Open menu
17 | 06 | 2024

Αθήνα 13/09/2022
Αρ. πρωτ.: 2294


ΘΕΜΑ: Καταχώριση ανανέωσης ετήσιας άδειας χρήσης λογισμικού.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Νομική οντότητα έχει αγοράσει λογισμικό πρόγραμμα πριν ένα περίπου χρόνο.
Η Νομική οντότητα ανανεώνει την άδεια χρήσης του λογισμικού (ετήσια συνδρομή) κατά ένα χρόνο.
Η δαπάνη ανανέωση της άδειας χρήσης του λογισμικού αποτελεί αύξηση της αξίας του παγίου ή έξοδο;
Στην περίπτωση εξόδου σε ποιον λογαριασμό του ΕΓΛΣ καταχωρείται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο ν.4308 εμπεριέχει τους κάτωθι ορισμούς για τα περιουσιακά στοιχεία και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία:

«Περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό) (Assets):

Πόροι επί των οποίων η επιχείρηση ασκεί έλεγχο, ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και από τους οποίους αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη».

«Πάγια περιουσιακά στοιχεία (πάγια στοιχεία ενεργητικού) (Fixed assets):

Τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναμένεται να προσφέρουν οφέλη πέραν της μιας ετήσιας περιόδου».

Η ετήσια ανανέωση άδειας χρήσης δεν δύναται να αποτελέσει βελτίωση του λογισμικού και να προσαυξήσει το κόστος κτήσης του αφενός γιατί η δαπάνη της ετήσιας άδειας δεν αναμένεται να προσφέρει οφέλη πέραν της μιας ετήσιας περιόδου και αφετέρου γιατί συνήθως τέτοιες άδειες διατηρούν τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται στο λογισμικό αντί να πληρούν τον ορισμό του άυλου περιουσιακού στοιχείου και τα κριτήρια αναγνώρισης.
Στην περίπτωση που η ανανέωση της άδειας χρήσης δεν πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης του άυλου περιουσιακού στοιχείου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός 61.98 «λοιπές αμοιβές τρίτων» του Ε.Γ.Λ.Σ.

Στο λογαριασμό αυτό άλλωστε, όπως αναφέρεται στο λογιστικό σχέδιο, καταχωρούνται και τα ποσά που λογίζονται ή καταβάλλονται σε τρίτους κάθε χρόνο για την παραχώρηση της χρήσεως π.χ. σημάτων, μεθόδων παραγωγής ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Αν η εταιρεία έχει υιοθετήσει το λογιστικό σχέδιο των Ε.Λ.Π. θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός 64.01 «Αμοιβές για υπηρεσίες».

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm