Open menu
26 | 02 | 2024

Αθήνα 25/01/2021
Αρ. πρωτ.: 3207/107


ΘΕΜΑ: Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020.

 

Αποφασίζουμε τον καθορισμό έκτακτων και επειγόντων μέτρων για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Αναστολή Συμβάσεων Εργασίας


Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 στις περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί ένεκα του ανωτέρω φαινομένου, από τις 31.10.2020 και πάντως όχι πέραν των τριών (3) μηνών.

 

 

 

Άρθρο 2
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων -Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας - Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου


1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, για τον χρόνο που θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους σε αναστολή.

Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 της παρούσας που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται μετά από τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις - εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής.

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται, όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.
Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
3. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων στις επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 της παρούσας, δύνανται να τεθούν σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται, όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

 

 

 

 

Άρθρο 3
Δικαιούχοι και Ύψος της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού


1. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατ΄ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους.

Ως βάση υπολογισμού για τον μήνα Νοέμβριο 2020 ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ, ενώ για τους μήνες Οκτώβριο, Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021 το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, ανά μήνα.
2. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες του άρθρου 1 της παρούσας, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από τις 31.10.2020 μέχρι και τις 23.12.2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020, από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών (3) μηνών.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε ποσό ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00€) ανά μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού των παρ. 1 και 2 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 4
Διαδικασία Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού από τους εργαζομένους τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή


Α. Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων - εργοδοτών για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους τους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή κατά τον μήνα αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας.

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ανά μήνα, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, απολογιστικά, με την οποία δηλώνουν:

α. ότι επιχείρησή τους έχει υποστεί σημαντικές καταστροφές από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020, και
β. τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή κατά τον μήνα αναφοράς.

Ειδικά για τον μήνα Οκτώβριο υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση μόνο για την 31η Οκτωβρίου.
2. Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση άμεσα στους εργαζομένους τους, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Β. Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Μετά την γνωστοποίηση της υπεύθυνης δήλωσης, οι δικαιούχοι - εργαζόμενοι της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), τα οποία διασταυρώνονται αυτόματα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4557/2018 (Α΄ 139), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

 

 

 

 

Άρθρο 5
Διαδικασία Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία από επιχείρηση-εργοδότη από 31/10/2020 έως και 23/12/2020


1. Οι δικαιούχοι της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση -υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο:

«Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες στις πληγείσες περιοχές από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από 31 Οκτωβρίου 2020 έως και 23 Δεκεμβρίου 2020»,

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

Η ανωτέρω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται ανά μήνα (στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees. services.gov.gr), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 22 του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184), η οποία τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικά για τον μήνα Οκτώβριο υποβάλλεται αίτηση - υπεύθυνη δήλωση μόνο για την 31η Οκτωβρίου.
2. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1, οι δικαιούχοι δηλώνουν το ΑΦΜ, την επωνυμία και την έδρα/ υποκατάστημα της επιχείρησης-εργοδότη από την οποία λύθηκε η σύμβαση εργασίας τους με καταγγελία, τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων που τηρούνται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και στον ΟΑΕΔ.

 

 

 

 

Άρθρο 6
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού


1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.
2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται.

Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.
3. Με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με:

α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και

β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα με την 109/12-03-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ. σε πίστωση του λογαριασμού με IBAN GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού.
Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR710100023 0000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
6. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.
β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

 

 

 

 

Άρθρο 7
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών


1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 31/10/2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm