Open menu
18 | 08 | 2022

Αθήνα 24/03/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1056

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. υπ΄ αριθμ. Φ.1554/811/17.12.2008 (Β΄ 2694) «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατ΄ εφαρμογή της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν. 2960/2001», όπως ισχύει.

 

Τροποποιούμε την Α.Υ.Ο.Ο. υπ΄ αριθμ. Φ.1554/811/17.12.2008 (Β΄ 2694) «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατ΄ εφαρμογή της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν. 2960/2001 », όπως ισχύει, ως ακολούθως:

 

Άρθρο 1


1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 «Εγκρίσεις μετουσίωσης - καθορισμός δυναμικότητας» αντικαθίσταται ως εξής:

«Η έγκριση αυτή κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη βιομηχανία ή βιοτεχνία, στο τελωνείο παράδοσης, στο τελωνείο ελέγχου, στην εποπτεύουσα την προμηθεύτρια φορολογική αποθήκη Χημική Υπηρεσία του ΓΧΚ και στην αρμόδια Δ/νση της Κ.Υ. του ΓΧΚ».

2. Στο άρθρο 2 «Εγκρίσεις μετουσίωσης - καθορισμός δυναμικότητας» προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

«8.

α. Στην περίπτωση της, κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του Ν. 2969/2001 όπως ισχύει, μετουσίωσης της αιθυλικής αλκοόλης επ΄ ονόματι των οινοπνευματοποιών Β΄ κατηγορίας ή των φορολογικών αποθηκών εμπορίας χύμα, παντός είδους, αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, εφαρμόζονται οι παρακάτω διαδικασίες:

Χορηγείται από την κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., έγκριση μετουσίωσης μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων, ως άνω, επιχειρήσεων προς τις αρμόδιες Χημικές και Τελωνειακές Υπηρεσίες, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

• Η επωνυμία της επιχείρησης και ο τόπος εγκατάστασής της.
• Η ποσότητα και ο αλκοολικός τίτλος (% vol.) της αιτούμενης, σε ετήσια βάση, προς μετουσίωση αιθυλικής αλκοόλης.
• Το είδος και το ποσοστό των μετουσιωτικών υλών που θα χρησιμοποιηθούν, από αυτές που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες μετουσιωτικές ύλες σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 3006682/1105/0029/2010 Α.Υ.Ο. (Β΄528), όπως ισχύει.

Η χρονική ισχύς των σχετικών εγκρίσεων μετουσίωσης λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο χορηγούνται.
Η μετουσίωση πραγματοποιείται στους χώρους της φορολογικής αποθήκης των ως άνω επιχειρήσεων παρουσία Τελωνειακού και Χημικού υπαλλήλου, οι οποίοι ορίζονται από το Τελωνείο που εποπτεύει την φορολογική αποθήκη και από την κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, αντίστοιχα.

Κατά τη μετουσίωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ομογενοποίηση της αιθυλικής αλκοόλης με εξοπλισμό των επιχειρήσεων.

Για την πιστοποίηση της μετουσίωσης, συντάσσεται πρωτόκολλο μετουσίωσης το οποίο συνυπογράφεται από τους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες υπαλλήλους και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της φορολογικής αποθήκης.

Αντίγραφο του πρωτοκόλλου μετουσίωσης τηρείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση και στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. που εποπτεύει τη φορολογική αποθήκη.

β. Για την παράδοση με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, οι δικαιούχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες πρέπει να κατέχουν έγκριση παραλαβής μετουσιωμένης αλκοόλης, η οποία χορηγείται με την κατά αναλογία τήρηση των προβλεπομένων στις ως άνω παραγράφους του παρόντος άρθρου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των όσων ορίζονται στις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 3.
γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις και οι έλεγχοι που προβλέπονται από την παρούσα Α.Υ.Ο.».

 

 

Άρθρο 2


Στο άρθρο 3 «Δικαιολογητικά παραλαβής - Διαδικασία παράδοσης μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης», επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Για την πιστοποίηση της μετουσίωσης συντάσσεται πρωτόκολλο μετουσίωσης, εις τετραπλούν, το οποίο συνυπογράφεται από τους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες υπαλλήλους, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της φορολογικής αποθήκης, καθώς και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, εάν παρίσταται.

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 διαγράφεται.

 

 

Άρθρο 3


Στο άρθρο 7 «Έλεγχοι για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης» προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

«8. Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθούν υπόλοιπα μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν από την συγκεκριμένη βιοτεχνία ή βιομηχανία για την παραγωγή των προϊόντων της, μπορεί κατόπιν έγκρισης του Τελωνείου Ελέγχου και εφόσον τεκμαίρονται σοβαροί αντικειμενικοί προς τούτο λόγοι, είτε να επιστραφούν στον προμηθευτή, είτε να διατεθούν σε άλλους δικαιούχους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, παραλαβής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και απαλλαγής της από τον Ε.Φ.Κ., σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενα από δελτίο χημικής ανάλυσης που εκδίδεται από την Χ.Υ. Ελέγχου, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και οι διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται στην παρούσα.

Σε περίπτωση αδυναμίας επιστροφής ή διάθεσης ως ανωτέρω, της αιθυλικής αλκοόλης ή μη καταλληλότητας αυτής, δύναται κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης βιοτεχνίας ή βιομηχανίας και έγκρισης από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., να καταστραφεί υπό τον έλεγχο του Τελωνείου Ελέγχου, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2960/2001.
Σε κάθε περίπτωση τα σχετικά έξοδα βαρύνουν την ενδιαφερόμενη βιοτεχνία ή βιομηχανία».

 

 

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm