24 | 02 | 2020

ΙΚΑ 27/06/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40

 

Θέμα: Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για τον κίνδυνο του ατυχήματος των κρατουμένων στις φυλακές της χώρας, που εργάζονται ως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, μάγειρες και προσωπικό κουζίνας.

 

ΣΧΕΤ : «Η αρ.Φ11321/27511/1607/13-3-06 Υπουργική Απόφαση.»


Σας κοινοποιούμε, τη παραπάνω κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ( ΦΕΚ 375/28-3-06 τεύχος Β΄) σχετικό με την υπαγωγή των κρατουμένων στις φυλακές της χώρας στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κατά του κινδύνου ατυχήματος και σας πληροφορούμε τα ακόλουθα :
Οι εισφορές για την ασφάλιση των παραπάνω προσώπων, ορίζονται σε 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης Ασφαλιστικής Κλάσης.
Στους αναφερόμενους στο θέμα ασφ/νους το Ίδρυμα χορηγεί σε περίπτωση ατυχήματος και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους της νομοθεσίας :

α) Την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη,
β) επίδομα ατυχήματος, εφόσον ο ασφαλισμένος δεν νοσηλεύεται σε θεραπευτήριο με δαπάνες του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, ούτε διαμένει στις φυλακές.

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου που οφείλεται σε ατύχημα εργατικό το Ίδρυμα χορηγεί και έξοδα κηδείας.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από 1η Απριλίου 2006.
Με την ευκαιρία σας υπενθυμίζουμε ότι, έχουν υπαχθεί και άλλοι ασφαλισμένοι με προγενέστερες διατάξεις στην ασφάλιση του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ κατά του κινδύνου ατυχήματος όπως :

α) Ανήλικοι τρόφιμοι του Κρατικού αναμορφωτικού καταστήματος στον Κορυδαλλό (επαγγ. καταρτιζόμενοι στις Τεχνικές Σχολές ) Εγκ.67/55.
β) Κρατούμενοι εργαζόμενοι στο αρτοποιείο της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών (Γεν. Έγγραφο 33635/Φ.Υ. 396/21-4-73)
γ) Κρατούμενοι Εργαζόμενοι στις Αγροτικές Φυλακές Αγιάς Χανίων, Κασσάνδρας Χαλκιδικής, Τίρυνθος Ναυπλίου, Κασσαβετείας Αλμυρού στις εργασίες που αναφέρονται στη σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση καθώς και στα εργαστήρια της Κεντρικής Φυλακής Γυναικών Κορυδαλλού (Εγκ.142/81).
δ) Κρατούμενοι εργαζόμενοι στο βιβλιοδετείο της Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού (Εγκ.184/85).
ε) Οι κρατούμενοι στις φυλακές της χώρας που εργάζονται στο τυπογραφείο, ξυλουργείο, σιδηρουργείο και οικοδομικό συνεργείο των φυλακών. (Σχετ.Εγκ.29/97).


 

Τεύχος: Β Ημ/νία Κυκλοφορίας ΦΕΚ: 29/03/2006

Αριθμός: 375

Ημ/νία ΦΕΚ: 28/03/2006


Αριθ. Φ11321/27511/1607 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κίνδυνο του ατυχήματος των κρατουμένων στις φυλακές της χώρας, που εργάζονται ως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, μάγειρες και προσωπικό κουζίνας.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

 

αποφασίζουμε:


1. Υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά του κινδύνου ατυχήματος, σύμφωνα με την περί ασφαλίσεως σε αυτό ισχύουσα νομοθεσία και με τους περιλαμβανόμενους στις επόμενες παραγράφους όρους και προϋποθέσεις, οι κρατούμενοι στις φυλακές της χώρας που εργάζονται ως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, μάγειρες και προσωπικό κουζίνας.
2. Οι εισφορές για την ασφάλιση των παραπάνω προσώπων, ορίζονται σε 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων» του Υπ. Δικαιοσύνης. Η ασφάλιση πραγματοποιείται για 25 ημέρες το μήνα ανεξάρτητα από τη διάρκεια απασχόλησης.
3. Στους παραπάνω ασφαλισμένους το Ίδρυμα χορηγεί σε περίπτωση ατυχήματος και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους της νομοθεσίας αυτού:

α) Την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.
β) Επίδομα ατυχήματος, εφόσον ο ασφαλισμένος δε νοσηλεύεται σε θεραπευτήριο με δαπάνες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ούτε διαμένει στις φυλακές.
γ) Σύνταξη αναπηρίας.

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου που οφείλεται σε ατύχημα, το Ίδρυμα χορηγεί στα κατά τη νομοθεσία αυτού μέλη οικογένειας του ασφαλισμένου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του, σύνταξη και έξοδα κηδείας.
4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα από εκείνου της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2006

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm