Open menu
21 | 04 | 2024

Αθήνα 07/09/2017

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1130

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ως προς τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

 

Άρθρο 1
Αρμόδια κατ΄ ανάθεση αρχή για την υποδοχή και την αποστολή των πληροφοριών στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών


1. Δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4170/2013 , ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται το Τμήμα ΣΤ΄ Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, το οποίο και ενεργεί ως αρμόδια κατ΄ ανάθεση αρχή για την υποδοχή και την αποστολή πληροφοριών στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σκοπούς της εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του ίδιου νόμου και ιδίως τη διάταξη του άρθρου 9, παρ. 1 περίπτ. β΄ αυτού.
2. Δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4428/2016, ως «Τμήμα Διασύνδεσης» κατ΄ άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 4170/2013 , ορίζεται το Τμήμα ΣΤ΄ Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, το οποίο και ενεργεί ως αρμόδια κατ΄ ανάθεση αρχή για την υποδοχή και την αποστολή πληροφοριών στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής χρηματοοικονομικών λογαριασμών για τους σκοπούς της εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών και ιδίως των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου, παρ. 2 και 3 υποπαρ. α΄.

Αντικαταστάθηκε όπως παρακάτω με την ΠΟΛ. 1102/2018.

 

 

 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής και υποχρέωση υποβολής στοιχείων στην αρμόδια αρχή


1. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ) νοείται το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ) των Παραρτημάτων Ι και II του Κεφαλαίου Η΄ του Ν. 4170/2013, των Παραρτημάτων Ι και II του άρθρου τρίτου παρ. 1 και 2 του Ν. 4428/2016, των Παραρτημάτων Ι και II του άρθρου 1 παρ. 3 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων που έχουν κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Ν. 4515/2018 και του Ν. 4516/2018, των Παραρτημάτων Ι και II του άρθρου 1 παρ. 3 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί και ισχύουν μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και του Πριγκιπάτου του Μονακό, αντίστοιχα.
2. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά στην Αρμόδια Αρχή νοείται η αρμόδια αρχή του άρθρου 5 του Ν. 4170/2013, του άρθρου δεύτερου παρ. 1 του ν. 4428/2016, του ν. 4515/2018 και του ν. 4516/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 και 8 ή παρ. 5 και 8 του άρθρου 5 του Ν. 4170/2013, κατά περίπτωση, καθώς και η δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 4174/2013 αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και του Πριγκιπάτου του Μονακό, αντίστοιχα.
3. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά στην υποχρέωση υποβολής στοιχείων από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα νοείται η υποχρέωση υποβολής ως προς:

(i) τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 9, παρ. 1 περίπτ. Β΄ του Ν. 4170/2013, στο άρθρο δεύτερο, παρ. 3 περίπτ. Α΄ του ν. 4428/2016, του ν. 4515/2018 και του Ν.4516/2018 και στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου,
(ii) τους μη τεκμηριωμένους λογαριασμούς κατά το Παράρτημα Ι, Τμήμα III, Ενότητα Β΄ παρ. 5 και Ενότητα Γ΄ παρ. 5 περίπτ. Γ΄ του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) σύμφωνα με το οριζόμενο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που προσδιορίζονται βάσει των ορισμών των περίπτ. ε΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 και της Ενότητας Α΄ του Τμήματος VIII του Παραρτήματος Ι των Συμφωνιών, όπως τροποποιούνται με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και του Πριγκιπάτου του Μονακό, αντίστοιχα, υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή κατ΄ ανάθεση της παρ. 2 του άρθρου 1Α της παρούσας, τις πληροφορίες που αφορούν κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό Ελβετίας, Ανδόρας και Μονακό, αντίστοιχα, δυνάμει της περίπτ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 των Συμφωνιών, όπως τροποποιούνται με την παρ. 2 του άρθρου 1 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλ­λων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας, καθώς και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική και σύμφωνη εφαρμογή αυτών με βάση τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Ι και II των Συμφωνιών, όπως τροποποιούνται με την παρ. 3 του άρθρου 1 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων και των οριζομένων στην παρούσα απόφαση.
 

 

Άρθρο 1Α
Αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του πλαισίου της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών


1. Δυνάμει των διατάξεων που μνημονεύονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, το Τμήμα Γ΄ Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας της Δ/νσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, ενεργεί ως αρμόδια αρχή κατ΄ ανάθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών σύμφωνα με το οριζόμενο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στις επόμενες παραγράφους. Ειδικά για την εφαρμογή των Τμημάτων 4 και 5 της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4428/2016, των άρθρων 4 και 6 παρ. 6 των Συμφωνιών, όπως τροποποιούνται με τα Τροποποιητικά Πρωτόκολλα που κυρώνονται με το άρθρο πρώτο του ν. 4515/2018 και του ν. 4516/2018, καθώς και των άρθρων 4 και 6 παρ. 6 των Συμφωνιών, όπως τροποποιούνται με τα Τροποποιητικά Πρωτόκολλα μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και του Πριγκιπάτου του Μονακό, αντίστοιχα, η ως άνω υπηρεσία ενεργεί μόνο ως λαμβάνουσα και αποστέλλουσα αρχή για τις προβλεπόμενες σε αυτά γνωστοποιήσεις σχετικά με:

(i) την υποβολή λανθασμένων ή ελλιπών πληροφοριών, πλην των διαχειριστικών ή άλλων μικρών σφαλμάτων,
(ii) τη μη συμμόρφωση από ένα Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ), και
(iii) οποιαδήποτε παραβίαση της εμπιστευτικότητας ή μη τήρηση των διασφαλίσεων και οποιαδήποτε συνεπακόλουθη επιβολή κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων.

2. Δυνάμει των διατάξεων που μνημονεύονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται το Τμήμα ΣΤ΄ Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, το οποίο ενεργεί ως αρμόδια αρχή κατ΄ ανάθεση για την υποδοχή και την αποστολή πληροφοριών στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών. Ειδικά για την εφαρμογή των Τμημάτων 4 και 5 παρ. 2 της ΠΣΑΑ που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4428/2016, των άρθρων 4 και 6 παρ. 6 των Συμφωνιών, όπως τροποποιούνται με τα Τροποποιητικά Πρωτόκολλα που κυρώνονται με το άρθρο πρώτο του ν. 4515/2018 και του ν. 4516/2018, καθώς και των άρθρων 4 και 6 παρ. 6 των Συμφωνιών, όπως τροποποιούνται με την παρ. 2 του άρθρου 1 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου της Ελ­βετικής Συνομοσπονδίας, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και του Πριγκιπάτου του Μονακό, αντίστοιχα, η ως άνω υπηρεσία:

α) ενεργεί ως λαμβάνουσα ή αποστέλλουσα αρχή για τις γνωστοποιήσεις/ενημερώσεις/εκ νέου διαβιβάσεις των πληροφοριών στην περίπτωση διαχειριστικών ή άλλων μικρών σφαλμάτων, και
β) διαχειρίζεται ή/και επιλύει τα διαχειριστικά ή άλλα μικρά σφάλματα σχετικά με τις αποστελλόμενες αναφορές.

3. Δυνάμει των διατάξεων που μνημονεύονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται η Δ/νση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ, για την παρακολούθηση της διενέργειας των ελέγχων τήρησης των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και των αποτελεσμάτων αυτών, ενημερώνοντας αμελλητί την υπηρεσία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

 

 

 

 

Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής των πληροφοριών


1.

α. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή κατ΄ ανάθεση της παρ. 2 του άρθρου 1Α της παρούσας, το αργότερο μέχρι 31 Μαίου εκάστου έτους τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας.
Ειδικά κατά την πρώτη υποβολή πληροφοριών δυνά­μει των διατάξεων του ν. 4515/2018 και του ν. 4516/2018, τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν πληροφορίες αναφορικά με τα έτη 2016 και 2017.

Από το 2019 και μετά η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρούσας για την υποβολή των πληροφοριών είναι η 30η Ιουνίου αντίστοιχου εκάστου έτους.

β. Στην περίπτωση μη ύπαρξης Δηλωτέων Λογαρια­σμών προς Δηλωτέες Δικαιοδοσίες σύμφωνα με το οριζόμενο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή κατ΄ ανάθεση της παρ. 2 του άρθρου 1Α της παρούσας, το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου εκάστου έτους, μηδενική αναφορά (nil reporting), σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Από το 2019 και μετά η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας για την υποβολή μηδενικών αναφορών (nil reporting) είναι η 30η Ιουνίου αντίστοιχου εκάστου έτους.

Κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2017, η πρώτη υποβολή αυτών των πληροφοριών από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μπορεί να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2017.
2. Ο ηλεκτρονικός μορφότυπος για την υποβολή των στοιχείων και των λογαριασμών της παρ.1 του παρόντος από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα προσδιορίζεται βάσει του Παραρτήματος VI του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2378 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015, όπως ισχύει, και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Για την υποβολή των στοιχείων και λογαριασμών του προηγούμενου εδαφίου τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα «μεταγραφής και μεταγραμματισμού» ("transliteration rules") (όπως ISO 8859, 843).
3. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων (ΣΑΥΣ) του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) της ΑΑΔΕ, που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών κατά το οριζόμενο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

4. Για το έτος 2018, η προθεσμία υποβολής πληροφοριών από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα παρατείνεται μέχρι 15 Ιουνίου 2018.

 

 

 

 

Άρθρο 3
Συντονισμός υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για τη διαχείριση των εισερχόμενων πληροφοριών από τις Αρμόδιες Αρχές των αλλοδαπών δικαιοδοσιών


1. Όταν οι υπηρεσίες των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1Α της παρούσας λαμβάνουν έγγραφα ή στοιχεία ή αιτήματα, εκτός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, διαβιβάζουν αυτά αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία και ενημερώνουν την υπηρεσία της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.
2. Η υπηρεσία της παρ. 2 του άρθρου 1Α της παρούσας:

(α) παρέχει πρόσβαση, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και τις πολιτικές ασφάλειας των πληροφοριών, στην υπηρεσία της παρ. 3 του ίδιου άρθρου στις πληροφορίες που αποστέλλονται από τις Αρμόδιες Αρχές των αλλοδαπών δικαιοδοσιών,
(β) διαβιβάζει στην υπηρεσία της παρ. 3 του ίδιου άρθρου:

(i) τις πληροφορίες της περίπτ. (ii) της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας,
(ii) τις πληροφορίες της περίπτ. Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, και
(iii) πληροφορίες σχετικά με τη μη συμμόρφωση των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στην περίπτωση διαχειριστικών ή άλλων μικρών σφαλμάτων.

3. Οι υπηρεσίες των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1Α της παρούσας, ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους, συντονίζουν τις ενέργειες τους για την επίλυση όλων των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, σύμφωνα με το οριζόμενο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ηλεκτρονικός μορφότυπος


O ηλεκτρονικός μορφότυπος για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτ. β΄ του Ν. 4170/2013 και το άρθρο δεύτερο παράγραφος 3 υποπαρ. α΄ του Ν. 4428/2016 πληροί την ακόλουθη δενδρική δομή και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και ιδιοχαρακτηριστικά, τα οποία είναι εφαρμοστέα σε μια δεδομένη υπόθεση επιπλέον της εφαρμογής των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και II του Κεφαλαίου Η΄ του Ν. 4170/2013 καθώς και στα Παραρτήματα Ι και II του άρθρου τρίτου του Ν. 4428/2016 και χρειάζεται να εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό μορφότυπο που χρησιμοποιείται στην εν λόγω υπόθεση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


 

Το αρχικό κείμενο της ΠΟΛ. 1130/2017

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm