Open menu
19 | 05 | 2022

Αθήνα 04/12/2018
Αρ. πρωτ.: 2363


ΘΕΜΑ: Υπεραξία εκτίμησης επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στην Ομόρρυθμη Εταιρεία «Α Ο.Ε.» συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι δυο νομικά πρόσωπα Η εταιρεία «Β Α.Ε.» και η «Γ Α.Ε»
Η Ομόρρυθμη εταιρεία με αρχικό κεφάλαιο 50.000 € μετατρέπεται σε Ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 όπου η επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 υπολόγισε υπεραξία 50.000 €.

Επομένως το νέο Κεφάλαιο της «Α  Α.Ε.» που πρόεκυψε από την μετατροπή της «Α ΟΕ» ανέρχεται στις 100.000 €.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποιές λογιστικές εγγραφές με βάση τα ΕΛΠ πρέπει να γίνουν στα βιβλία των δύο νομικών προσώπων «Β ΑΕ» και « Γ. ΑΕ» για να αποτυπωθεί το νέο ύψος της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της «Α ΑΕ» όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την μετατροπής της, λόγω της υπεραξίας που προέκυψε από την εκτίμηση της επιτροπής;
Και εφόσον αναγνωρίσουμε στο ενεργητικό των δύο εταιρειών χρεώνοντας τον λογ/σμό «Συμμετοχές» με το αντίστοιχο αναλογούν ποσό της υπεραξίας για κάθε εταιρεία, ποιο λογ/σμό θα πιστώσουμε βάσει ΕΛΠ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στο Παράρτημα Α «Ορισμοί» του Ν. 4308/2014 «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνεται και ο κάτωθι ορισμός:

«Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (financial assets):

Κάθε στοιχείο το οποίο είναι οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

α)..........
β) Στοιχείο καθαρής θέσης μιας άλλης οντότητας (συμμετοχικοί τίτλοι).
γ).............»

Στα άρθρα 19 και 24 Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» αναφέρονται τα εξής:

«Άρθρο 19.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

 

1. Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος.
2. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης. .....................................................................

 

 

Άρθρο 24.

Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία


1. Εναλλακτικά των οριζόμενων στα άρθρα 18 έως 23, παρέχεται η δυνατότητα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου να επιμετρώνται μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης στην εύλογη αξία τους.

2. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση ενός κονδυλίου του ισολογισμού επιμετράται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, όλα τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις παρόμοιας φύσης του σχετικού κονδυλίου επιμετρώνται στην εύλογη αξία.

3. Η επιμέτρηση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο γίνεται μόνο όταν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Όταν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, το στοιχείο αυτό επιμετράται με τη μέθοδο του κόστους...........»


Διευκρινίζεται ότι η επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 προσδιόρισε την τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της μετατρεπομένης ΟΕ σε ΑΕ κατά την ημερομηνία της μετατροπής και όχι την εύλογη αξία αυτής.
Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» η αποτίμηση της συμμετοχής θα γίνει στο κόστος κτήσεως, δεδομένης της αδυναμίας αξιόπιστης αποτίμησης της εύλογης αξίας.

Κατά συνέπεια στα λογιστικά βιβλία των εταιρειών «Β Α.Ε.» και «Γ Α.Ε» δεν θα διενεργηθούν λογιστικές εγγραφές σε σχέση με την αξία της συμμετοχής στην εταιρεία «Α Α.Ε.».

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm