Open menu
28 | 09 | 2023

Αθήνα 03/12/2019
Αρ. πρωτ.:

Α. 1437

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) - Τήρηση Αρχείου.

 

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής


1. Σκοπός της παρούσας είναι η καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.), εγγράφων, στο πλαίσιο βεβαίωσης και είσπραξης ή απαλλαγής του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α., του Τέλους Ταξινόμησης, του Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών επιβαρύνσεων καθώς και ο καθορισμός του τρόπου και του τόπου τήρησης αυτών σε αρχείο, από τους υπόχρεους υποβολής του ως άνω τελωνειακού παραστατικού.
2. Η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων τα οποία δηλώνονται στο πεδίο 44.2 «Επισυναπτόμενα έγγραφα» αυτής, καθιερώνεται:

α) στις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, η υποβολή αυτής και
β) στις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, η διόρθωση ή ακύρωση αυτής.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας:

α) τα απαιτούμενα υποστηρικτικά δικαιολογητικά έγγραφα της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) αναφέρονται ως, υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα,
β) ως αρμόδια Τελωνειακή Αρχή νοείται, η Τελωνειακή Αρχή στην οποία υποβάλλεται η Δ.Ε.Φ.Κ.

 

 

 

Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων


1. Ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. με την απόδοση του Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (MRN) στη Δ.Ε.Φ.Κ, συνυποβάλλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά αυτής έγγραφα.
2. Η Δ.Ε.Φ.Κ. με τα υποστηρικτικά σε αυτή έγγραφα, καταρτίζεται με ευθύνη του υπόχρεου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 109 , 110 και 130 του Ν. 2960/2001 , υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet και αποτελεί δέσμευση αναφορικά με την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται σε αυτή.

 

 

 

Άρθρο 3
Ηλεκτρονική υποβολή και προσκόμιση σε πρωτότυπη μορφή των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων


Τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα, εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής τους σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, εφόσον προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και στις περιπτώσεις:

α) φυσικού ελέγχου,
β) ελέγχου εγγράφων, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή,
γ) εκ των υστέρων ελέγχου, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

 

 

 

Άρθρο 4
Εφεδρικές διαδικασίες


1. Όταν το υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Πληροφορικού Συστήματος ICISnet τίθεται εκτός λειτουργίας, για την υποβολή της Δ.Ε.Φ.Κ. ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία βάσει των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί και τα υποστηρικτικά αυτής έγγραφα προσκομίζονται σε φυσική μορφή, με την κατάθεση του εν λόγω παραστατικού εγγράφου, στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.
2. Όταν η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων τίθεται εκτός λειτουργίας, τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα αποστέλλονται από τον υπόχρεο στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο αποστολής.
3. Με την αποκατάσταση της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος ICISnet ή/και της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων, ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. υποβάλλει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά έγγραφα, για τα οποία έχει ακολουθηθεί η εφεδρική διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
 

 

 

Άρθρο 5
Έλεγχοι - Διοικητικά μέτρα


Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, πέραν των προβλεπόμενων ενεργειών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του, ο αρμόδιος για τον έλεγχο υπάλληλος, διασταυρώνει ότι τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα που δηλώνονται στο πεδίο 44.2 «Επισυναπτόμενα έγγραφα», έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον υπόχρεο.

Εφόσον κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστωθεί ότι υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, αναστέλλεται η διαδικασία της βεβαίωσης και της είσπραξης των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή τους.
 

 

 

 

Άρθρο 6
Τήρηση αρχείου των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων - Υποχρεώσεις Τελωνείου


1. Ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. τηρεί σε φυσικό αρχείο τα υποστηρικτικά αυτής έγγραφα είτε στην έδρα του είτε σε οποιοδήποτε άλλο τόπο για δέκα (10) έτη καθώς και για όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των αρμόδιων Δικαστικών Αρχών. Υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα που βάσει των προβλεπόμενων διατάξεων προσκομίζονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή σε πρωτότυπη μορφή ενώ απαιτείται η μετέπειτα παράδοση τους σε άλλη Δημόσια Υπηρεσία/Αρχή σε πρωτότυπη μορφή, τηρούνται αντίγραφα αυτών από τον υπόχρεο στο αρχείο του.
2. Ο τόπος τήρησης του αρχείου σε κάθε περίπτωση δηλώνεται, προς έγκριση, στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, με την υποβολή της Αίτησης/Δήλωσης του τόπου τήρησης του αρχείου των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων, που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.
Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις τηρούνται σε αρχείο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.
3. Ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. δύναται μετά από σχετική εξουσιοδότηση να ορίσει τελωνειακό αντιπρό­σωπο για την τήρηση του αρχείου των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων, ο οποίος και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης αυτού.

Στην περίπτωση αυτή η Αίτηση/Δήλωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συμπληρώνεται με τα στοιχεία του τελωνειακού αντιπροσώπου και συνυπογράφεται από αυτόν.
4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων της Αίτησης / Δήλωσης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ., υποχρεούται άμεσα να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.
5. Ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. ή ο εξουσιοδοτημένος τελωνειακός αντιπρόσωπος υποχρεούται, εφόσον αυτό ζητηθεί, να επιδεικνύει και να προσκομίζει σε κάθε έλεγχο στις τελωνειακές αρχές τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα.
6. Τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα που προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, τηρούνται σε φυσικό αρχείο από τις Τελωνειακές Αρχές μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασιών και ελέγχων και στη συνέχεια παραδίδονται στον υπόχρεο για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
 

 

 

Άρθρο 7
Παραβάσεις -Πρόστιμα


Σε περίπτωση διαπίστωσης μη εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης, επιβάλλεται, με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, ποινή ανακριβούς δήλωσης ή πρόστιμο απλής τελωνειακής παράβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2960/2001.
 

 

 

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 01.01.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm