Open menu
10 | 05 | 2021

ιΚΑ 12/10/2004

Εγκύκλιος 110


Θέμα:1) Συντάξιμες αποδοχές - προσδιορισμός ασφ/κής κλάσης για αιτήσεις υποβαλλόμενες στο ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) από 1.1.2005.

2) Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) από 12.2.04, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.13 του Ν. 3232/04


Σχετ.: α) η αρ. 96/2002 εγκύκλιος του Τμήματος Κύριας Σύνταξης β) η αρ. 66/2004 εγκύκλιος του Τμήματος Διαδοχικής Ασφάλισης.
 

1. Με την σχετική (α) εγκύκλιο του Τμήματος Κύριας Σύνταξης σας γνωστοποιήθηκε ο τρόπος προσδιορισμού της ασφ/κής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να εξευρεθεί το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης των ασφαλισμένων, που θα υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1/1/2005 και εφεξής.
Όπως ήδη σας είναι γνωστό από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π. Δ/τος 995/80, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 306/85 και 277/87 καθορίζονται - με τις αναγραφόμενες, σ΄ αυτό διαφοροποιήσεις - οι συντάξιμες αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη από το ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) για τον προσδιορισμό της ασφ/κής κλάσης, βάσει της οποίας στην συνέχεια υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ σε συνάρτηση βεβαίως και με το σύνολο των πραγματοποιηθεισών στην ασφάλισή του ημερών εργασίας (εγκ. 152/83, 140/85, 146/87, 26/91).
Συνεπώς με βάση τις τροποποιήσεις που επέρχονται ως προς την εξεύρεση της ασφαλιστικής κλάσης για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1.1.2005 και εφεξής, διακρίνουμε τις κατωτέρω περιπτώσεις για τον υπολογισμό και του ποσού της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ):

α) Όταν ο ασφαλιστέος μισθός είναι ίδιος μ΄ αυτόν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λαμβάνεται υπόψη σ΄ όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, η ασφ/κή κλάση, με την οποία απονεμήθηκε η σύνταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β) Όταν το δικαίωμα σε σύνταξη θεμελιώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο από την ημερομηνία θεμελίωσης δικαιώματος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (όπως π.χ. μετά από αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας) λαμβάνεται υπόψη και πάλι η ασφ/κή κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - εφόσον βέβαια ο ασφαλιστέος μισθός είναι ο ίδιος- με τιμή όμως τεκμαρτού ημερομισθίου που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση από το ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ).
γ) Όταν η κύρια σύνταξη απονέμεται από άλλον πλην του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ φορέα, ο προσδιορισμός της ασφ/κής κλάσης υπολογισμού της σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το
άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 3029/02. Ομοίως θα υπολογίζεται η ασφ/κή κλάση και όταν η κύρια σύνταξη απονέμεται μεν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά υπάρχουν διαφορετικά ασφ/κά στοιχεία (δηλ. άλλος ασφαλιστέος μισθός, άλλες ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) κλπ). Τ’ ανωτέρω ισχύουν εφόσον βέβαια η αίτηση για συνταξιοδότηση από το ΕΤΕΑΜ υποβάλλεται μετά την 1.1.2005, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που θα οριστεί για την έναρξη καταβολής της σύνταξης.

2. Με την σχετική (β) εγκύκλιο του Τμήματος Διαδοχικής Ασφάλισης σας γνωστοποιήθηκαν οι νέες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης που ισχύουν από 12.2.2004 και αφορούν ασφ/νους σε φορείς μόνον κύριας ασφάλισης.
Κατά τη ρητή διάταξη του
άρθρου 1 παρ. 13 του Ν. 3232/04 οι τρόποι υπολογισμού του ποσού της σύνταξης που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4202/61 και του άρθρου 11 του Ν. 1405/83, όπως ισχύουν, εξακολουθούν να ισχύουν για τους οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης. Δηλαδή ουδεμία διαφοροποίηση επέρχεται ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Επίσης ουδεμία διαφοροποίηση επέρχεται και ως προς τον τρόπο του διακανονισμού των οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ των οργανισμών επικουρικής ασφάλισης (ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 10 του Ν. 1405/83).
Εξαίρεση προβλέφθηκε μόνον ως προς την αναπροσαρμογή των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται το ποσό της επικουρικής σύνταξης και είναι εκείνες του χρόνου διακοπής της ασφάλισης (εννοείται της επικουρικής ασφάλισης), οι οποίες αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το μέσο ετήσιο δείκτη τιμών καταναλωτή (σελ. 36 της εγκ. 66/04). Σύμφωνα δε με το επισυναπτόμενο στην αρ.66/04 εγκύκλιο του Τμήματος Διαδοχικής Ασφάλισης, έγγραφο-εγκύκλιο με αρ. Φ1500/οικ./7620/212 /23.3.04 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, διευκρινίζεται ότι από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι οργανισμοί που από τις νομοθεσίες τους προβλέπεται αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών.
Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) το ποσό της επικουρικής σύνταξης είναι συνάρτηση της ασφαλιστικής κλάσης που κατατάσσεται ο ασφ/νος και του αριθμού των πραγματοποιηθεισών στην ασφάλισή του ημερών εργασίας.
Για την εξεύρεση δε της ασφ/κής κλάσης ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ισχύει και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ήτοι άρθρο 13 του Ν. 1976/91 και για αιτήσεις υποβαλλόμενες μετά την 1/1/2005,
άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 3029/02). Δηλαδή προβλέπεται αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών και στο ΕΤΕΑΜ, έστω και αν αυτή είναι διάφορος μ΄ αυτή που ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 13 του Ν. 3232/04.
Κατόπιν τούτων στις περιπτώσεις που απονέμεται επικουρική σύνταξη είτε κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν. 1405/83, είτε κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 1405/83, ο προσδιορισμός της ασφ/κής κλάσης θα γίνεται κατά τα γνωστά (Βλέπε και σχετ. το αρ. πρωτ. Τ01/652/1107/19.3.04 Γενικό Έγγραφό μας).
Μόνο όταν το ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) είναι απονέμων σαν προηγούμενος του τελευταίου Οργανισμός ή συμμετέχων Οργανισμός (και το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1405/83) τότε ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης θα γίνεται με βάση την ασφ/κή κλάση, στην οποία θα κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, ως αποδοχές δε θα λαμβάνονται υπόψη αυτές της νομοθεσίας μας και οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται με το λόγο του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) του Δεκεμβρίου του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης, προς το μέσο ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο ανάγονται οι αναπροσαρμοζόμενες αποδοχές.

Δηλαδή θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία που αναλύεται στην σελ. 5 - ΠΑΡ. Δ - της αρ. 66/04 εγκυκλίου, που αφορά την κύρια σύνταξη.
Συνταξιοδοτικές περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπισθεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις, μπορούν ν΄ αναθεωρηθούν κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm