18 | 09 | 2018

Πίνακας σχετικά με την υποχρέωση των γνωστοποιήσεων στην ΔΟΥ που υποβάλονται πλέον ηλεκτρονικά