Open menu
22 | 07 | 2024

Αθήνα 17/08/2021
Αρ. πρωτ.: 60622


ΘΕΜΑ: Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.

 

Καθορίζουμε έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, ως εξής:

Άρθρο 1
Αναστολή συμβάσεων εργασίας


1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανεξαρτήτως αν υπέστησαν υλικές ζημιές ή όχι, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στις περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων ΙστιαίαςΑιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και τη 2α Αυγούστου 2021, από 3 Αυγούστου 2021 και εφεξής και όχι πέραν των (3) μηνών.
2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β΄ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.

 

 

 

Άρθρο 2
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων - Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας - Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου


1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας.

Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας υποχρεούνται μετά από τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις - εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής εντός του μήνα.

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
3. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων στις επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1, δύνανται να τεθούν σε αναστολή.

Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.
4. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 εφαρμόζονται αναλόγως για συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, οι οποίοι επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181).
5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 δύνανται να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν.4690/2020 (Α΄ 104), για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή.

Σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» οι εργαζόμενοι των οποίων η αναστολή σύμβασης εργασίας έχει ανακληθεί με τη διαδικασία της προσωρινής ανάκλησης για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, κατά το χρονικό διάστημα της ανάκλησης.

 

 

 

 

Άρθρο 3
Δικαιούχοι Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού - Ύψος αποζημίωσης ειδικού σκοπού


1. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με την παρούσα, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες.
2. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από τις 3 Αυγούστου 2021 μέχρι και 13.8.2021 ημερομηνία δημοσίευσης της από 13.8.2021 ΠΝΠ (Α΄ 143) καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών (3) μηνών.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε ποσό ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) ανά μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
3. Η αποζημίωση των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
4. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 

 

 

Άρθρο 4
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή


Α. Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων - εργοδοτών για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με το άρθρο 1.

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ανά μήνα στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν:

α. ότι η επιχείρησή τους πλήττεται σημαντικά λόγω των συνεπειών των πυρκαγιών
β. τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

2. Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση άμεσα στους εργαζομένους τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

Β. Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις εργοδότες του άρθρου 1 των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή και μόνο στην περίπτωση που για πρώτη φορά η σύμβασή τους τίθεται σε αναστολή, υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services. gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη τους.
Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
Για την περίπτωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί κατά το παρελθόν σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

 

 

 

Άρθρο 5
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία από επιχείρηση - εργοδότη από 3.8.2021 έως και 13.8.2021


1. Οι δικαιούχοι της παρ. 2 του άρθρου 3 υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο:

«Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες, των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από 3 Αυγούστου 2021 έως και 13 Αυγούστου 2021 ένεκα των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021»

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Η ανωτέρω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται απολογιστικά ανά μήνα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.
2. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1, οι δικαιούχοι δηλώνουν το ΑΦΜ, την επωνυμία και την έδρα / υποκατάστημα της επιχείρησης-εργοδότη από την οποία λύθηκε η σύμβαση εργασίας τους με καταγγελία, τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων που τηρούνται στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ και στον ΟΑΕΔ.

 

 

 

 

Άρθρο 6
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού


1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ει-δικού σκοπού όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου - εργαζομένου, ο οποίος υποδεικνύεται στην υποβαλλόμενη αίτησή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων - εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.
2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζόμενων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 122 0 698 με ονομασία «πληρωμές ΕΔ» με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με:

α) το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο - εργαζόμενο και
β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12.3.2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμ. Προγραμματισμού του ΓΛΚ, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698, προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων.

Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ. σε πίστωση του λογαριασμού με IBAN GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ ΑΕ.
5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
6. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
9. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.
β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

 

 

 

 

Άρθρο 7
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών


1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm