Open menu
03 | 12 | 2023

Αθήνα 30/07/2015
Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/3/1287800

ΟΑΕΕ 16

ΘΕΜΑ:Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών.

ΣΧΕΤ: - Το άρθρο 38 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69/02.07.2015).
- Το αρ. πρωτ.Φ.10043/οικ.32743/812/17.07.15 έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου.

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Ως γνωστόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3863/2010 , όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 3996/2011 και του άρθρου 32 του Ν.4075/2012 και ίσχυαν μέχρι σήμερα, στους υποψήφιους συνταξιούχους του Οργανισμού που είχαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές παρεχόταν η δυνατότητα συνταξιοδότησης, εφόσον το οφειλόμενο ποσό από ασφαλιστικές εισφορές και αναγνωρίσεις δεν ήταν μεγαλύτερο από το 30πλάσιο των κατωτάτων ορίων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, όπως ίσχυε κάθε φορά και το οποίο προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις δεν ήταν μεγαλύτερο του ποσού των #20.000,00# ευρώ. Το παραπάνω ποσό οφειλής συμψηφίζονταν ή παρακρατούνταν από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν ήταν δυνατό να υπερβαίνουν τις σαράντα (40).
Από 02.07.2015 με τις νέες διατάξεις των παραγράφων 1-3, του άρθρου 38 του Ν. 4331/2015 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. Φύλλου 69/02.07.2015, ισχύουν τα ακόλουθα:

Η σύνταξη από τον Οργανισμό καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις, αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν είναι μεγαλύτερο των πενήντα πέντε (55) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης (γήρατος - αναπηρίας - θανάτου), όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για κάθε ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα και ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης (καταστατικές διατάξεις των πρώην Ταμείων ή καταστατικές διατάξεις Ο.Α.Ε.Ε.) και όχι πέραν του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.
Τα παραπάνω ποσά οφειλής, στα οποία περιλαμβάνεται η κύρια οφειλή, τα πρόσθετα τέλη, οι τόκοι, οι επιβαρύνσεις καθώς και ποσά από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης.
Για την είσπραξη του ποσού οφειλής που τυχόν υπερβαίνει το κατά περίπτωση ανώτατο όριο θα τηρείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 30 του Π.Δ. 258/05 .
Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε ότι οι ουσιώδεις διαφοροποιήσεις που επέρχονται από τις νέες διατάξεις αφορούν:

α) Την μεταβολή του ανώτατου ορίου παρακράτησης το οποίο πλέον ανέρχεται στις 25.000,00 ευρώ
β) Το ανώτατο όριο παρακράτησης υπολογίζεται στο 55πλάσιο του κατωτάτων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά και ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θα επιλεγεί ως συμφερότερος για τον υποψήφιο συνταξιούχο και όχι με το κατώτατο όριο λόγω γήρατος που γινόταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις.
γ) Στο ποσό της παρακράτησης συμπεριλαμβάνονται η κύρια οφειλή από εισφορές, τα πρόσθετα τέλη, οι τόκοι, οι επιβαρύνσεις καθώς και τα ποσά από αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων, χωρίς διαχωρισμό πλέον σε κεφάλαιο και τόκους.

Για διευκόλυνσή σας και καλύτερη κατανόηση των προαναφερθέντων σας παραθέτουμε πίνακα με το ανώτατο όριο παρακράτησης ανά κατηγορία και τρόπο υπολογισμού σύνταξης καθώς και αναλυτικά παραδείγματα.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ! ΕΙΣΦΟΡΕΣ, Τ.Κ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ)

ΓΗΡΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ    
Τ.Ε.Β.Ε. 406,00 χ 55 = 22.330,00 22.330,00
Τ.Α.Ε. 470,00 χ 55 = 25.850,00 25.000,00
Τ.Σ.Α. 406,00 χ 55 = 22.330,00 22.330,00
Ο.Α.Ε.Ε. 473,40 χ 55 = 26.037,00 25.000,00
     
ΘΑΝΑΤΟΥ    
Τ.Ε.Β.Ε. 341,00 χ 55 = 18.755,00 18.755,00
Τ.Α.Ε. 425,00 χ 55 = 23.375,00 23.375,00
Τ.Σ.Α. 341,00 χ 55 = 18.755,00 18.755,00
Ο.Α.Ε.Ε. 378,72 χ 55 = 20.829,60 20.829,60

 

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΕΙΣΦΟΡΕΣ, Τ.Κ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ)

ΓΗΡΑΤΟΣ 486,29 χ 55 = 26.745,95 25.000,00
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 486,29 χ 55 = 26.745,95 25.000,00
ΘΑΝΑΤΟΥ 389,02 χ 55 = 21.396,10 21.396,10

Α. Έστω υποψήφιος συνταξιούχος λόγω γήρατος, στον οποίο θα τύχουν εφαρμογής για τον υπολογισμό της σύνταξης οι καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΕΒΕ και ο οποίος έχει:

Οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές:

14.000,00 ευρώ

Οφειλή από αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου:

6.000,00 ευρώ

Πρόσθετα τέλη:

4.000,00 ευρώ

Σύνολο οφειλής:

24.000,00 ευρώ

Δεδομένου ότι το κατώτατο όριο λόγω γήρατος του πρώην ΤΕΒΕ ανέρχεται σε 406,00ευρώ, το ανώτατο όριο παρακράτησης διαμορφώνεται: 55*406,00=22.330,00 ευρώ. Κατά συνέπεια ο ανωτέρω υποψήφιος συνταξιούχος θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 1.670,00 (24.000-22.330), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Π.Δ.258/2005.
Ο συγκεκριμένος υποψήφιος συνταξιούχος, δεδομένου ότι το συνολικό ποσό οφειλής του είναι μεγαλύτερο των 22.330,00 ευρώ, που είναι το μέγιστο όριο παρακράτησης, δύναται να συνταξιοδοτηθεί και με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, που περιγράφεται αναλυτικά στο Β΄ μέρος της παρούσας εγκυκλίου, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης έχει υποβληθεί από 02.07.15 έως 30.09.15

Β. Έστω υποψήφιος συνταξιούχος λόγω γήρατος (πρώην ΤΣΑ), στον οποίο θα τύχουν εφαρμογής για τον υπολογισμό της σύνταξης οι διατάξεις του ΟΑΕΕ και ο οποίος έχει:

Οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές:

18.000,00 ευρώ

Οφειλή από αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου:

6.000,00 ευρώ

Πρόσθετα τέλη:

2.000,00 ευρώ

Σύνολο οφειλής:

26.000,00 ευρώ

Δεδομένου ότι το κατώτατο όριο λόγω γήρατος του ΟΑΕΕ ανέρχεται σε 473,40ευρώ, το ανώτατο όριο παρακράτησης διαμορφώνεται: 55*473,40=26.037,00 ευρώ πλην όμως περιορίζεται στις 25.000,00 ευρώ. Κατά συνέπεια ο ανωτέρω υποψήφιος συνταξιούχος θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 1.000,00 (26.000-25.000), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Π.Δ.258/2005 .
Ο συγκεκριμένος υποψήφιος συνταξιούχος, δεδομένου ότι το συνολικό ποσό οφειλής του είναι μεγαλύτερο των 25.000,00 ευρώ, δύναται να συνταξιοδοτηθεί και με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, που περιγράφεται αναλυτικά στο Β΄ μέρος της παρούσας εγκυκλίου, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης έχει υποβληθεί από 02.07.15 έως 30.09.15

Γ. Έστω υποψήφιος συνταξιούχος λόγω θανάτου, στον οποίο θα τύχουν εφαρμογής για τον υπολογισμό της σύνταξης οι καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΑΕ και ο οποίος έχει:

Οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές:

14.000,00 ευρώ

Οφειλή από αναγνώριση Στρατού

4.000,00 ευρώ

Πρόσθετα τέλη:

2.000,00 ευρώ

Σύνολο οφειλής:

20.000,00 ευρώ

Δεδομένου ότι το κατώτατο όριο λόγω θανάτου του πρώην ΤΑΕ ανέρχεται σε 425,00 ευρώ, το ανώτατο όριο παρακράτησης διαμορφώνεται: 55*425,00=23.375,00 ευρώ. Κατά συνέπεια στον ανωτέρω υποψήφιο συνταξιούχο ολόκληρη η οφειλή του θα παρακρατηθεί από τη σύνταξη.
Η προαναφερθείσα διάταξη έχει εφαρμογή σε αιτήματα συνταξιοδότησης:

Ι) Που υποβάλλονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου ήτοι (02.07.2015) και έπειτα.
II) Που υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (02.07.2015), βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γνωστοποιηθεί οφειλή.
ΙΙΙ) Που υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (02.07.2015), γνωστοποιήθηκε στους υποψήφιους συνταξιούχους η οφειλή αλλά δεν έχει παρέλθει μέχρι την δημοσίευση του Ν.4331/2015 η προθεσμία των δύο μηνών για την εξόφλησή της.

Στην περίπτωση αυτή τα αρμόδια Τμήματα Συντάξεων, κατόπιν σχετικού ελέγχου, θα πρέπει:

α) Να προβούν στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι το οφειλόμενο ποσό που έχει γνωστοποιηθεί υπολείπεται του ποσού που δύναται κατά περίπτωση να παρακρατηθεί σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους.
β) Στις περιπτώσεις που το ποσό οφειλής υπερβαίνει το κατά περίπτωση προβλεπόμενο όριο με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, θα πρέπει να κοινοποιηθεί στους υποψήφιους συνταξιούχους νέο έγγραφο οφειλής, με ρύθμιση του οφειλόμενου ποσού βάσει των διατάξεων του Ν.4331/2015, θέτοντας νέα δίμηνη προθεσμία.

Τέλος, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι υποψήφιοι συνταξιούχοι που είχαν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης και προγενέστερα, τους είχε κοινοποιηθεί οφειλή με τις προϊσχύουσες διατάξεις και έχασαν την τασσόμενη δίμηνη προθεσμία. Στην περίπτωση αυτή δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση, χωρίς δικαίωμα για αναδρομικές συντάξεις
Β. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ! ΤΩΝ 55 ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ 50.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν.4331/2015 , κατ΄ εξαίρεση ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 02.07.2015 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης) και έως 30.09.2015, μπορούν να υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς συμψηφισμού με αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις, του συνόλου της οφειλής τους ή μέρους αυτής, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων τελών, τόκων και επιβαρύνσεων, καθώς και ποσών από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, εφόσον το ποσό των αναδρομικών συντάξεων δεν επαρκεί για πλήρη συμψηφισμό της οφειλής τους. Το συνολικό ποσό οφειλής που δύναται να συμψηφιστεί με τις αναδρομικές συντάξεις καθώς και εκείνο που δύναται να παρακρατηθεί από την καταβαλλόμενη σύνταξη σε μηνιαίες δόσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής που δεν συμψηφίζεται με αναδρομικές συντάξεις παρακρατείται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60), με την πρώτη δόση να παρακρατείται αναδρομικά από τη σύνταξη του πρώτου μήνα μετά τον συμψηφισμό.
Ποσό οφειλής που τυχόν υπερβαίνει το ανώτατο όριο παρακράτησης των 50.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Π.Δ.258/2005 .
Ευνόητο είναι ότι στην συγκεκριμένη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οι υποψήφιοι συνταξιούχοι των οποίων το συνολικό ποσό οφειλής δεν δύναται να παρακρατηθεί σύμφωνα με τους όρους της πάγιας ρύθμισης, διότι υπερβαίνει το κατά περίπτωση παρακρατούμενο ανώτατο, εφόσον το συνταξιοδοτικό αίτημα έχει υποβληθεί από 02.07.15 έως 30.09.15 (παραδείγματα Α & Β της Α΄ ενότητας της παρούσας).
Για τους ασφαλισμένους που θα επιλέξουν να υπαχθούν στην συγκεκριμένη διάταξη της παραγρ. 4, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Δεν έχουν δικαίωμα λήψης προσωρινής σύνταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.3996/2011 .
2. Συνυποβάλλουν με την αίτηση συνταξιοδότησης και σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν: α. ότι επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 38 του Ν. 4331/15 β. το χρόνο ασφάλισης τους στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, προκειμένου να διερευνάται η θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης και γ. ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξοφλήσουν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών τυχόν επιπλέον ποσό οφειλής που δεν συμψηφίζεται ή παρακρατείται σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.
3. Δεν εκδίδεται οριστική απόφαση συνταξιοδότησης πριν την πάροδο τουλάχιστον δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος συνταξιοδότησης. Όμως διαρκούντος του 18μηνου θα πρέπει από την υπηρεσία να γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες της συνταξιοδοτικής διαδικασίας όπως αλληλογραφία με τους συμμετέχοντες φορείς, αναζήτηση από τον ενδιαφερόμενο συμπληρωματικών δικαιολογητικών, κ.λ.π
4. Μέχρι την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, δηλαδή 18 τουλάχιστον μήνες μετά την υποβολή του αιτήματος ή και περισσότερο εφόσον συντρέχουν άλλοι λόγοι που καθιστούν ανέφικτη την έκδοση οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, όπως για παράδειγμα καθυστέρηση στην αποστολή στοιχείων διαδοχικής ασφάλισης από συμμετέχοντες φορείς, οι αιτούντες θα λαμβάνουν μηνιαίως, από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του Οργανισμού, εφόσον το επιλέξουν με σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους, ποσό ύψους τριακοσίων εξήντα (360,00) ευρώ, το οποίο θα συμψηφίζεται με τις αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις και σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.
Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι που θα λαμβάνουν το ανωτέρω ποσό αποκτούν δικαίωμα για παροχές ασθενείας. Η μηνιαία εισφορά για τον κλάδο ασθενείας υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού των 360,00 ευρώ. Μετά την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, η εισφορά για τον κλάδο ασθενείας επανυπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης, βάσει του δικαιούμενου ποσού σύνταξης και το επιπλέον ποσό εισφοράς συμψηφίζεται ή παρακρατείται σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω.
5. Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι που δεν επιθυμούν τη λήψη του ανωτέρω ποσού, με ανέκκλητη δήλωση τους θα δηλώνουν την παραίτησή τους από το δικαίωμα αυτό, κατά την περίοδο αναμονής έκδοσης της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, χωρίς να έχουν δικαίωμα για παροχές ασθενείας.
6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή δεν καταβάλλει εφάπαξ εντός διμήνου το ποσό οφειλής που δεν μπορεί να ρυθμιστεί τα ποσά των συντάξεων που έχουν καταβληθεί αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επειδή η παρούσα ρύθμιση έχει εφαρμογή μόνο όταν ο Ο.Α.Ε.Ε. είναι απονέμων φορέας, εφιστούμε την προσοχή σας στις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης με τον ΟΑΕΕ τελευταίο φορέα, να ελέγχεται η αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3863/2010 και σε περίπτωση αναρμοδιότητας, ο υποψήφιος συνταξιούχος να μην εντάσσεται σε αυτή. Σε περίπτωση που μετά την απάντηση των συμμετεχόντων φορέων διαπιστωθεί ότι ο Ο.Α.Ε.Ε δεν είναι απονέμων φορέας τα ποσά προκαταβολής σύνταξης που έχουν χορηγηθεί αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Πρόσωπα που δύνανται να υπαχθούν στη μεταβατική διάταξη
Στην παραπάνω διάταξη, μπορούν να υπαχθούν:

Ι. Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτημα συνταξιοδότησης από 02.07.2015 έως 30.09.2015.
ΙΙ. Οι ασφαλισμένοι που η αίτηση συνταξιοδότησής τους έχει απορριφθεί ή έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από το άρθρο 30 του Π.Δ.258/05 δίμηνη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου ποσού οφειλής, εφόσον υποβάλλουν νέα αίτηση εντός της παραπάνω προθεσμίας, χωρίς να προβλέπεται αναδρομικότητα ως προς την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης.
ΙΙΙ. Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι των οποίων το αίτημα εκκρεμεί σε οποιαδήποτε φάση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας, οι οποίοι θα το ανακαλέσουν και θα υποβάλλουν νέο από 02.07.2015 έως 30.09.2015, χωρίς αναδρομικότητα.

Δεδομένης της μη αναδρομικότητας της διάταξης, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις θανάτου που βάσει των διατάξεων της παρ. δ του άρθρου 30 του Π.Δ 258/2005 προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης σύνταξης στα δικαιοδόχα μέλη θανόντων ασφαλισμένων αναδρομικά έως και ένα έτος πριν από τέλος του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση. Κατά συνέπεια σε περιπτώσεις ανάκλησης συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω θανάτου (για θανάτους πριν τις 02.07.15) και υποβολής νεώτερου από 02.07.15 έως 30.09.15, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται ότι έναρξη συνταξιοδότησής τους θα είναι η πρώτη του επομένου μήνα υποβολής της νέας αίτησης και αναδρομικά, όχι όμως προγενέστερα της 01.08.2015.
Διαδικασία
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τους ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης βάσει των προαναφερθέντων διατάξεων, είναι η ακόλουθη:

- Το αρμόδιο Τμήμα, μετά την παραλαβή της αίτησης συνταξιοδότησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και για περιπτώσεις αναπηρίας την σχετική γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α, θα τα αποστέλλει άμεσα ακόμα και αυθημερόν αν είναι δυνατό, μέσω fax, στο Τμήμα Συντάξεων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.
- Το Τμήμα Συντάξεων θα ελέγχει τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωση του ενδιαφερόμενου, και θα γίνονται κατά προτεραιότητα τυχόν αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου ασφάλισης.
- Εν συνεχεία θα διαπιστώνεται το ύψος της οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές από τα δεδομένα του μηχανογραφικού συστήματος (khyky- πεδίο "Συνολική Εικόνα Υποχρεώσεων στο Π.Σ.", κωδικός αρ.22) και από τις τυχόν αναγνωρίσεις, όπως γίνεται και στις περιπτώσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης και περιγράφονται αναλυτικά στο ΔΙΠΣΥΝ/Φ12/08/279090/20.02.2015 έγγραφο της Διεύθυνσής μας.
- Εάν η συνολική οφειλή είναι μεγαλύτερη των 50.000 ευρώ, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα ενημερώνονται με σχετικό έγγραφο οφειλής, ότι εντός δύο μηνών από την παραλαβή του εγγράφου, πρέπει να εξοφλήσουν το υπερβαίνον ποσό, προκειμένου να τους καταβληθεί προκαταβολή σύνταξης.
- Μετά την εξόφληση του παραπάνω ποσού ή σε περίπτωση που η συνολική οφειλή είναι μικρότερη του ορίου των 50.000 ευρώ, θα εκδίδεται απόφαση προκαταβολής σύνταξης ύψους 360,00 ευρώ, διάρκειας τουλάχιστον 18 μηνών.
- Κατά τη διάρκεια του 18μηνου, ο φάκελος θα πρέπει να ολοκληρώνεται από το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα, να εκδίδεται Πιστοποιητικό και να διαβιβάζεται στην Διεύθυνση για την ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας, όπου:

α) Αν δεν υπάρχει χρόνος ασφάλισης σε άλλο φορέα, θα πρέπει κατά τη χρονική διάρκεια που ο συνταξιούχος λαμβάνει την προκαταβολή σύνταξης, να γίνεται αναλυτική εκκαθάριση οφειλών και μετά την λήξη του 18μηνου, σε περίπτωση που αυτή εξακολουθεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο νέο έγγραφο οφειλής, επίσης με δίμηνη προθεσμία και με την παρατήρηση ότι σε περίπτωση μη καταβολής της διαφοράς, τα ποσά σύνταξης που έλαβε αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Μετά την καταβολή του παραπάνω ποσού ή εάν αυτό είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο όριο θα εκδίδεται οριστική συνταξιοδοτική απόφαση και το ποσό οφειλής που δεν συμψηφίζεται με τις αναδρομικές συντάξεις, θα παρακρατείται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 60.
Το αρμόδιο Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων, μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης θα πρέπει να μεριμνά για την παρακράτηση ή τον συμψηφισμό της διαφοράς ασθενείας για τους μήνες που ο συνταξιούχος λάμβανε την προκαταβολή σύνταξης.
β) Σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, θα πρέπει να ακολουθείται η παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία, πλην όμως η νέα κοινοποίηση οφειλής- εφόσον απαιτείται- καθώς και η οριστική συνταξιοδοτική απόφαση θα πρέπει να εκδίδεται μετά την αποστολή των στοιχείων διαδοχικής ασφάλισης από τους συμμετέχοντες φορείς, κατ΄ επέκταση ο συνταξιούχος ενδεχομένως να λαμβάνει προκαταβολή σύνταξης ύψους 360,00 ευρώ για περισσότερους από 18 μήνες. Το αρμόδιο Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων, μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης θα πρέπει να μεριμνά για την παρακράτηση ή τον συμψηφισμό της διαφοράς ασθενείας για τους μήνες που ο συνταξιούχος λάμβανε την προκαταβολή σύνταξης.

Για τους υποψήφιους συνταξιούχους που θα επιλέξουν να ενταχθούν στην παρούσα διάταξη πλην όμως με δήλωση τους, θα δηλώσουν παραίτηση από τη λήψη προκαταβολής σύνταξης, δεν θα εκδίδεται οριστική απόφαση συνταξιοδότησης πριν την πάροδο του 18μηνου και θα ακολουθείται η συνήθης συνταξιοδοτική διαδικασία. Μετά την πάροδο του 18μηνου,θα τους κοινοποιείται έγγραφο οφειλής αν αυτή υπερβαίνει τις 50.000ευρώ. Εφόσον εξοφλήσουν το προβλεπόμενο ποσό εμπρόθεσμα ή εφόσον η οφειλή είναι μικρότερη των 50.000 ευρώ, θα εκδίδεται οριστική συνταξιοδοτική απόφαση, το υπόλοιπο της οφειλής τους μετά τον συμψηφισμό των αναδρομικών συντάξεων που δικαιούνταν στο 18μηνο, θα παρακρατείται σε έως 60 δόσεις.
Για την πληρέστερη κατανόηση των νέων διατάξεων παραθέτουμε αναλυτικά παραδείγματα:

Α. Ασφαλισμένος με χρόνο ασφάλισης μόνο ΟΑΕΕ, οφειλή από εισφορές, τέλη καθυστέρησης και αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου συνολικού ύψους 50.000 ευρώ και δικαιούμενη σύνταξη 1.200 μικτά μηνιαίως, υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στις 31.07.2015.
Δεδομένου ότι οι οφειλές του είναι ίσες με το ανώτατο ποσό που δύναται να παρακρατηθεί, θα του χορηγηθεί για 18 μήνες , από 01.08.2015, προκαταβολή ποσού σύνταξης ύψους 360 ευρώ μικτά μηνιαίως. Κατά τη διάρκεια του 18μηνου το ύψος των δικαιούμενων αναδρομικών συντάξεων ανέρχεται σε 21.600 ευρώ, δηλαδή (1.200*18), όμως δεδομένου ότι ο ασφαλισμένος έχει ήδη λάβει το ποσό των 6.480 ευρώ (360*18= 6480), το συνολικό ποσό αναδρομικών συντάξεων που μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλές ανέρχεται σε 15.120 ευρώ.
`Αρα, από την συνολική οφειλή των 50.000 ευρώ θα αφαιρεθεί το ποσό των 15.120 ευρώ και για το υπόλοιπο ποσό αυτής ύψους 34.880 ευρώ θα εκδοθεί οριστική συνταξιοδοτική απόφαση με παρακράτηση από τη σύνταξη σε 60 δόσεις ύψους 581,33 ευρώ έκαστη.
Β. Ασφαλισμένος με χρόνο ασφάλισης ΟΑΕΕ & ΙΚΑ και οφειλή από εισφορές, τέλη καθυστέρησης και αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου συνολικού ύψους 30.000 ευρώ, υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στις 31.07.2015.
Δεδομένου ότι οι οφειλές του είναι μικρότερες από το ανώτατο ποσό που δύναται να παρακρατηθεί, του χορηγείται για 18 μήνες προκαταβολή σύνταξης ύψους 360 ευρώ μικτά μηνιαίως. Μετά την πάροδο του 18μηνου και δεδομένου ότι έχει ήδη απαντήσει ο συμμετέχων φορέας το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης υπολογίζεται σε 800 ευρώ μηνιαίως.
Το ύψος των δικαιούμενων αναδρομικών συντάξεων των 18 μηνών ανέρχεται σε 14.400 ευρώ, δηλαδή (800*18), όμως δεδομένου ότι ο ασφαλισμένος έχει ήδη λάβει το ποσό των 6.480 ευρώ (360*18= 6480), το συνολικό ποσό αναδρομικών συντάξεων που μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλές ανέρχεται σε 7.920 ευρώ (14.400-6480).
Συνεπώς από την συνολική οφειλή των 30.000 ευρώ θα αφαιρεθεί το ποσό των 7.920 ευρώ και για το υπόλοιπο ποσό αυτής, ύψους 22.080 ευρώ, θα εκδοθεί οριστική συνταξιοδοτική απόφαση με παρακράτηση από τη σύνταξη σε 60 δόσεις ύψους 368 ευρώ έκαστη.
Γ. Ασφαλισμένος με χρόνο ασφάλισης ΟΑΕΕ & ΙΚΑ και οφειλή από εισφορές, τέλη καθυστέρησης και αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου συνολικού ύψους 70.000 ευρώ, που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στις 15.09.2015.
Δεδομένου ότι οι οφειλές του είναι μεγαλύτερες από το ανώτατο ποσό που δύναται να παρακρατηθεί, θα ενημερωθεί προκειμένου να εξοφλήσει εντός διμήνου το ποσό των 20.000 ευρώ που υπερβαίνει το όριο των 50.000. Εφόσον το εξοφλήσει, του χορηγείται για 18 μήνες προκαταβολή σύνταξης ύψους 360 ευρώ μικτά μηνιαίως.

Μετά την πάροδο του 18μηνου και δεδομένου ότι έχει ήδη απαντήσει ο συμμετέχων φορέας το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης υπολογίζεται σε 1500 ευρώ μηνιαίως.
Το ύψος των δικαιούμενων αναδρομικών συντάξεων των 18 μηνών ανέρχεται σε 27.000 ευρώ, δηλαδή (1500*18), όμως δεδομένου ότι ο ασφαλισμένος έχει ήδη λάβει το ποσό των 6.480 ευρώ (360*18= 6480), το συνολικό ποσό αναδρομικών συντάξεων που μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλές ανέρχεται σε 20.520ευρώ (27.000-6480).
Συνεπώς από την συνολική οφειλή των 50.000 ευρώ που έχει απομείνει, θα αφαιρεθεί το ποσό των 20.520 ευρώ και για το υπόλοιπο ποσό αυτής ύψους 29.480 ευρώ, θα εκδοθεί οριστική συνταξιοδοτική απόφαση με παρακράτηση από τη σύνταξη σε 60 δόσεις ύψους 491,33 ευρώ έκαστη.
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της μεταβατικής διάταξης, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα με την πρόσθετη προϋπόθεση να είναι ο Ο.Α.Ε.Ε. απονέμων φορέας.
Σας υπενθυμίζουμε, ότι σε περιπτώσεις που η μηνιαία σύνταξη είναι μικρότερη του κατωτάτου ορίου, όπως διπλοσυνταξιούχοι, μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας νέων ασφαλισμένων, τμηματική σύνταξη σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε και τις Διμερείς Συμβάσεις, τότε το αρμόδιο Τμήμα Συντάξεων, τόσο για την πάγια όσο και για τη μεταβατική ρύθμιση, θα πρέπει να προσδιορίζει το ποσό οφειλής που ο υποψήφιος συνταξιούχος πρέπει να προκαταβάλλει, ώστε το υπόλοιπο να είναι δυνατό να παρακρατηθεί από το καταβαλλόμενο ποσό μηνιαίας σύνταξης, πλην των σχετικών κρατήσεων (εισφορά κλάδου ασθενείας κ.τ.λ), σε δόσεις που δεν θα ξεπερνούν τις 60. Στις περιπτώσεις που χορηγείται σύνταξη αναπηρίας για ορισμένο χρονικό διάστημα, ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν είναι δυνατό να ξεπερνά τον αριθμό των μηνιαίων συντάξεων και εάν προκύψει υπερβαίνον ποσό θα πρέπει να καλείται ο ενδιαφερόμενος να το προκαταβάλει ( σχετική η εγκύκλιος 102/22.10.2009 της υπηρεσίας μας).
Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι νέες ρυθμίσεις των άρθρων 1-3 (πάγια ρύθμιση), καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις χορήγησης βεβαίωσης για μεταβίβαση - πώληση αυτοκινήτου σε υποψήφιους συνταξιούχους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εγκύκλιο 29/15.05.2012 της υπηρεσίας μας. Όμως για οφειλέτες έως 50.000 ευρώ, η αίτηση συνταξιοδότησης πρέπει να είναι από 02.07.15 έως 30.09.15 κα ι καταληκτική ημερομηνία για τη μεταβίβαση-πώληση του αυτοκινήτου πρέπει να είναι η 30.09.2015, ημερομηνία λήξεως ισχύος της μεταβατικής διάταξης. Μετά την ημερομηνία λήξεως, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πάρουν νέα βεβαίωση μόνο με τα προβλεπόμενα από την πάγια ρύθμιση, ποσά οφειλών.
Ως εκ τούτου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις μηνιαίες βεβαιώσεις των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς, η διάρκεια ισχύος τους έως 30.09.2015.
Τέλος, τα Τμήματα Συντάξεων υποχρεούνται για τους οφειλέτες της μεταβατικής διάταξης, να τηρούν ονομαστικό κατάλογο με το πλήθος των υπαχθέντων στη ρύθμιση, καθώς και το συνολικό ποσό οφειλής του καθενός.

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΑΜ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ

Θα ακολουθήσουν συμπληρωματικές οδηγίες για περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης όταν ο Ο.Α.Ε.Ε. είναι συμμετέχων φορέας, ως προς την πάγια ρύθμιση.
Επίσης αναφορικά με την εφαρμογή του παρακολουθητή, η καταχώρηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης θα γίνεται με την ακολουθούμενη έως σήμερα διαδικασία, ενώ για την διαδικασία καταχώρηση της απόφασης προκαταβολής σύνταξης, θα ακολουθήσουν συμπληρωματικές οδηγίες.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm