Open menu
27 | 03 | 2023
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 11/02/2013
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1023


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2, της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17Α΄/23.1.2013).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 2 , της παρ. 4 του άρθρου 6 και της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4110/2013 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. . Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται από δέκα (10%) σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων και από πράξεις REPOS. Ο νέος συντελεστής εφαρμόζεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, στα ποσά των τόκων που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον οφειλέτη των τόκων κατά το χρόνο που γίνεται ο εκτοκισμός της κατάθεσης.
3. Επίσης, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 26 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται, ότι χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τόκους κάθε τίτλου έντοκης κατάθεσης τοις μετρητοίς ή εγγύησης, είναι ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί.
4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι τα ποσά των τόκων τα οποία προέρχονται από προθεσμιακές καταθέσεις που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012 αλλά εκτοκίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, υπάγονται σε φορολόγηση με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%), ανεξάρτητα αν αφορούν και τόκους της περιόδου 2012, στην οποία εφαρμοζόταν ο μειωμένος συντελεστής 10%, καθόσον χρόνος απόκτησης του εισοδήματος είναι, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, ο χρόνος που οι τόκοι αυτοί καθίστανται ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί, ήτοι ο χρόνος εκτοκισμού.
Ειδικά για τα ποσά των τόκων από προθεσμιακές καταθέσεις που εκτοκίσθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2013 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4110/2013), επί των οποίων έχει παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), το επιπλέον ποσό φόρου (5%) που οφείλεται με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις θα πρέπει να εισπραχθεί από οποιονδήποτε λογαριασμό τραπεζικού προϊόντος του δικαιούχου, τηρουμένου του πλαισίου κανονιστικής συμμόρφωσης που διέπει τη σχέση των τραπεζών με τους πελάτες τους και να αποδοθεί από την ίδια την τράπεζα με ιδιαίτερη δήλωση μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση της παρούσας. Επισημαίνεται ότι το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στους πιο πάνω τόκους με το μειωμένο συντελεστή (10%) θα αποδοθεί από τις τράπεζες με ιδιαίτερη δήλωση μέσα στην προβλεπόμενη από το άρθρο 60 του Κ.Φ.Ε. προθεσμία, δηλαδή μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα, ήτοι μέχρι 15.2.2013.
Διαφορετικά, θα πρέπει ο δικαιούχος να καταβάλει ο ίδιος το επιπλέον οφειλόμενο ποσό φόρου εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση της παρούσας. Για το σκοπό αυτό, η τράπεζα υποχρεούται να του χορηγήσει βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το ποσό των τόκων που καταβλήθηκε και ο χρόνος εκτοκισμού αυτών.
5. Όσον αφορά τα ποσά τόκων από προείσπραξη προθεσμιακών καταθέσεων καθώς και των τόκων με μηνιαία καταβολή που εκτοκίσθηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, αυτά υπάγονται σε φορολόγηση με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), ανεξάρτητα αν αφορούν προθεσμιακές καταθέσεις που λήγουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, καθόσον με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του Κ.Φ.Ε. , χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί είναι εντός του έτους 2012.
6. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4110/2013 αντικαθίστανται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. . Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται από δέκα (10%) σε δεκαπέντε (15%) τοις εκατό ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου από την 1η Ιανουαρίου 2013, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης των τίτλων. Μάλιστα, ο νέος συντελεστής παρακράτησης καταλαμβάνει και τους τόκους τίτλων που έχουν ανανεωθεί και προκύπτουν από την ημερομηνία αυτή και μετά.
7. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι για τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ο φόρος παρακρατείται κατά το χρόνο της εξαργύρωσης των τοκομεριδίων τους ή κατά τη λήξη τους, όταν πρόκειται για ομόλογα χωρίς τοκομερίδια (ZERO COUPON).
8. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περιπτ. δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. , ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η παρακράτηση φόρου ενεργείται για εισοδήματα από ομολογίες και χρεόγραφα των ημεδαπών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.
9. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν. 2789/2000 ορίζεται, ότι, οι τόκοι, οι οποίοι προκύπτουν από ομολογίες που εκδίδουν στην ημεδαπή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους τόκους που προκύπτουν από ομολογίες τις οποίες εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελλάδα.
10. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται, ότι, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος για τοκομερίδια είναι ο χρόνος που έχει ορισθεί για την εξαργύρωσή τους.
11. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι, οι τόκοι ομολόγων (Ελληνικού Δημοσίου και εταιρικών) που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%), ανεξάρτητα αν αφορούν και τόκους της περιόδου 2012, καθόσον χρόνος απόκτησης του εισοδήματος είναι, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, ο χρόνος εξαργύρωσης των τοκομεριδίων.
Ειδικά, για τα ποσά των τόκων από ομόλογα που εξαργυρώθηκαν από 1.1.2013 έως και 23.1.2013, επί των οποίων έχει παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 10%, το επιπλέον ποσό φόρου (5%) που οφείλεται με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις, θα πρέπει να παρακρατηθεί και να αποδοθεί από τον ίδιο τον καταβάλλοντα τους τόκους ή να καταβληθεί από τον δικαιούχο, κατά περίπτωση, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο 4 της παρούσας.
Στις περιπτώσεις που τα ποσά των τόκων αφορούν ομόλογα ημεδαπών επιχειρήσεων (εταιρικά ομόλογα), το επιπλέον ποσό φόρου θα πρέπει να καταβληθεί από τον ίδιο τον δικαιούχο (ομολογιούχο) εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση της παρούσας, χωρίς προσαυξήσεις. Για το σκοπό αυτό, η εκδότρια εταιρία υποχρεούται να του χορηγήσει βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το ποσό των τόκων που καταβλήθηκε και ο χρόνος εκτοκισμού αυτών. Τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται όταν ο ομολογιούχος έχει ήδη καταβάλει στην εκδότρια εταιρία το επιπλέον ποσό φόρου (5%).
12. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4110/2013 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. και αυξάνεται από δέκα πέντε (15%) σε είκοσι τοις εκατό (20%) ο συντελεστής παρακράτησης στα εισοδήματα από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ( περ. η΄ παρ. 1 άρθρου 24 Κ.Φ.Ε. ). Ο νέος συντελεστής εφαρμόζεται, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.
13. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 καταργείται η περ. θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. , δεδομένου ότι οι αποδόσεις από παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα θεωρούνται πλέον εισόδημα από κινητές αξίες και για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται με τις διατάξεις της περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. (πιστωτικά ιδρύματα κ.ο.κ). Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.
14. Με τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η παρακράτηση φόρου για τα εισοδήματα της περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 ενεργείται κατά το χρόνο λήξης έκαστης σύμβασης ή κατά την καταβολή τους εφόσον αυτό συμφωνείται να γίνει πριν από το χρόνο λήξης της σύμβασης και περαιτέρω, υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου ορίζεται, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 7 του ίδιου άρθρου και νόμου, το πρόσωπο που τα καταβάλλει.
15. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται, ότι χρόνος απόκτησης για τα εισοδήματα που αναφέρονται στην περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 θεωρείται ο χρόνος λήξης της σύμβασης.
16. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι τα εισοδήματα από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).
Ειδικά για τις συμβάσεις παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που έληξαν από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2013 επί των εισοδημάτων των οποίων δεν παρακρατήθηκε φόρος ή παρακρατήθηκε φόρος με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%), ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm