19 | 09 | 2018

Οδηγίες για υποβολή Γνωστοποιήσεων/Αιτήσεων/Αποφάσεων-Εγκρίσεων του ΚΒΣ/ΚΦΑΣ στη ΔΟΥ (ΝεοTAXIS) και στο TaxisNet (Δ12)