οι επιτηδευματίες για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας καθώς και για τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας. Οι τράπεζες δεν υποχρεούνται σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων για τόκους και προμήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή λαμβάνουν από άλλες τράπεζες και για τόκους και προμήθειες που χορηγούν σε άλλους επιτηδευματίες. Αντίθετα υποχρεώνονται να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις προμήθειες που λαμβάνουν από επιτηδευματίες ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους-χρήστες πιστωτικών καρτών (¶ρθρο 20KBΣ).

Υποβολή ενός αντιτύπου του βιβλίου αποθήκευσης για τους επιτηδευματίες αποθέτες που περιέχει το βιβλίο αυτό (¶ρθρο 20 KBΣ). 

Υποβολή καταστάσεων από τους υπόχρεους σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου (¶ρθρο 20 KBΣ).

Αγρότες παραγωγοί, μη υπαχθέντες στο κανονικό καθεστώς ΦΠA: Υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις μόνο για τα τιμολόγια πώλησης των προϊόντων τους που εκδίδουν οι ίδιοι μετά από έγκριση της αρμόδιας Δ.O.Y. (¶ρθρο 20 §§ 5 και 1 KBΣ).

Οι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας που τηρούνται μηχανογραφικά: Υποχρεούνται αντί των ανωτέρω χειρογράφων καταστάσεων, να υποβάλλουν τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης των δεδομένων, στα οποία περιέχονται όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις.

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006

Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2, 3

Μέχρι 7 Οκτωβρίου 2006

Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6

Μέχρι 14 Οκτωβρίου 2006

Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8, 9

Μέχρι 21 Οκτωβρίου 2006

Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0

Σύμφωνα με την παρ. 4 της ΠΟΛ 1100/2006, σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα των ανωτέρω προθεσμιών είναι Σάββατο, οι προθεσμίες αυτές λήγουν με το πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm