Open menu
30 | 05 | 2024

ΑΘΗΝΑ 11/4/2007

Π.Κ. 21

 

Τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου

Σήμερα την 3.4.2007 στα γραφείο του Εργατικού κέντρου Λασιθίου μεταξύ:

του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Εστιατορίων, ζαχαρoπλαστείων, Μπαρ και Νυκτερινών Κέντρων Ν. Λασιθίου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο Μιχαήλ Γαρεφαλάκη

 και

1. του Συνδέσμου .Ξενοδόχων Νομού Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μανώλη Βαρκαράκη
2. του Συλλόγου Ξενοδόχων Επαρχίας Σητείας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Μιχαήλ ντωνιδάκη.,
3. της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Ν.Α. Κρήτης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη

 συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

 Πεδίο Εφαρμογής
 

Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενώνες, οικοτροφεία, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θερέτρων, τουριστικούς οικισμούς (μπαγκαλόους), τουριστικά περίπτερα, κέντρα παραθερισμού και ξενοδοχειακά καταλύματα, (μοτέλ και κάμπινγκ) που λειτουργούν στα κέντρα, τις θερινές διαμονές και στους αρχαιολογικούς τόπους του νομού Λασιθίου και οι οποίοι στο εξής θα αποκαλούνται Ξενοδοχοϋπάλληλοι.

Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος απασχολήσεως ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν επηρεάζει την εφαρμογή αυτής, εφόσον ο εργοδότης διατηρεί μία από τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός του νομού Λασιθίου.
 

ΑΡΘΡΟ 2

Ειδικότητες
 

Από 1.1.2007 δημιουργούνται δύο (2) νέες ειδικότητες α) hostess και β) υπαλλήλων κέντρων αναζωογόνησης και χαλάρωσης (spa) οι οποίες εντάσσονται στην μισθολογική κατηγορία β΄, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με τη σ.σ.ε. του έτους 2006 τόσο ως προς το βασικό μισθό όσο και ως προς τα επιδόματα και τις λοιπές διατάξεις.
 

ΑΡΘΡΟ 3

Βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια
 

1. Οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της παρούσας αυξάνονται από 1.1.2007 κατά 2%. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2007 αυξάνονται από 1.7.2007 κατά 4% και διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορίες εργαζομένων - Βασικοί μισθοί

Α΄ κατηγορία από 1.1.2007 830,59 από 1.7.2007  863,81

Β΄ Κατηγορία από 1.1.2007 813,14 από 1.7.2007 845,67

Γ΄ Κατηγορία από 1.1.2007 797,13 από 1.7.2007  829,02

Δ΄ Κατηγορία από 1.1.2007 761,94 από 1.7.2007 792,42
 


2. Η ημερήσια αμοιβή ,ων εκτάκτως απασχολουμένων. όπως η κατηγορία αυτή εργαζομένων προσδιορίζεται στη αντίστοιχη σ.σ.ε. έτους 2005 αυξάνεται με τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ημερoχρoνoλoγίες και διαμορφώνεται ως εξής:

Από 1.1.2007

- Για τους σερβιτόρους 55,59 ευρώ

- Για τους βοηθούς σερβιτόρους 47,74 ευρώ

Και από 1.7.2007 ως εξής

- Για τους σερβιτόρους 57,81 ευρω

- Για τους βοηθούς σερβιτόρους 49,65 Ευρώ
 

ΑΡΘΡΟ 4

Θεσμικά θέματα


Οι εργοδότες μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υποχρεούνται να ενημερώνουν μέχρι την 15η Μαρτίου κάθε έτους με συστημένη επιστολή ή άλλο τρόπο από τον οποίο να προκύπτει βέβαιη χρονολογία, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους που δεν προτίθενται να επαναπροσλάβουν αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για επαναπρόσληψη. Σε περίπτωση μη αποστολής της αρνητικής δήλωσης του προηγουμένου εδαφίου τεκμαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης υποχρεώνεται να απασχολήσει το υπό κρίση προσωπικό κατά τις ισχύουσες συλλογικές ρυθμίσεις, ήτοι το αργότερο από 15 Μαΐου του ίδιου έτους. Κατά τα λοιπά ισχύουν χωρίς τροποποίηση οι ισχύουσες διατάξεις.

Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει από το επόμενο ημερολογιακό έτος από τη σύναψη της παρούσας ήτοι από το έτος 2008 και εφεξής.
 

ΑΡΘΡΟ 4

 Τελικές Διατάξεις
 

1. Οι όροι προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Αποφάσεων που δεν τροποποιούνται από την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προκύπτουν από νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ατομικές συμβάσεις εργασίας, κανονισμούς εργασίας, και επιχειρησιακή συνήθεια δεν θίγονται.

3. Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1.1.2007.
 


 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm