22 | 08 | 2019
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η ΓΓΠΣ ανακοινώνει  την  έναρξη  πιλοτικής  λειτουργίας  του  πληροφοριακού  συστήματος  διαχείρισης  των αποστελλόμενων αρχείων των ΕΑΦΔΣΣ, στις ψηφιακές υποδομές της ΓΓΠΣ.
Η  πρώτη  φάση  του  συστήματος  περιλαμβάνει  την  υπηρεσία  υποδοχής  των  δεδομένων  των μηχανογραφικά εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων, τα οποία περιέχονται στα  e.txt  αρχεία που βάσει της ΠΟΛ.1221/2012 δημιουργούν οι ΕΑΦΔΣΣ, και το οποίο αποτυπώνεται για κάθε παραστατικό στο αποδιδόμενο αρχείο s.txt, προς το σύστημα υποδοχής της ΓΓΠΣ.

Ολοκληρο το κείμενο:

Σχετικά άρθρα