Open menu
27 | 02 | 2024

Αθήνα 20/02/2014
Αρ. πρωτ.:  15120

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


ΘΕΜΑ: Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2013-2014.


ΣΧΕΤΙΚΑ: Η με αριθμ. 2559/74/27-01-2014 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 223/Β/05-02-2014) ΑΔΑ: ΒΙΡ2Λ-ΖΒΚ.
Σύμφωνα με την με αριθμ. 2559/74/27-01-2014 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Β. 1545/85 υλοποιείται πρόγραμμα επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2013-2014.

 

Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος - Στόχος του προγράμματος


Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1-11­2013 έως τις 28-2-2014.

 

Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης - Χρηματοδότηση


Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 8 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α/20-05-1985), σύμφωνα με το οποίο ο ΟΑΕΔ μπορεί να επιχορηγεί ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, εφόσον συνεχίζουν την απασχόληση των -εποχικών- εργαζομένων τους και κατά την περίοδο περιορισμού ή αναστολής της δραστηριότητάς τους.
Η κάλυψη της δαπάνης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2014 με αριθμό λογαριασμού 2493 για τον οποίο θα προβλεφθεί ποσό ύψους 600.000,00 € για ολόκληρο το έτος.
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η συνολική ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.
Επισημαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων κοινοποιήσεων αθροίζονται και οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα στο σύνολο της. Οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις, θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα, υπό την έννοια που αναφέρεται στην ενοποιημένη Ανακοίνωση της Επιτροπής περί Δικαιοδοσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων.
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις παρακάτω σχέσεις:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού της τελευταίας

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της αυτής της τελευταίας

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων και ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα, υπό την έννοια που αναφέρεται στην ενοποιημένη Ανακοίνωση της Επιτροπής περί Δικαιοδοσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων.

 

 

Άρθρο 3
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής


Στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να υπαχθούν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Λειτουργούν εκτός της περιφέρειας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης,
Β) έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ, και
Γ) Είναι εποχιακές, είχαν διακόψει δηλαδή τις εργασίες τους τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την προηγούμενη πενταετία (2008-2012), και συγκεκριμένα την χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 28η Φεβρουαρίου, εκτός εάν μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά), οπότε θα πρέπει να διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο έτος (2012) πριν την 10η Νοεμβρίου. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεμβρίου 2012 και μετά, δεν επιχορηγούνται.
Δ) Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι για τους οποίους θα ζητήσουν να επιχορηγηθούν, να δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης.

 

 

Άρθρο 4
Εξαιρέσεις


Στο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπαχθεί ξενοδοχειακή επιχείρηση για το προσωπικό της, το οποίο πριν την 1η Νοεμβρίου 2013 είχε συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην ίδια ή / και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.
 

 

Άρθρο 5
Διαδικασία Υπαγωγής


5.1 Η ενδιαφερόμενη ξενοδοχειακή επιχείρηση οφείλει να υποβάλει εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλει μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η ξενοδοχειακή μονάδα επιλέγοντας από τη σχετική στήλη στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση που μια ξενοδοχειακή επιχείρηση (π.χ. Ανώνυμη Εταιρεία) διατηρεί σε λειτουργία περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστά ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής για κάθε μία ξενοδοχειακή μονάδα που ζητάει να επιχορηγηθεί. Στην ηλεκτρονική αίτηση θα αναφέρει τα βασικά στοιχεία της ξενοδοχειακής επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, νόμιμο εκπρόσωπο, μετοχική σύνθεση κτλ) και της ξενοδοχειακής μονάδας για την οποία ζητάει επιχορήγηση, την ημερομηνία που άρχισε να λειτουργεί η μονάδα, τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2013, τη χρονική διάρκεια της επιμήκυνσης των εργασιών της και τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολήσει κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης.
Επιπλέον, η ενδιαφερόμενη ξενοδοχειακή επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ως άνω ιστοσελίδα ότι:

1) Οι εργαζόμενοι που θα απασχολήσει κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της, ότι δηλαδή δεν εργάστηκαν κατά τους χειμερινούς μήνες των δύο ετών της προηγούμενης πενταετίας (2008-2012) που διέκοψε τις εργασίες, εκτός αν ήταν ενταγμένοι σε προηγούμενο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας για την χειμερινή περίοδος.
2) Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ, που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον έτος δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.
3) Ότι δεν είναι προβληματική (Μια εταιρεία μπορεί να θεωρείται προβληματική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση μπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει).
4) Ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος της ανάκτηση παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.
5) Ότι ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

5.2 Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από το σύστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων του Οργανισμού, για την οποία ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο δικαιούχος, οφείλει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να προσκομίσει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ 2):

Α) αντίγραφο της ανωτέρω αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης στις οποίες θα έχει τεθεί η υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου και η σφραγίδα της επιχείρησης.
Β) αντίγραφο του πρόσφατου καταστατικού ή έναρξης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. (όπου δεν υπάρχει καταστατικό λόγω της νομικής μορφής της επιχείρησης).
Γ) `Αδεια του Ε.Ο.Τ. η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
Δ) Βεβαίωση του Ε.Ο.Τ. ότι έχει διακόψει τις εργασίες της η ξενοδοχειακή μονάδα για δύο τουλάχιστον από τα πέντε τελευταία έτη και ποια ακριβώς προκειμένου να διαπιστωθεί η εποχική λειτουργία της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Στην ανωτέρω βεβαίωση πρέπει επίσης να αναγράφεται και η χρονική στιγμή έναρξης λειτουργίας της ξενοδοχειακή μονάδας.

Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση αυτή δεν είναι απαραίτητη για τις ξενοδοχειακές μονάδες των επιχειρήσεων τα ξενοδοχεία που έχουν υπαχθεί σε ένα τουλάχιστον παρόμοιο πρόγραμμα προηγούμενου έτους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αρκεί να αναφερθεί στην αίτηση επιχορήγησης ο αριθμός της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την επιχορήγησή του εν λόγω ξενοδοχείου σε προηγούμενο έτος.
Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ταυτόχρονα με την παραλαβή των ανωτέρω θα προβαίνει στην έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης εντός 10 ημερών από την παραλαβή τους.

 

 

Άρθρο 6
Χρονικό διάστημα επιμήκυνσης


Το χρονικό διάστημα λειτουργίας της επιχείρησης και διατήρησης των θέσεων εργασίας για το οποίο μπορούν να επιχορηγηθούν οι διατηρούμενες θέσεις ορίζεται από την 1η Νοεμβρίου 2013, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες και σε καμία περίπτωση την 28η Φεβρουαρίου 2014.

 

 

Άρθρο 7
Ποσό επιχορήγησης και όροι του προγράμματος


7.1 Οι ημέρες επιχορήγησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερήσιων επιδομάτων τακτικής ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος επιμήκυνσης της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης και αφαιρούνται από την επιδότηση της τακτικής ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος. Το ποσό της επιχορήγησης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης είναι ίσο με το ημερήσιο επίδομα τακτικής ανεργίας, που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος για κάθε ημέρα ασφάλισης του, με ανώτερο όριο τις 25 ημέρες ανά μήνα και τις 100 ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης, εφόσον κατοχυρώνει δικαίωμα επιδότησης και μέχρι τον αριθμό των ημερών επιδότησης που αυτός δικαιούται.
Η διάρκεια της επιδότησης τακτικής ανεργίας που δικαιούται σε κάθε περίπτωση ο ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1545/85 , όπως ισχύει, και ειδικότερα μετά τις τροποποιήσεις που επέφεραν η παρ.1 του αρθρ.39 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/01-07-2011) και το άρθρ.26 του Ν.4203/12 (ΦΕΚ 235/Α/01-11-2013).
Η επιχορήγηση, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τις ημέρες επιδότησης που θα είχε κατοχυρώσει ως δικαίωμα ο ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης.
Στην περίπτωση που ο επιχορηγούμενος ξενοδοχοϋπάλληλος (ωφελούμενος) έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 25 ημέρες ασφάλισης σε ένα μήνα της επιμήκυνσης, θα καταχωρηθούν στη σχετική αναλυτική κατάσταση των εργαζομένων μόνο 25 για το μήνα αυτό, χωρίς οι υπόλοιπες να καταχωρηθούν στον ίδιο ή στον επόμενο μήνα.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο ξενοδοχοϋπάλληλος δεν δικαιούται να λάβει επιδότηση τακτικής ανεργίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ.6 του Ν.1545/85 , όπως ισχύει, κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης, τότε η ξενοδοχειακή επιχείρηση (δικαιούχος) δεν μπορεί να επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος για το συγκεκριμένο υπάλληλο.
7.2. Ο ξενοδοχοϋπάλληλος, μετά τη λήξη της επιμήκυνσης και αφού σταματήσει να απασχολείται στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, δύναται να λάβει τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας που δικαιούνταν κατά την έναρξη της επιμήκυνσης μειωμένα κατά τις ημέρες ασφάλισης που πραγματοποίησε κατά το χρονικό διάστημα επιμήκυνσης της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.
Η επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιχορήγηση της επιχείρησης, η οποία μπορεί να επιχορηγηθεί και στην περίπτωση που ο ξενοδοχοϋπάλληλος δεν ασκήσει για οποιοδήποτε λόγο, μετά τη λήξη της επιμήκυνσης, το δικαίωμα που είχε για επιδότηση κατά την έναρξή της.
7.3. Η δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση, κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης, μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του εργαζόμενου, που είτε δεν θα αποδεχθεί να απασχοληθεί σε αυτήν ή θα σταματήσει για οποιοδήποτε λόγο την εργασία του κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης, με άνεργο ξενοδοχοϋπάλληλο άλλης ξενοδοχειακής μονάδας της ίδιας ξενοδοχειακής επιχείρησης ή από άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση και να επιχορηγηθεί για αυτόν, εφόσον όμως ο άνεργος ξενοδοχοϋπάλληλος δικαιούταν να λάβει επιδότηση τακτικής ανεργίας κατά το χρονικό διάστημα έναρξης της επιμήκυνσης.
7.4. Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διενεργεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιτόπιο και διοικητικό έλεγχο λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης των εργασιών της και συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι του προγράμματος θα προβαίνει σε απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής.

 

 

Άρθρο 8
Διαδικασία για την καταβολή της επιχορήγησης


8.1 Υποβολή αίτησης νια καταβολή της επιχορήγησης

Η επιχορηγούμενη δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση υποβάλει εντός 60 ημερών μετά τη λήξη του τελευταίου μήνα της επιμήκυνσης στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ που ανήκει η ξενοδοχειακή μονάδα, την αίτηση καταβολής επιχορήγησης επισυνάπτοντας τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αναλυτική κατάσταση των -εποχικών- ξενοδοχοϋπαλλήλων που απασχόλησαν, με τον αριθμό των ημερών ασφάλισης για καθένα τους, κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης.
Πιο συγκεκριμένα η κατάσταση - πίνακας αποτελείται από 9 στήλες, οι οποίες είναι οι εξής:

1η στήλη: αύξων αριθμός
2η στήλη: Επώνυμο ξενοδοχοϋπαλλήλου
3η στήλη: Όνομα ξενοδοχοϋπαλλήλου

4η στήλη: Αριθμός μητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
5η στήλη (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία): Ημέρες ασφάλισης κατά το τελευταίο (πριν από το χρονικό διάστημα έναρξης της επιμήκυνσης) 12μηνο, 14μηνο ή διετία.
6η στήλη (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία): Ημέρες επιδότησης που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης
7η στήλη (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία): Ημέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης (ημέρες επιχορήγησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης)
8η στήλη: -τυχόν- Παρατηρήσεις
9η στήλη : στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των εποχικών ξενοδοχοϋπαλλήλων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση ή παραστατικά σύμφωνα με τα οποία θα αποδεικνύεται η πληρωμή αυτών. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οι υπογραφές των εργαζομένων, είναι δυνατόν να υποβληθούν τα παραστατικά πληρωμής των εργαζομένων (υπογεγραμμένες μισθοδοτικές καταστάσεις, αντίγραφα λογαριασμών μισθοδοσίας κλπ).

β) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευμένες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
γ) Γραμμάτια είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών για το επιχορηγούμενο προσωπικό στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

- Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η καταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραμματίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε π.χ. σε Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), που αντιστοιχούν στις μηνιαίες εισφορές, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει για τους μήνες που αναφέρονται στην τρέχουσα τριμηνιαία χρονική περίοδο.)
- Σε περίπτωση που επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής για την απόδοση των ασφαλιστικών τους εισφορών (π.χ. Internet Banking, Phone Banking) τότε θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο συναλλαγής πληρωμής όπου αναγράφεται η ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», «ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ», «ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ» και Υπεύθυνη δήλωση ότι τα αναγραφόμενα είναι ακριβή και αληθή.

Εάν η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσει και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας ή και επικουρικής ασφάλισης.
Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθμιση να έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός δύο (μηνών) από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης και στην απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις καταβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν είναι ενήμερη, η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης θα απορρίπτεται, με την έκδοση απόφασης παραγραφής από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2. Εάν η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσει και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας ή και επικουρικής ασφάλισης.

δ) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε.
ε) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τις με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26-01-2009 ΚΥΑ τα παραπάνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία.

Ο δικαιούχος (ξενοδοχειακή επιχείρηση) υποβάλει στο κατά τόπο αρμόδιο για την επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου γραφείο ασφάλισης του ΚΠΑ2 την ανωτέρω αναλυτική κατάσταση των εργαζομένων με συμπληρωμένες τις στήλες 1η έως 4η μαζί με τη «βεβαίωση εργοδότη» ή με τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των εργαζομένων της τελευταίας διετίας.
Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΠΑ2 συμπληρώνει τις στήλες 5η έως 6η βάσει της «βεβαίωσης εργοδότη» ή των ασφαλιστικών βιβλιαρίων, στα οποία σημειώνει το χρονικό διάστημα που έχει αιτηθεί για να επιχορηγηθεί η ξενοδοχειακή επιχείρηση λόγω επιμήκυνσης και κατόπιν τα επιστρέφει στον δικαιούχο (ξενοδοχειακή επιχείρηση).
Κατόπιν το γραφείο ασφάλισης, αφού έχει ελέγξει ποιοι ξενοδοχοϋπάλληλοι δικαιούνται επιδότηση τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη της επιμήκυνσης, διαβιβάζει άμεσα τη συμπληρωμένη κατάσταση των εργαζομένων στο αρμόδιο για την επιχορήγηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης γραφείο απασχόλησης του ΚΠΑ2. Το γραφείο απασχόλησης που είναι αρμόδιο για την επιχορήγηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης συμπληρώνει την 7η στήλη, βάσει της «βεβαίωσης εργοδότη» με τις ημέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης την οποία προσκομίζει ο δικαιούχος (ξενοδοχειακή επιχείρηση).
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ένας ξενοδοχοϋπάλληλος δεν δικαιούται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης, η ξενοδοχειακή επιχείρηση (δικαιούχος) δεν μπορεί να επιχορηγηθεί για τον συγκεκριμένο ξενοδοχοϋπάλληλο. Επίσης στην περίπτωση που κανένας από τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, για τους οποίους η ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει αιτηθεί την επιχορήγηση, δεν δικαιούται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης, τότε η ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν μπορεί να επιχορηγηθεί στα πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.
Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή και των απαραίτητων δικαιολογητικών για καταβολή της επιχορήγησης, που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, πέραν της προθεσμίας των 60 ημερών από τη λήξη του τελευταίου μήνα της επιμήκυνσης, τότε η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης, θα παραγράφεται μετά από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας

8.2 Καταβολή της επιχορήγησης

Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) ύστερα και από το σχετικό έλεγχο των ημερών ασφάλισης του επιχορηγούμενου προσωπικού μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, συμπληρώνει την κατάσταση των εργαζομένων υπολογίζοντας και το ποσό της επιχορήγησης.
Στη συνέχεια διαβιβάζει την σχετική αίτηση επιχορήγησης μαζί με την κατάσταση των εργαζομένων στη Δ/νση Απασχόλησης της Διοίκησης του ΟΑΕΔ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ εξουσιοδοτείται να εξετάσει μετά από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Απασχόλησης, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 1545/1985 και η σχετική Απόφαση, τις αιτήσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και να διατυπώσει γνώμη στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την έκδοση Υ.Α. και την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για την πληρωμή των επιχειρήσεων.
Κατόπιν της κοινοποίησης της σχετικής Υ.Α. στο αρμόδιο για την πληρωμή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ΚΠΑ2, η δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση καλείται με τον πλέον πρόσφορο τρόπο (τηλεφωνικώς, με fax, με email, εγγράφως ή/και με επιτόπιο έλεγχο όπου και όταν απαιτείται) να προσέλθει στο ΚΠΑ2 σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στην επιχείρηση και να προβεί στην έκδοση τιμολογίου με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.3 του Προεδρικού Διατάγματος 189/92 ΚΒΣ.
Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν ανταποκριθεί και δεν προσέλθει στην Υπηρεσία, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (3 μήνες) τότε το ποσό θα παραγράφεται μετά από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.
 

 

Άρθρο 9
Επιδότηση ανεργίας ξενοδοχοϋπαλλήλου


Το γραφείο ασφάλισης του ΚΠΑ2 που είναι αρμόδιο για την επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου, εξετάζει με βάση την προαναφερθείσα σημείωση στη «βεβαίωση εργοδότη» του ξενοδοχοϋπαλλήλου, αν απασχολήθηκε κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης και σε καταφατική περίπτωση θα του καταβάλει τα επιδόματα ανεργίας σύμφωνα με τον παραπάνω υπολογισμό (ημερήσια επιδόματα που θα δικαιούνταν κατά την έναρξη της επιμήκυνσης μειωμένα κατά τον αριθμό των ημερών εργασίας/ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν και για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση). Επιπλέον θα γνωστοποιήσει τη σχετική απόφαση στο αρμόδιο για την επιχορήγηση της επιχείρησης γραφείο απασχόλησης, που τη διατηρεί στο φάκελο της επιχορήγησής της, αφού θα σημειώσει τον αριθμό της στην κατάσταση εργαζομένων που θα διαβιβάσει, κατά τα παραπάνω στη Δ/νση Απασχόλησης της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.
Αν δεν υπάρχει σημείωση του αρμόδιου για την επιχορήγηση της επιχείρησης γραφείου απασχόλησης επάνω στις «βεβαιώσεις εργοδότη» σχετική με την αίτησή της για επιχορήγηση, θα πρέπει το αρμόδιο για την επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου γραφείο ασφάλισης, πριν εκδόσει απόφαση, να επικοινωνήσει με το αρμόδιο για την επιχορήγηση της επιχείρησης γραφείο απασχόλησης, για να εξακριβώσει αν αυτός έχει ζητήσει επιδότηση. Στη συνέχεια θα εκδώσει, με σχετική αναφορά της επικοινωνίας αυτής, την απόφαση για την επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου την οποία θα γνωστοποιήσει και στο αρμόδιο για την επιχορήγηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης γραφείο απασχόλησης.
Η γνωστοποίηση εξασφαλίζει τη βεβαιότητα ότι δεν θα καταβληθούν δύο επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις (στην επιχείρηση και στον ξενοδοχοϋπάλληλο αντίστοιχα) για τις ίδιες ημέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης.
Το αρμόδιο γραφείο απασχόλησης για την επιχορήγηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης, οφείλει να διατηρεί φάκελο με τα στοιχεία της επιχορήγησης όπως φωτοτυπία της «βεβαίωσης εργοδότη» των ξενοδοχοϋπαλλήλων με τις ημέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης, αποφάσεις σχετικά με την επιδότηση των εργαζομένων, υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων (ξενοδοχειακών επιχειρήσεων) κλπ, από όπου θα προκύπτει ότι η ξενοδοχειακή επιχείρηση μπορεί να επιχορηγηθεί για τις ημέρες ασφάλισης που έχουν καταχωρηθεί στην 7η στήλη και ότι για αυτές δεν επιδοτήθηκαν οι εργαζόμενοι.

 

 

Άρθρο 10
Επίλυση διαφορών


Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των εργοδοτών και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), θα επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.
Με ευθύνη των Προϊσταμένων να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών του Οργανισμού προς τις οποίες απευθύνεται η παρούσα εγκύκλιος.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm