20 | 02 | 2020

Αθήνα 11/02/2016
Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/2/221632

ΟΑΕΕ 4

ΘΕΜΑ:Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών.

ΣΧΕΤ : α ) Το άρθρο 21 του Ν .4337/2015 ( ΦΕΚ 129/17.10.2015 τΑ΄ ). β ) Το υπ΄ αρ . Φ.10035/οικ.48223/1104/27.11.20015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης. γ) Η εγκύκλιος 16/30.07.2015 δ) Το αρ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ12/82/1684800/23.10.2015 ενημερωτικό έγγραφό μας.

Με την παραπάνω εγκύκλιο σας γνωρίσαμε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της πάγιας ρύθμισης για την έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες του Οργανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρ. 1-3 του άρθρου 38 του Ν. 4331/02.07.2015 καθώς και το πεδίο ισχύος της εν λόγω διάταξης.
Στο ΦΕΚ 129/17.10.2015 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4337/2015 "Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων" με την περ. η της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του οποίου, καταργούνται οι διατάξεις των παραγρ. 1-3 του άρθρου 38 του Ν. 4331/2015.
Συγκεκριμένα, από 17.10.2015, ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου επανέρχεται σε ισχύ το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε έως 02.07.2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4331/2015) δηλαδή οι διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 61 του Ν. 3863/2010 , όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 3996/2011 και συμπληρώθηκαν σε ότι αφορά τον Ο.Α.Ε.Ε. με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012 .
Κατόπιν των προαναφερθέντων και όπως ήδη σας είχαμε ενημερώσει με το σχετικό έγγραφό μας, δεδομένου ότι με τον νέο νόμο επέρχεται δυσμενέστερο νομοθετικό καθεστώς για τους υποψηφίους συνταξιούχους, οι καταργούμενες διατάξεις των παρ.1-3 του άρθρου 38 του Ν.4331/2015 θα έχουν εφαρμογή για αιτήσεις θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος:
α) Που υποβλήθηκαν πριν την 17.10.2015, βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γίνει κοινοποίηση οφειλής στον υποψήφιο συνταξιούχο.
β) Που υποβλήθηκαν πριν την 17.10.2015, έχει γίνει κοινοποίηση οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 38 και δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του ΠΔ 258/1983 δίμηνη προθεσμία ή η κοινοποιηθείσα με τις συγκεκριμένες διατάξεις οφειλή, έχει ήδη εξοφληθεί.
Για αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας διάταξης, δηλαδή μετά την 17.10.2015, η κοινοποίηση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών για την έναρξη συνταξιοδότησης, θα διενεργείται με ανώτατο όριο παρακράτησης το ποσό των 20.000,00 Ευρώ σε έως 40 μηνιαίες δόσεις (σχετική η αρ.29/2012 εγκύκλιος και το αρ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ12/26/625619/09.04.2013 έγγραφο).
Τέλος, επισημαίνεται ότι αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί κατ΄ εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης της παραγρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 4331/2015 , η οποία έληξε 30.09.2015 θα πρέπει να εξετάζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι παραπάνω διατάξεις (σχετική η εγκύκλιος 16/30.07.2015).

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm