feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
17 | 06 | 2024

Φορολογική Αποθήκη

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ε. 2015/2024. Έναρξη ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων των συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών των φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών - Εκροών της ΑΑΔΕ. 01 Μαρτίου 2024
ΣΛΟΤ.: 223/2024. Ερώτημα εάν εισαγόμενα αγαθά σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης προσμετρώνται στα αποθέματα. 24 Μαϊος 2024
Α. 1093/2023. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β΄ 2745). 03 Ιουλίου 2023
Α. 1183/2022. Αναγνώριση φυσικής απομείωσης (φόρας) στον μη καβουρδισμένο καφέ της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 53 Α του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265), κατά το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του σε φορολογική αποθήκη, υπό καθεστώς αναστολής, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 65 του ανωτέρω νόμου. 30 Δεκεμβρίου 2022
Α. 1096/2022. Εξειδίκευση των παραβάσεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων και καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων. 22 Ιουλίου 2022
Ε. 2012/2022. «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πέμπτου «Υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών εγκεκριμένων αποθηκευτών για έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα φορολογικών αποθηκών» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 28 18 Φεβρουαρίου 2022
Ε. 2007/2022. Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/29-12-2021 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο. (Β 2744) "Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης". 20 Ιανουαρίου 2022
Α. 1229/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 816) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων 20 Οκτωβρίου 2021
Α. 1222/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου καταν 11 Οκτωβρίου 2021
Α. 1225/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦΒ 1182030 ΕΞ 2016/13.12.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, των διαδικασιών παραγωγής εκτ 07 Οκτωβρίου 2021
Α. 1132/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε κ 29 Ιουνίου 2021
Α. 1121/2021. Υιοθέτηση σύγχρονων τρόπων και μέσων σφράγισης εμπορευμάτων και αποθηκευτικών χώρων από τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 16 Ιουνίου 2021
ΑΑΔΕ. 1046279/2021. Οδηγίες αναφορικά με την δυνατότητα μεταβίβασης προϊόντων υποκείμενων σε Φ.Κ. σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών. 03 Ιουνίου 2021
Ε. 2090/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 «Υπαγωγή ληξιπρόθεσμων οφειλών φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων σε ρύθμιση» του ν.4797/2021 (Α΄66). 07 Μαϊος 2021
Ε. 2070/2021. Κοινοποίηση της αρ. Α.1066/23.3.2021 Κοινής Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ «Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία για την επιστροφή του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) των προϊόντων καφέ των περ. β), γ) , δ) και ε 05 Απριλίου 2021
Α. 1065/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσ 29 Μαρτίου 2021
Α. 1066/2021. Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία για την επιστροφή του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) των προϊόντων καφέ των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». 29 Μαρτίου 2021
Α. 1042/2021. Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων. 08 Μαρτίου 2021
Ε. 2029/2021. Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών. 05 Φεβρουαρίου 2021
Ε. 2013/2021. Οδηγίες εφαρμογής της A.1205/2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε - Tροποποίηση της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε περί υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης. 21 Ιανουαρίου 2021
Α. 1249/2020. Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και 20 Νοεμβρίου 2020
Ε. 2161/2020. Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α.1216/25-9-2020 (ΦΕΚ 4278/Β΄) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. – Παράταση προθεσμίας μετατροπής Δεξαμενών Ανεφοδιασμού αερολιμένων σε Φορολογικές Αποθήκες. 12 Οκτωβρίου 2020
ΑΑΔΕ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Σεπτέμβριος 2020 10 Δεκεμβρίου 2020
Α. 1205/2020. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης β. την υπαγω 25 Σεπτεμβρίου 2020
Ε. 2091/2020. Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Α.1129/03-06-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και τω 26 Ιουνίου 2020
Α. 1129/2020. Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων. 08 Ιουνίου 2020
Ε. 2063/2020. Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης - Οδηγίες εφαρμογής της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 04 Μαϊος 2020
Ε. 2033/2020. Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού. 20 Μαρτίου 2020
Ε. 2040/2020. Εφαρμογή της Α.1032/30.01.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. 18 Μαρτίου 2020
Α. 1032/2020. Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 27 Φεβρουαρίου 2020
Α. 1478/2020. Τροποποίηση της ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1-12-2016 (ΦΕΚ 3976/Β) απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) "Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπ 28 Ιανουαρίου 2020
Ε. 2207/2019. Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. A.1458/13-12-2019 (Β΄4630) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 03 Ιανουαρίου 2020
Α. 1458/2019. Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τις φορολογικές αποθήκες προϊόντων του άρθρου 90 του N . 2960/2001. 17 Δεκεμβρίου 2019
Ε. 2180/2019. Κοινοποίηση της υττ΄ αριθ. A.1288/18-07-2019 (Β΄3083) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. 10 Οκτωβρίου 2019
ΣΛΟΤ. 1875/2019. Διακίνηση παρακολούθηση και πώληση άχρηστων αποθεμάτων (ειδών συσκευασίας, άνευ αξίας). 11 Οκτωβρίου 2019
Ε. 2176/2019. Οδηγίες για την διακίνηση εμπορευμάτων προς / από την Ελεύθερη Ζώνη - Εφαρμογή της αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ1144720 ΕΞ2018/27-9-18 Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 4513/Β/15-10-18 - ΑΔΑ: ΩΠΨΨ46ΜΠ3Ζ-ΗΑ7) με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνώ 05 Οκτωβρίου 2019
Ε. 2174/2019. Εφαρμογή της Α.1333/30.08.2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. 04 Οκτωβρίου 2019
Ε. 2170/2019. Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. Α. 1336/27-08-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄2745) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, τ 26 Σεπτεμβρίου 2019
Α. 1336/2019. Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 2745 Β) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής». 11 Σεπτεμβρίου 2019
Α. 1288/2019. Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 (Β'2745) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» 06 Αυγούστου 2019
Α. 1098/2019. Απλουστευμένες διαδικασίες στο πλαίσιο του καθεστώτος διαμετακόμισης: Εγκεκριμένος αποστολέας - Εγκεκριμένος παραλήπτης - Εγκεκριμένος παραλήπτης TIR - Εγκεκριμένος εκδότης. 10 Απριλίου 2019
Α. 1071/2019. Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/ 03-03-2017 (ΦΕΚ 1000/ B /24-03-2017) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών». 08 Μαρτίου 2019
ΠΟΛ. 1184/2018. Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης. 28 Οκτωβρίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 1055631/2018. Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02.08.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. 15 Απριλίου 2018
ΠΟΛ. 1151/2017. Οδηγίες εφαρμογής της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύ&ερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδ 04 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1116601/2017. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. 08 Αυγούστου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1116596/2017. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής. 11 Αυγούστου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1037687/2017. Κοινοποίηση της υπ΄αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1005862 ΕΞ 2017/13-01-2017 (ΦΕΚ.39/Β) Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ.2785/Β) Α.Υ.Ο. "Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσ 15 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1026126/2017. Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης. 17 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1039149/2017. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 121Α του Ν.2960/01 - Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1019140 ΕΞ 2017/25-01-2017 Κ.Υ.Α «Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινή 17 Μαρτίου 2017
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm