Open menu
13 | 07 | 2024

Αθήνα 31/12/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1300

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470), όπως ισχύει.

 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 4 προστίθεται η περ. ε’ ως εξής:

«ε) της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που εκδίδουν παραστατικά και διενεργούν συναλλαγές χονδρικής (έσοδα τιμολόγησης και έξοδα αυτοτιμολόγησης) και για τις οντότητες που διενεργούν συναλλαγές λιανικής και δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.».

2. Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Σε πραγματικό χρόνο, εφόσον τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’ και ε’ της παρ. 6 του άρθρου 4.».

3. Η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που καθορίζεται στην περίπτωση γ’ της παρ. 6 του άρθρου 4, μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν».

4. Οι υποπερ. γα’ και γβ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 διαγράφονται.

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο χρόνο, ανά περίπτωση.».

6. Η παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από λιανικές συναλλαγές, διαβιβάζονται στο χρόνο που ορίζεται, ανά περίπτωση, στην παρ. του παρόντος άρθρου.

Για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε., τα υπόψη δεδομένα διαβιβάζονται στον χρόνο που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό / λογιστικό, ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση αυτών.

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τα έσοδα από λιανικές συναλλαγές.».

7. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 7

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

 

α) Από την 20/07/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα της σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προαιρετικά ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εσόδων καθώς και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των δεδομένων που εκδίδονται από 20/07/2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

β) Από την 01/10/2020 έως και την 31/12/2020 δύνανται να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myData τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται το παραπάνω χρονικό διάστημα, με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στο χρόνο που ορίζεται στις επόμενες περιπτώσεις γ) έως ε).

γ) Έως και την 28/02/2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/10/2020 έως και την 31/12/2020, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’ και β’ ανωτέρω.

Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και την 31/12/2020, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το Λήπτη από 01/03/2021 έως και 31/03/2021.

Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 30/04/2021.

δ) Έως την 28/02/2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/10/2020 έως και την 31/12/2020, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’ και β’ ανωτέρω.

ε) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 01/10/2020 έως 31/12/2020, δύναται να διενεργείται έως και την 28/02/2021.

στ) Για την εφαρμογή των κινήτρων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71ΣΤ του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2020, το σύνολο των απαιτούμενων, σύμφωνα με την παρούσα, δεδομένων για στοιχεία που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν από 01/01/2020 έως και 31/12/2020 διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και την 28/02/2021.

ζ) Από την 01/04/2021 τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων της παρούσας που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

η) Έως την 31/10/2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2021 έως και την 31/03/2021, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α’ ανωτέρω.

Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και την 31/03/2021, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το λήπτη από 01/11/2021 έως και 30/11/2021.

Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 31/12/2021.

Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα.

θ) Έως την 30/11/2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2021 έως και την 31/03/2021, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α’ ανωτέρω.

Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα.

ι) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως και την 31/03/2021 διενεργείται έως την 31/12/2021.»

8.  Στο παράρτημα «Τύποι και Δεδομένα Παραστατικών Πίνακας 2. Στήλες Παραστατικών» της παρούσας προστίθενται- αντικαθίστανται - τροποποιούνται οι παρακάτω τιμές ανά περίπτωση:

«Στήλη 25_Κατηγορίες % Φ.Π.Α. στην υποκατηγορία Άνευ ΦΠΑ

- Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 2 και 3 του κώδικα ΦΠΑ (τροποποίηση)

- Χωρίς ΦΠΑ - ΠΟΛ.1029/1995 (προσθήκη)

- Χωρίς ΦΠΑ - ΠΟΛ.1167/2015(προσθήκη)

- Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ (προσθήκη)

Στήλη 27_Κατηγορίες % Παρ. Φόρου στην υποκατηγορία Λοιπές περιπτώσεις παρακρατήσεων φόρου (προσθήκη)

- Παρακρατήσεις συναλλαγών αλλοδαπής βάσει συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)

- Λοιπές Παρακρατήσεις Φόρου _με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)

Στήλη 29_Κατηγορίες % Λοιπών φόρων στην υποκατηγορία 1. Φόρος Ασφαλίστρων

- α) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%_ποσοστό 20% (προσθήκη)

- α1) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%_ποσοστό 15%

-(αντικατάσταση και συγχώνευση α1 και α2 στο α)

- α2) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%_ποσοστό 5%

- (αντικατάσταση και συγχώνευση α1 και α2 στο α) στην υποκατηγορία 5.

Λοιπές Περιπτώσεις Λοιπών Φόρων (προσθήκη)

- Τελωνειακοί Δασμοί - Φόροι_με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)

- Λοιποί Φόροι_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)

- Επιβαρύνσεις Λοιπών Φορέων με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)

Στήλη 31_Κατηγορίες % Χαρτοσήμου

- Λοιπές περιπτώσεις Χαρτοσήμου_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)

Στήλη 33_Κατηγορίες % Τελών στην υποκατηγορία 6. Λοιπές Περιπτώσεις Τελών (προσθήκη)

- Λοιπά τέλη_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)»

- Τέλη Λοιπών Φορέων_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm