Open menu
27 | 09 | 2023

Αθήνα 22/11/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1244

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1293/ 23.12.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (Β΄ 516) “Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.” για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Υ.Κ.» (Β’ 5882).

 

Η υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο “Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.” (Β’ 516) για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.» (Β’ 5882) τροποποιείται, ως ακολούθως:

 

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 1


Η περ. β) του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 5882) τροποποιείται, ως ακολούθως:

«β) Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή:

Το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου έχει την έδρα του ο επαγγελματίας αλιέας ή το Τελωνείο στο οποίο έχει τη μόνιμη βάση του το εφοδιαζόμενο πλοίο, όπως τεκμαίρεται από τα στοιχεία του ημερολογίου του πλοίου».

 

 

 

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 2


1. Οι περ. γ. και δ. της παρ. Α.2. του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 5882) αντικαθίστανται, ως ακολούθως:

«γ. Έγγραφο Εθνικότητας και Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων για τα αλιευτικά σκάφη άνω των δέκα (10) μέτρων
δ. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Πιστοποιητικό Κυριότητας για τα αλιευτικά σκάφη κάτω των δέκα (10) μέτρων».

2. Η περ. ε. της παρ. Α.2. του ιδίου άρθρου της υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 5882) αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«ε. Πιστοποιητικό καταμέτρησης, από το οποίο πρέπει να προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, η ιπποδύναμη, η μάρκα και ο τύπος της μηχανής.

Στις περιπτώσεις που από το πιστοποιητικό καταμέτρησης δεν προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλουν, συμπληρωματικά, ως δικαιολογητικό σχετικά με τη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων:

- είτε βεβαίωση που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο οργανισμό σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4113.311/01/2013/21-11-2013 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009, Οργανισμού,  για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρείες αυτών» (Β’ 3049) ή την υπ’ αρ. 4113.297/01/2012/09-02-2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οργανισμού που αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από την Ελλάδα για τη διενέργεια των απαιτούμενων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα αναγνωρισμένου οργανισμού του ΕΚ 391/2009 και των συναφών αυτού διατάξεων, για πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία» (Β’ 334),
- είτε βεβαίωση που εκδίδεται από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό μηχανικό σύμφωνα με το π.δ. 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» (Α’ 187).

Με την υποβολή των ως άνω βεβαιώσεων και για την αποτύπωση της θέσης των δεξαμενών συνυποβάλλεται:

- για μεν τα αλιευτικά σκάφη άνω των δέκα (10) μέτρων αντίγραφο εγκεκριμένου σχεδίου γενικής διάταξης,
- για δε τα αλιευτικά σκάφη κάτω των δέκα (10) μέτρων σχέδιο σκαριφηματικής διάταξης - σκαρίφημα του πλοίου».

3. Οι περ. β. και γ. της παρ. Β.2. του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1293/23-12- 2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 5882) αντικαθίστανται, ως ακολούθως:

«β. Έγγραφο Εθνικότητας και Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων για τα αλιευτικά σκάφη άνω των δέκα (10) μέτρων.
γ. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Πιστοποιητικό Κυριότητας για τα αλιευτικά σκάφη κάτω των δέκα (10) μέτρων».

4. Η περ. δ. της παρ. Β.2. του ιδίου άρθρου της υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 (Β’ 5882) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ. Πιστοποιητικό καταμέτρησης, από το οποίο πρέπει να προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, η ιπποδύναμη, η μάρκα και ο τύπος της μηχανής.

Στις περιπτώσεις που από το πιστοποιητικό καταμέτρησης δεν προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλουν, συμπληρωματικά, ως δικαιολογητικό σχετικά με τη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων:

- είτε βεβαίωση που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο οργανισμό σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4113.311/01/2013/21-11-2013 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου “Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009, Οργανισμού,
για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρείες αυτών” (Β’ 3049) ή την υπ’ αρ. 4113.297/01/2012/09-02-2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οργανισμού που αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από την Ελλάδα για τη διενέργεια των απαιτούμενων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα
αναγνωρισμένου οργανισμού του ΕΚ 391/2009 και των συναφών αυτού διατάξεων, για πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία» (Β’ 334),
- είτε βεβαίωση που εκδίδεται από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό μηχανικό σύμφωνα με το π.δ. 99/2018 "Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα" (Α’ 187).

Με την υποβολή των ως άνω βεβαιώσεων και για την  αποτύπωση της θέσης των δεξαμενών συνυποβάλλεται:

- για μεν τα αλιευτικά σκάφη άνω των δέκα (10) μέτρων αντίγραφο εγκεκριμένου σχεδίου γενικής διάταξης,

- για δε τα αλιευτικά σκάφη κάτω των δέκα (10) μέτρων σχέδιο σκαριφηματικής διάταξης - σκαρίφημα του πλοίου».

5. Μετά την παρ. Β. του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 5882), προστίθεται παράγραφος Γ., ως ακολούθως:

«Γ. Θεώρηση Βιβλίου Ατελείας συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας δικαιώματος περισσοτέρων προσώπων επί ενός αλιευτικού σκάφους.

Για τη θεώρηση των Βιβλίων Ατελείας αλιευτικών σκαφών στις περιπτώσεις συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας δικαιώματος επί αλιευτικού σκάφους, παράκτιας ή μέσης αλιείας, πέραν των ανωτέρω προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών, η προϋπόθεση ότι τα εισοδήματα από την αλιεία πρέπει να αντιστοιχούν στο 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος, πρέπει να πληρείται από τους συνιδιοκτήτες που έχουν, αθροιστικά, ποσοστό συνιδιοκτησίας ίσο ή μεγαλύτερο του 50% επί του αλιευτικού σκάφους, ανεξαρτήτως λήψης ή μη Α.Φ.Μ. της συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας δικαιώματος».

 

 

 

 

 

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 3


Μετά το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 5882), προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021, η προθεσμία της θεώρησης των Βιβλίων Ατελείας παρατείνεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021.»

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm