Open menu
10 | 05 | 2021

Αθήνα ,  19 - 2 - 04 

Αριθ.Πρωτ.  Α42/213ΘΕΜΑ: " Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2004"

Με τις αριθ. 464 και 466/Σ45/11-12-03  αποφάσεις του Δ.Σ. ΙΚΑ, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ αριθ. 1890/τ.Β¢/19-12-03, καθορίστηκαν, η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών και η αποτίμηση των χορηγουμένων στους μισθωτούς ασφ/νους του ΙΚΑ, από τους εργοδότες τους, παροχών σε είδος, για το έτος 2004.

ΜΕ  ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΜΙΣΘΩΤΩΝ  ΟΛΗΣ   ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ  ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

ΚΛΑΣΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΤΕΚΜΑΡΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΑΠΟ

1/1-31/12/2004

 

 

 

 

Α.

 

ΕστιατΟρια (Ανευ μουσικΩν οργΑνων),

ΕξοχικΑ κΕντρα  (Ανευ  μουσικΩν οργΑνων ), ΚαφενεΙα, ΚαφεζαχαροπλαστεΙα, ΚαφεγαλακτοπωλεΙα, ΚαφετΕριεσ,

ΓαλακτοπωλεΙα, ΚαφΕ-Μπαρ (ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝ/ΦΩΝ,

ΜΕΓΑΡΩΝ, ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ), ΚΑΦΕ -ΣΝΑΚ-

ΜΠΑΡ, ΛΕσχεσ και  ΕντευκτΗρια, Οινο μαγειρεΙα, ΟινοζυθεστιατΟρια, ΟινοπωλεΙα, ΟυζερΙ, ΚρεπερΙεσ,

ΠιτσαρΙεσ, ΣπαγγετΕριεσ, ΤαβΕρνεσ (Οχι ΚοσμικΕσ), Φαστ- Φουντ, ΨητοπωλεΙα .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαίτρ

Αρχισερβιτόροι

Σερβιτόροι

Μπάρμαν

Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν (ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου προϋπηρεσίας)

Ντισκ  τζόκεϋ 

 

 

 

 

 

15

15

13

13

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

43,25

43,25

37,29

37,29

 

31,41

34,23

 

 

 

 

 

 

 

Β.

 

ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ),  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ), ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ (ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ, ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΚΑΜΠΑΡΕ, ΚΑΦΩ-

ΔΕΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ Ή ΜΟΥΣΙΚΑ, ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ, ΜΠΟΥΑΤ), ΠΑΜΠ, ΠΙΑΝΟ- ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡ, ΝΤΙΣΚΟ-ΜΠΑΡ, ΝΑΪΤ-  ΚΛΑΜΠ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ Κ.Λ.Π.

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαίτρ

Αρχισερβιτόροι

Σερβιτόροι

Μπάρμαν

Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν (ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου προϋπηρεσίας)

Ντισκ τζόκεϋ

Μουσικοί α¢

Μουσικοί β¢

Αρτίστες άσματος

Αρτίστες χορού

Διερμηνείς

Θυρωροί

Ιματιοφύλακες

Καθαρίστριες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

16

14

14

 

12

13

13

12

20

20

11

11

11

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,20

46,20

40,46

40,46

 

34,23

37,29

37,29

34,23

57,14

57,14

31,41

31,41

31,41

29,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι κατηγορίες των με κυμαινόμενες αποδοχές αμειβομένων μισθωτών για το έτος 2004, παραμένουν στις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, στις οποίες είχαν καταταγεί για το έτος 2003.

Διευκρινίζονται ακόμη τα ακόλουθα:

α)   Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφ/κών κλάσεων της κατάταξης, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.

β) Η κατάταξη ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών ΙΚΑ, όσο και για τον αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων - Πάσχα) και το επίδομα αδείας.

γ) Η κατάταξη αυτή είναι ανεξάρτητη από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης και σ΄αυτήν περιλαμβάνονται οι χορηγούμενες παροχές σε είδος (τροφή, κατοικία, κ.λ.π.), τα επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, οι υπερωρίες, κ.λ.π.

δ)  Όταν οι κατώτατοι μισθοί ή τα κατώτατα ημερομίσθια, που προβλέπονται από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Γενική και Ειδικές), συμπεριλαμβανομένων και των γενικών επιδομάτων που χορηγούνται σε όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς, οι οποίοι υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία κλαδική Συλλογική Σύμβαση, είναι ανώτεροι των τεκμαρτών μισθών ή των τεκμαρτών ημερομισθίων των κλάσεων της κατάταξης, τότε χωρεί αυτόματη κατάταξη στις ασφαλιστικές κλάσεις που εμπίπτουν οι νόμιμοι αυτοί μισθοί ή τα ημερομίσθια.

ε)   Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει ανεξαρτήτως φύλου.

στ) Μουσικοί α¢ λογίζονται οι απασχολούμενοι τη νύχτα ή και μικτά (νύχτα και ημέρα), ενώ μουσικοί β¢ λογίζονται οι απασχολούμενοι μόνο την ημέρα.

ζ)   Κέντρα διασκεδάσεως θεωρούνται τα προσφέροντα μουσική δια μουσικών οργάνων και, προκειμένου περί χορευτικών κέντρων, και δια μουσικών μηχανημάτων.

η)   Για τους αμειβόμενους με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτούς, ολόκληρη η εισφορά υπέρ ΔΛΟΕΜ 2% (εργοδότη 1% και ασφ/νου 1%) βαρύνει τον εργοδότη, σύμφωνα με την 68623/10394/17-11-58 Απόφαση Υπουργού Εργασίας (εγκ.ΙΚΑ 464/58, Γ.Ε. 201777/ΦΕΚ 211/11-2-77).

θ)   Τα όρια μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφ/κών κλάσεων, αναπροσαρμόζονται  κατά το ποσοστό αύξησης, που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του ΙΚΑ και από την ίδια ημερομηνία (άρθρο 13 παρ.2 του Ν.1976/91).

ι)    Οι μαθητές τεχνίτες Σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ δεν ασφαλίζονται με τεκμαρτά ημερομίσθια, αλλά με το ½  των πράγματι  καταβαλλομένων αποδοχών (σχετ. εγκ. 19/96, παρ. 1.6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τη διευκόλυνσή σας, καταχωρήθηκαν στο συνημμένο πίνακα κατάταξης τα αντιστοιχούντα σε κάθε ασφ/κή κλάση τεκμαρτά ημερομίσθια,  όπως έχουν διαμορφωθεί από 1/1/2004 και θα ισχύσουν μέχρι 31-12-2004.

Ο τρόπος ασφάλισης των μισθωτών που αναφέρονται στον κοινοποιούμενο πίνακα κατάταξης δεν ισχύει:

  • για τους αμειβόμενους αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας  (Γενική και Ειδικές) για κανονική και πλήρη απασχόληση.

     

  • για τους αμειβόμενους με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κ.λ.π. (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, πλασιέ), όταν οι σταθερές αποδοχές τους υπερβαίνουν τις τεκμαρτές, της κλάσης κατάταξής τους. Σ΄ αυτήν την περίπτωση, ασφαλίζονται επί των σταθερών αποδοχών τους (άρθρο 18 παρ.6 του Κ.Α. ΙΚΑ).

     

Ως σταθερές  αποδοχές, νοούνται οι συμφωνημένες, υπό την προϋπόθεση να είναι ανώτερες της Γενικής ή της Οικείας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Τέλος, η αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες στους μισθωτούς, που δεν αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, παροχών σε είδος, που ισχύει για το έτος 2004 για τις περιοχές όλων των Υποκ/των και Παρ/των του ΙΚΑ είναι η κατωτέρω:

            1. Για ένα γεύμα                                                                    3,63  ΕΥΡΩ

            2. Για πλήρη τροφή                                                               7,26     ²

            3. Για κατοικία (μηνιαία)                                                     60,63     ²

            4. Για πλήρη τροφή και κατοικία (μηνιαία)                      242,13     ²

                (σχετ. απόφαση Δ.Σ. ΙΚΑ 466/Σ.45/11-12-03)

Διευκρινίζουμε ότι, σε περίπτωση χορήγησης και άλλων παροχών πλην των ανωτέρω, θα λαμβάνονται υπόψη και τα ποσά αυτών των παροχών.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   ΣΕ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ   ΚΛΑΣΕΙΣ   ΤΩΝ  ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm