Open menu
13 | 07 | 2024

Αθήνα 31/01/2024
Αρ. πρωτ.:

Α. 1016


ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασιών για την υποβολή και αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που υποβάλλονται από Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας σύμφωνα με το άρθρο 9ΑΓ του N 4170/2013 (Α΄ 163) και προσδιορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών.

 

 

 

Άρθρο 1
Αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την εφαρμογή του πλαισίου υποβολής πληροφοριών από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας και αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε.

 

1. Το Τμήμα Ε΄ Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών με άλλες Δικαιοδοσίες της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται ως «Τμήμα Διασύνδεσης», το οποίο ενεργεί ως αρμόδια αρχή κατ΄ ανάθεση για:

α) Την υποδοχή πληροφοριών που υποβάλλονται από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 9ΑΓ και του Τμήματος ΙΙΙ του Παραρτήματος V του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163),

β) την αποστολή πληροφοριών στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του οποίου ο Δηλωτέος Πωλητής είναι κάτοικος, όπως καθορίζεται στην Ενότητα Δ΄ του Τμήματος ΙΙ του Παραρτήματος V, και ειδικά αν ο Δηλωτέος Πωλητής παρέχει υπηρεσίες μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται η ακίνητη περιουσία, δυνάμει των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9ΑΓ του Ν. 4170/2013,

γ) την υποδοχή των πληροφοριών που υποβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 8αγ της οδηγίας 2011/16/Ε.Ε. (Ε.Ε. L 64 της 11.3.2011).

2. Το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται ως «Τμήμα Διασύνδεσης», το οποίο αποκτά πρόσβαση στο κεντρικό μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενεργεί ως αρμόδια κατ΄ ανάθεση αρχή για:

α) Την καταχώριση των Δηλούντων Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α΄ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του Ν. 4170/2013, των πληροφοριών της παρ. 2 της Ενότητας Δ΄ του Τμήματος IV του ίδιου Παραρτήματος και τυχόν επακόλουθων αλλαγών, τη χορήγηση ατομικού αριθμού ταυτοποίησης στους εν λόγω Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, τη γνωστοποίηση αυτού στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του κεντρικού μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει των παρ. 4 και 8 του άρθρου 9ΑΓ και της παρ. 4 της Ενότητας Δ΄ του Τμήματος !V του Παραρτήματος V του Ν. 4170/2013.

Οι εν λόγω Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας που επιλέγουν ως κράτος μέλος της μοναδικής καταχώρισης την Ελλάδα υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο Τμήμα Διασύνδεσης της παρούσας παραγράφου.

β) Την αποστολή δύο (2) υπενθυμίσεων στους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α΄ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του Ν. 4170/2013, με σκοπό τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 3 της Ενότητας Α΄ του Τμήματος ΙΙΙ, δυνάμει της παρ. 6 της Ενότητας Δ΄ του Τμήματος IV του Παραρτήματος V του Ν. 4170/2013,

γ) την ανάκληση της καταχώρισης των Δηλούντων Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α΄ του Παραρτήματος V δυνάμει της παρ. 6 της Ενότητας Δ΄ του Τμήματος ΙV του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013, με την επιφύλαξη του άρθρου 54ΙΑ του ΚΦΔ, δυνάμει της παρ. 6 της Ενότητας Δ΄ του Τμήματος ΙV του Παραρτήματος V του Ν. 4170/2013,

δ) την εκ νέου καταχώριση Δηλούντος Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, του οποίου η καταχώριση έχει ανακληθεί δυνάμει της παρ. 6 της Ενότητας Δ΄ του Τμήματος IV του Παραρτήματος V του Ν. 4170/2013, εφόσον διαπιστώσει ότι υφίστανται δέουσες εγγυήσεις σχετικά με τη δέσμευσή του να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων εντός της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων εκκρεμών ανεκπλήρωτων απαιτήσεων υποβολής στοιχείων, δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 9ΑΓ του Ν. 4170/2013,

ε) τη διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων της περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Δ΄ του Τμήματος IV του Παραρτήματος V του Ν. 4170/2013 και την αποστολή αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη διαγραφή από το κεντρικό μητρώο Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

Ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας γνωστοποιεί γραπτώς στο Τμήμα Διασύνδεσης της παρούσας παραγράφου ότι δεν διεξάγει πλέον καμία δραστηριότητα ως Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

στ) τον προσδιορισμό των Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας που θεωρούνται Εξαιρούμενοι Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, καθώς και τυχόν επακόλουθες αλλαγές και την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών των άλλων κρατών μελών μέσω του κεντρικού μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει των παρ. 7 και 8 του άρθρου 9ΑΓ του Ν. 4170/2013.

Ο ενδιαφερόμενος Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας αποστέλλει στο Τμήμα Διασύνδεσης έως και 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους και σε σχέση με την επόμενη Περίοδο Αναφοράς, τα έγγραφα τεκμηρίωσης με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι ολόκληρο το επιχειρηματικό μοντέλο της Πλατφόρμας είναι τέτοιο που δεν έχει Δηλωτέους Πωλητές,

ζ) τη διαπίστωση ότι Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Α΄ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του Ν. 4170/2013 απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων της Ενότητας Β΄ του Τμήματος ΙΙΙ του ίδιου Παραρτήματος, εφόσον:

i) Τα ίδια στοιχεία για την ίδια Περίοδο Αναφοράς έχουν υποβληθεί από άλλον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας στο Τμήμα Διασύνδεσης της παρ. 1 του παρόντος, δυνάμει της παρ. 1 της Ενότητας Α΄ του Τμήματος ΙΙΙ του Ν. 4170/2013, ή

ii) τα ίδια στοιχεία για την ίδια Περίοδο Αναφοράς έχουν υποβληθεί από άλλον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας σε άλλο κράτος μέλος, δυνάμει της παρ. 2 της Ενότητας Α΄ του Τμήματος ΙΙΙ του Ν. 4170/2013.

Ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας που αιτείται την απαλλαγή προσκομίζει στο Τμήμα Διασύνδεσης της παρούσας παραγράφου επαρκείς αποδείξεις το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου του έτους υποβολής των στοιχείων, αναλόγως της περίπτωσης.

3. Το Τμήμα Δ΄της Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται ως «Τμήμα Διασύνδεσης», το οποίο ενεργεί ως αρμόδια κατ΄ ανάθεση αρχή για την παροχή οδηγιών σχετικά με τη διενέργεια των ελέγχων τήρησης των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, καθώς και την επιβολή τυχόν κυρώσεων δυνάμει του άρθρου 54ΙΑ του ΚΦΔ κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου, ενημερώνοντας αμελλητί το Τμήμα Διασύνδεσης της παρ. 4 του παρόντος.

4. Το Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται ως «Τμήμα Διασύνδεσης», το οποίο ενεργεί ως αρμόδια κατ΄ ανάθεση αρχή για την αποστολή αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει της παρ. 9 του άρθρου 9ΑΓ του Ν. 4170/2013 .

 

 

Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής των πληροφοριών

 

1. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια κατ΄ ανάθεση αρχή της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας τα στοιχεία της Ενότητας Β΄ του Τμήματος ΙΙΙ του Παραρτήματος V του Ν. 4170/2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τμήμα ΙΙΙ.

2. Στην περίπτωση μη ύπαρξης στοιχείων για Δηλωτέους Πωλητές, κατά την έννοια της παρ. 3 της Ενότητας Β΄ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V, οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια κατ΄ ανάθεση αρχή της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της Περιόδου Αναφοράς που αφορούν οι εφαρμοστέες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων, μηδενική αναφορά (nil reporting), σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.

3. Ο ηλεκτρονικός μορφότυπος για την υποβολή των στοιχείων της Ενότητας Β΄ του Τμήματος ΙΙΙ του Παραρτήματος V του Ν. 4170/2013 προσδιορίζεται βάσει του Παραρτήματος XIV του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 2015/2378 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015. Για την υποβολή των στοιχείων οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα «μεταγραφής και μεταγραμματισμού» ("transliteration rules") (όπως ISO 8859, 843).

4. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων (ΣΑΥΣ) της Α.Α.Δ.Ε., που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της υποβολής στοιχείων και αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 9ΑΓ του Ν. 4170/2013, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. και εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστησαν Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

Ειδικώς, όσον αφορά τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α΄ του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013, η εγγραφή τους στο εν λόγω Σύστημα έπεται του αιτήματος καταχώρισής τους στο κεντρικό μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

5. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Α΄ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του Ν. 4170/2013 που πληρούν οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες προϋποθέσεις και σε άλλο κράτος μέλος, εγγράφονται στο Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων (ΣΑΥΣ) της Α.Α.Δ.Ε. αλλά απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting), εφόσον επιλέξουν να εγγραφούν σε άλλο κράτος μέλος και ενημερώσουν γραπτώς το Τμήμα Διασύνδεσης της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας. Η ενημέρωση αυτή λαμβάνει χώρα εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία ικανοποιήθηκε οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες προϋποθέσεις.

6. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης κατά την περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Α΄ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του Ν. 4170/2013 που εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παρ. 1 ή 2 της Ενότητας Α΄ του Τμήματος ΙΙΙ, εγγράφονται στο Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων (ΣΑΥΣ) της Α.Α.Δ.Ε. αλλά απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

7. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας εκ μέρους της φορολογικής αρχής για την ολοκλήρωση της εμπρόθεσμης υποβολής στοιχείων ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting), η προθεσμία υποβολής για τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ομαλή ολοκλήρωση της υποχρέωσης.

8. Εάν η εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή στοιχείων ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting) συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό, δυνάμει του άρθρου 7 του ΚΦΔ.

9. Κατά την εφαρμογή των κανόνων δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, σύμφωνα με τα Τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος V του Ν. 4170/2013, λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια του ΟΟΣΑ επί των Πρότυπων Κανόνων για την Υποβολή Στοιχείων από τους Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας όσον αφορά τους Πωλητές στην Οικονομία Διαμοιρασμού και στην Οικονομία Περιστασιακής Απασχόλησης, όπως εγκρίθηκαν από τον ΟΟΣΑ/G20 Περιεκτικό Πλαίσιο Προγράμματος BEPS στις 29 Ιουνίου 2020, καθώς και επί του προαιρετικού μοντέλου διευρυμένου πεδίου εφαρμογής που αναπτύχθηκε και εγκρίθηκε από τον ΟΟΣΑ στις 22 Ιουνίου 2021, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Ν. 4170/2013.

 

 

 

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Η προθεσμία για την υποβολή των κατά περίπτωση εγγράφων τεκμηρίωσης σχετικά με τον προσδιορισμό ενός Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας ως Εξαιρούμενου της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 1 εκπνέει την 26η Φεβρουαρίου 2024.

2. Η υποβολή πληροφοριών ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting) αναφορικά με το έτος 2023 θα λάβει χώρα από την 8η Φεβρουαρίου 2024 έως και την 26η Φεβρουαρίου 2024.

3. Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 2 για την εγγραφή στο ΣΑΥΣ δεν ισχύει για την υποβολή πληροφοριών ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting) αναφορικά με το έτος 2023. Η εν λόγω εγγραφή σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται πριν την εκπνοή της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 3.

4. Η προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου 2 για ενημέρωση του Τμήματος Διασύνδεσης της παρ. 2 του άρθρου 1 σχετικά με την επιλογή εγγραφής σε άλλο κράτος μέλος και την απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting) αναφορικά με το έτος 2023 εκπνέει την 26η Φεβρουαρίου 2024.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm