Open menu
11 | 08 | 2022

Αθήνα, 19/06/2020

Αρ. Πρωτ. : 126826

 

ΘΕΜΑ: Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας και απεικόνιση στην ΑΠΔ Δημόσιου Τομέα των ασφαλιστικών εισφορών: 1. Δικηγόρων που απασχολούνται στο Δημόσιο με έμμισθη εντολή για Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ 2. Μηχανικών και Υγειονομικών για Κλάδο Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018 καθώς και των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020.

 

Σχετ: Η υπ΄ αριθμ. 10/2020 εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/3-12-2018) καθώς και των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α΄/28-2-2020), σχετικά με την ασφάλιση στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ των Δικηγόρων που απασχολούνται στο Δημόσιο με έμμισθη εντολή, καθώς επίσης για τον κλάδο Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ των Μηχανικών και Υγειονομικών υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση απεικόνισης της ασφάλισής τους στην ΑΠΔ Δημοσίου, είχε δε αναφερθεί ότι, για την απεικόνιση της ασφάλισής τους, θα ακολουθήσει νεότερο διευκρινιστικό σχετικό έγγραφο.
Κατόπιν τούτου, με το παρόν έγγραφο παρέχουμε οδηγίες για την απεικόνιση της ασφάλισης των ανωτέρω αναφερθέντων κατηγοριών ασφαλισμένων στην ΑΠΔ Δημοσίου για τους κλάδους της Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ, ανά αντίστοιχη κατηγορία ασφαλισμένων, τόσο για το χρονικό διάστημα ασφάλισης από 1/1/2019 έως 31/12/2019 κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018, όσο και για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 και εφεξής κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020:

 

1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ από 1/1/2019 έως 31/12/2019

1.Α. ΓΕΝΙΚΑ

• 1.Α.1. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Όπως είναι γνωστό, για την κατηγορία των εμμίσθων δικηγόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4578/2018 , με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 97 του Ν. 4387/2016 από τότε που ίσχυσε, μεταξύ άλλων, προβλέπεται τροποποίηση της βάσης υπολογισμού των εισφορών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του τ. ΕΤΕΑΕΠ για όλους τους πριν και μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένους έμμισθους δικηγόρους, ενώ για τις κατηγορίες των Μηχανικών και Υγειονομικών η βάση υπολογισμού των εισφορών παρέμεινε αμετάβλητη (σύνολο των συντάξιμων αποδοχών).
Η εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης για την κατηγορία των έμμισθων δικηγόρων θα υπολογίζεται από 1/1/2019 επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.
Κατά συνέπεια, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/1/2019 η εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης υπολογίζεται στο ποσό των 586,08 ευρώ, ενώ για χρονικό διάστημα από 1/2/2019 έως 31/12/2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.οικ. 4241/127/30-1-2019 (ΦΕΚ 173/τ. Β΄/30-1-2019) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ποσό αυτό διαμορφώνεται στα 650 ευρώ.
Επίσης, οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους που υποβάλλεται στο τ. ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν τα προβλεπόμενα ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.

Στην περίπτωση αυτή το ύψος της βάσης υπολογισμού και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγεται από τους ασφαλισμένους με την ως άνω αίτησή τους.

Ο τρόπος επιλογής της ανώτερης βάσης υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς, ο τρόπος εξόφλησης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών κλπ. θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

• 1.Α.2. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4578/2018 , με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 35 του Ν.4387/2016 από τότε που ίσχυσε, μεταξύ άλλων, προβλέφθηκε τροποποίηση της βάσης υπολογισμού των εισφορών του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του τ. ΕΤΕΑΕΠ για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους, υπαγόμενους στο τ.ΕΤΑΑ μισθωτούς Μηχανικούς, Υγειονομικούς και Έμμισθους δικηγόρους ενώ αναφέρθηκε ρητά ότι το ποσοστό ανέρχεται σε 4% και προκειμένου περί Μηχανικών και Υγειονομικών βαρύνει ολοκληρωτικά τους ίδιους, ενώ για τους Εμμίσθους Δικηγόρους από 1/1/2019 επιμερίζεται ισομερώς και βαρύνει 2% τον ασφαλισμένο και 2% τον εντολέα (Δημόσιο).
Συγκεκριμένα, από 1/1/2019 έως 31/12/2019, η εισφορά υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του τ. ΕΤΕΑΕΠ για τους Δικηγόρους με έμμισθη εντολή στο Δημόσιο, καθώς και για τους Μηχανικούς και Υγειονομικούς (οι οποίοι υπάγονται στην ΑΠΔ Δημοσίου) θα υπολογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. Κατά συνέπεια, η εισφορά υπέρ πρόνοιας για τις εν λόγω κατηγορίες θα υπολογίζεται:

• για χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/1/2019 στο ποσό των 586,08 ευρώ
• για χρονικό διάστημα από 1/2/2019 έως 31/12/2019, στο ποσό των 650,00 ευρώ

(Σχετ.η αριθ. οικ. 4241/127/30-1-2019 (ΦΕΚ 173/τ.Β΄/30-1-2019) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).
Επίσης, οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους που υποβάλλεται στο τ. ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε μπορούν να επιλέξουν τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.

Στην περίπτωση αυτή το ύψος της βάσης υπολογισμού και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγεται από τους ασφαλισμένους με την ως άνω αίτησή τους. Ο τρόπος επιλογής της ανώτερης βάσης υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς κλπ. θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

1.Β. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1.Β.1. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Για την ολοκλήρωση της απεικόνισης θα χρησιμοποιηθούν κατά τα γνωστά οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τους αντίστοιχους Κωδικούς Ειδικότητας σε συνδυασμό με τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα του παρόντος:

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 1/1/2019-31/12/2019

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓ/ΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

0821-0822-0823-0824-0825

000233

Επικουρική Ασφάλιση Έμμισθων Δικηγόρων τ. ΕΤΑΑ (παλαιοί)

2717

3,50%

3,50%

7,00%
1/1/2019- 31/5/2019

586,08€
1/1/2019-31/1/2019

650,00€
1/2/2019- 31/12/2019

000234

Επικουρική Ασφάλιση Έμμισθων Δικηγόρων τ. ΕΤΑΑ (νέοι)

3,25%

3,25%

6,50%
1/6/2019-31/12/2019

• 1.Β.2.ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Για την ολοκλήρωση της απεικόνισης θα χρησιμοποιηθούν κατά τα γνωστά οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας σε συνδυασμό με τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα του παρόντος:

ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 1/1/2019-31/12/2019

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓ/ΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

0821-0822-0823-0824-0825

000151

Τομέας Πρόνοιας Εμμίσθων Δικηγόρων τ. ΕΤΑΑ

067

2,00%

2,00%

4,00%
1/1/2019-31/12/2019

586,08€
1/1/2019-31/1/2019

650,00€
1/2/2019-31/12/2019

• 1.Β.3. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Για την ολοκλήρωση της απεικόνισης θα χρησιμοποιηθούν κατά τα γνωστά οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τους αντίστοιχους Κωδικούς Ειδικότητας σε συνδυασμό με τους Κωδικούς Πακέτου Κάλυψης όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα του παρόντος:

ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1/1/2019-31/12/2019

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓ/ΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

0821-0822-0823-0824-0825

000235

Τομέας Πρόνοιας τ. ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ (παλαιοί)

2716

4%

0%

4,00% 1/1/2019-31/12/2019

586,08€
1/1/2019-31/1/2019
650,00€
1/2/2019-31/12/2019

000236

Τομέας Πρόνοιας τ. ΕΤΑΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ (νέοι)

062

2. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ από 1/1/2020 και εφεξής

2.Α. ΓΕΝΙΚΑ

• 2.Α.Ι. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4670/2020 , με τις οποίες αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 97 του Ν. 4387/2016 προβλέπεται ότι:

Από 1/1/2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και έμμισθοι δικηγόροι του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσόν της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί σε:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ
Από 1/1/2020 έως 31/5/2022

Ποσά εισφορών επικουρική; σύνταξης σε ευρώ
Από 1/6/2022

1η κατηγορία

42

39

2η κατηγορία

51

47

3η κατηγορία

61

56

Τα ανωτέρω ποσά ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.
Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες.

Η κατάταξη σε μία (1) από τις τρεις (3) είναι υποχρεωτική.

Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη.
Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη.
Ο δικηγόρος που απασχολείται στο Δημόσιο με σχέση έμμισθης εντολής, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον εκκαθαριστή της Υπηρεσίας του προκειμένου να γνωστοποιήσει τη βούλησή του για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.
Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν από την 1/7/2020.

• 2.Α.2. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4670/2020 , με τις οποίες αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 35 του Ν. 4387/2016 ορίζονται ως πόροι του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του τ. ΕΤΕΑΕΠ μεταξύ άλλων και:
Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και όλων των πριν και μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένων έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοια; του τ. ΕΤΑΑ.
Για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του τ. ΕΤΕΑΕΠ, κατατάσσονται από 1/1/2020 σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ

1η κατηγορία

26

2η κατηγορία

31

3η κατηγορία

37

Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία (1) από τις τρεις (3) είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη.
Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη.
Κατόπιν τούτου, ο δικηγόρος που απασχολείται στο Δημόσιο με σχέση έμμισθης εντολής, καθώς επίσης και ο μισθωτός μηχανικός και υγειονομικός των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοια; του τ. ΕΤΑΑ (που συμπεριλαμβάνονται στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον εκκαθαριστή της Υπηρεσίας τους προκειμένου να γνωστοποιήσουν τη βούλησή τους για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.
Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν από την 1/7/2020.
Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους, τα ανωτέρω ποσά ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

2.Β. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι διατάξεις του Ν.4670/2020, επειδή έχουν ενιαία εφαρμογή τόσο για τους αυτοαπασχολούμενους / ελεύθερους επαγγελματίες όσο και για τους Έμμισθους Δικηγόρους, μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς προβλέπουν καταβολή συγκεκριμένων ποσών σε ευρώ, κατόπιν επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. Δεν προβλέπουν δηλαδή υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών βάσει ποσοστών που συνήθως καταχωρούνται στην ΑΠΔ Δημοσίου για την απεικόνιση των εισφορών αυτών.
Κατά συνέπεια, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απεικόνιση των επιμέρους ασφαλιστικών κατηγοριών στην ΑΠΔ Δημοσίου θα πρέπει να καταχωρούνται στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» των αντίστοιχων κλάδων (Επικουρική / Πρόνοια) συγκεκριμένες πλασματικές αποδοχές έτσι ώστε να υπολογίζονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα ποσοστά, τα προβλεπόμενα για κάθε ασφαλιστική κατηγορία καταβλητέα ποσά σε ευρώ τόσο για τον ασφαλισμένο όσο και για τον εργοδότη.

Κατόπιν τούτου προβλέπονται τα κάτωθι:

• 2.Β.Ι. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Για την απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης Εμμίσθων Δικηγόρων θα πρέπει στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» να καταχωρηθεί για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως 30/6/2020 το ποσό των 646,15 ευρώ, ως «πλασματικές αποδοχές», προκειμένου να καταστεί δυνατή η απεικόνιση για την 1η ασφαλιστική κατηγορία, η οποία αντιστοιχεί σε καταβολή εισφορών από τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη σε ποσό 21 ευρώ για καθένα ξεχωριστά έτσι ώστε σε σύνολο να υπολογίζονται 42 ευρώ.

(Ευνόητο είναι ότι εφόσον ο ασφαλισμένος μετά την 1/7/2020 επιλέξει να συνεχίσει την ασφάλιση στην 1η ασφαλιστική κατηγορία θα συνεχιστεί η ίδια καταχώριση και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη νέα επιλογή διαφορετικής ασφαλιστικής κατηγορίας).
Για τις υπόλοιπες ασφαλιστικές κατηγορίες στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» θα καταχωρούνται αντίστοιχα οι πλασματικές αποδοχές όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Δικηγόροι Με Έμμισθη Εντολή

Ποσά εισφορών ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ σε Ευρώ (€)

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

από 1/1/2020 έως 31/5/2022

από 1/6/2022

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓ/ΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓ/ΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1η κατηγορία

21,00

21,00

42,00

19,50

19,50

39,00

2η κατηγορία

25,50

25,50

51,00

23,50

23,50

47,00

3η κατηγορία

30,50

30,50

61,00

28,00

28,00

56,00

Πλασματικές Αποδοχές

Πλασματικές Αποδοχές

1η κατηγορία

646,15 €

650,00

2η κατηγορία

784,60 €

783,30

3η κατηγορία

938,46 €

933,30

Για την ολοκλήρωση της απεικόνισης θα χρησιμοποιηθούν κατά τα γνωστά οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας σε συνδυασμό με τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω (σχετ. ενότητα 1.Β.1. σελ.3 του παρόντος).

• 2.Β.2. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Για την απεικόνιση του Κλάδου Πρόνοιας θα πρέπει στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» να καταχωρηθεί για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως 30/6/2020 το ποσό των 650,00 ευρώ, ως «πλασματικές αποδοχές», προκειμένου να καταστεί δυνατή η απεικόνιση για την 1η ασφαλιστική κατηγορία, η οποία αντιστοιχεί σε καταβολή εισφορών από τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη σε ποσό 13 ευρώ για καθένα ξεχωριστά έτσι ώστε σε σύνολο να υπολογίζονται 26 ευρώ.

(Ευνόητο είναι ότι εφόσον ο ασφαλισμένος μετά την 1/7/2020 επιλέξει να συνεχίσει την ασφάλιση στην 1η ασφαλιστική κατηγορία θα συνεχιστεί η ίδια καταχώριση και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη νέα επιλογή διαφορετικής ασφαλιστικής κατηγορίας).
Για τις υπόλοιπες ασφαλιστικές κατηγορίες στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» θα καταχωρούνται αντίστοιχα οι πλασματικές αποδοχές όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Δικηγόροι Με Έμμισθη Εντολή

Ποσά εισφορών ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ σε Ευρώ (€)
από 1/1/2020

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓ/ΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1η κατηγορία

13,00

13,00

26,00

2η κατηγορία

15,50

15,50

31,00

3η κατηγορία

18,50

18,50

37,00

Πλασματικές Αποδοχές

1η κατηγορία

650,00 €

2η κατηγορία

775,00 €

3η κατηγορία

925,00 €

 

Για την ολοκλήρωση της απεικόνισης θα χρησιμοποιηθούν κατά τα γνωστά οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας σε συνδυασμό με τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω (σχετ. ενότητα 1.Β.2. σελ.4 του παρόντος).

• 2.Β.3. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Για την απεικόνιση του Κλάδου Πρόνοιας Μηχανικών και Υγειονομικών θα πρέπει στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» να καταχωρηθεί αντίστοιχα για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως 30/6/2020 το ποσό των 650,00 ευρώ, ως πλασματικές αποδοχές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απεικόνιση για την 1η ασφαλιστική κατηγορία, η οποία αντιστοιχεί σε καταβολή εισφορών από τον ασφαλισμένο σε ποσό 26 ευρώ.

(Ευνόητο είναι ότι εφόσον ο ασφαλισμένος μετά την 1/7/2020 επιλέξει να συνεχίσει την ασφάλιση στην 1η ασφαλιστική κατηγορία θα συνεχιστεί η ίδια καταχώριση και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη νέα επιλογή διαφορετικής ασφαλιστικής κατηγορίας).
Για τις υπόλοιπες ασφαλιστικές κατηγορίες στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» θα καταχωρούνται αντίστοιχα οι πλασματικές αποδοχές όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Μηχανικοί - Υγειονομικοί με Σχέση Δημοσίου Δικαίου

Ποσά εισφορών ΕΦΑΠΑξ ΠΑΡΟΧΗΣ σε Ευρώ (€)
από 1/1/2020

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓ/ΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1η κατηγορία

26,00

0,00

26,00

2η κατηγορία

31,00

0,00

31,00

3η κατηγορία

37,00

0,00

37,00

Πλασματικό Ποσό

1η κατηγορία

650,00 €

2η κατηγορία

775,00 €

3η κατηγορία

925,00 €

 

Για την ολοκλήρωση της απεικόνισης θα χρησιμοποιηθούν κατά τα γνωστά οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας σε συνδυασμό με τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω (σχετ. ενότητα 1.Β.3. σελ.4 του παρόντος).
Εν κατακλείδι, με το παρόν έγγραφο παρέχονται οδηγίες για την απεικόνιση της ασφάλισης τόσο για το χρονικό διάστημα ασφάλισης από 1/1/2019 έως 31/12/2019 κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018, όσο και για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 και εφεξής κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020.

Αναφορικά όμως με την υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ Δημοσίου, διευκρινίζεται ότι, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθμ. 10/2020 σχετική εγκύκλιο e-ΕΦΚΑ, για τη μεταβατική περίοδο πρώτης εφαρμογής, όπου προβλέπεται υποχρέωση υποβολής αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα απασχόλησης από 1/1/2020 και εφεξής.
Η απεικόνιση της ασφάλισης στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ για τις εν λόγω κατηγορίες ασφαλισμένων και για απασχόληση από 1/1/2020 και μετά, θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., μέσω διαδικτύου εφόσον για το εν λόγω χρονικό διάστημα έχει ήδη υποβληθεί κανονική (01) Α.Π.Δ.

Οι Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ., εάν υποβληθούν έως τις 31/08/2020, θα θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm