24 | 10 | 2018

Αθήνα 10/10/2016
Αρ. πρωτ.: 1145902


ΘΕΜΑ:
Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη.

 

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ.718/446/27.04.2006 Δ.Υ.Ο.Ο

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και σύμφωνα με:

  • το άρθρο 74 παράγραφος 2γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα,

  • το άρθρο 142 παράγραφος 6 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 215/2006 της Επιτροπής, ο οποίος σας κοινοποιήθηκε με την παραπάνω σχετική Δ.Υ.Ο.Ο.,

σας γνωστοποιούμε τις κατά μονάδα αξίες για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων, που εισάγονται αποκλειστικά με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη, (χωρίς συναλλακτική αξία και τιμολόγια), και ισχύουν για τη χρονική περίοδο από 07.10.2016 έως και 20.10.2016. Σημειώνεται ότι, οι κατά μονάδα αξίες δεν εφαρμόζονται για τις χρονικές περιόδους και για τα εμπορεύματα για τα οποία θεσπίζονται τιμές εισόδου βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 (άρθ. 136 παρ.2 και άρθ.137) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε, με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής, και ισχύει.

Για τα εμπορεύματα για τα οποία δεν καθορίζονται τιμές θα πρέπει να εφαρμόζεται η μέθοδος προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας του άρθρου 74 παράγραφος 2γ του Καν. 952/2013.

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.


 

Κατάλογος εμπορευμάτων
Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΚ) αριθ. 215/2006 της Επιτροπής Απλοποιημένη διαδικασία για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2γ) του Τελωνειακού Κώδικα

Κωδικός ΣΟ (TARIC)

Περιγραφή εμπορευμάτων

Περίοδος ισχύος

Κατά μονάδα αξία (EUR/100Kg)

0701 90 50

Πατάτες πρώιμες

01/01 - 30/06

-

0703 10 19

Κρεμμύδια

01/01 - 31/12

13,11

0703 20 00

Σκόρδα

01/01 - 31/12

254,84

0708 20 00

Φασόλια

01/01 - 31/12

218,49

0709 20 00 10

Σπαράγγια:
- πράσινα

01/01 - 31/12

675,52

0709 20 00 90

Σπαράγγια:
- άλλα

01/01 - 31/12

493,45

0709 60 10

Γλυκοπιπεριές

01/01 - 31/12

225,13

0714 20 10

Γλυκοπατάτες, νωπές, ολόκληρες, προορισμένες για ανθρώπινη κατανάλωση

01/01 - 31/12

64,47

0804 30 00 90

Ανανάδες

01/01 - 31/12

92,76

0804 40 00 10

Αχλάδια της ποικιλίας avocats

01/01 - 31/12

349,60

0805 10 20

Πορτοκάλια γλυκά

01/06 - 30/11

80,74

0805 20 10 05

Κλημεντίνες (clementines)

01/03 - 31/10

152,15

0805 20 30 05

Monreales και Satsumas

01/03 - 31/10

-

0805 20 50 07
0805 20 50 37

Μανταρίνια και Wilkings

01/03 - 31/10

118,46

0805 20 70 05
0805 20 90 05
0805 20 90 09

Tangerines και άλλα

01/03 - 31/10

119,26

0805 40 00 11
0805 40 00 31

Φράπες και γκρέϊπ - φρουτ:
- λευκά

01/01 - 31/12

68,09

0805 40 00 19
0805 40 00 39

Φράπες και γκρέϊπ - φρουτ: -ροδόχροα

01/01 - 31/12

82,31

0805 50 90 11
0805 50 90 19

Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia, citrus latifolia)

01/01 - 31/12

162,01

0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια

21/11 - 20/07

-

0807 11 00

Καρπούζια

01/01 - 31/12

83,47

0807 19 00 50

Amarillo, Cuper, Honey Dew (συμπεριλαμβανομένων Can-talene), Onteniente, Piel de Sapo (συμπεριλαμβανομένων Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

01/01 - 31/12

94,82

0807 19 00 90

Άλλα πεπόνια

01/01 - 31/12

121,66

0808 30 90 10

Αχλάδια:
- Nashi (Pyrus pyrifolia)
- Ya (Pyrus bretscheideri)

01/05 - 30/06

-

0808 30 90 90

Αχλάδια:
- άλλα

01/05 - 30/06

-

0809 10 00

Βερίκοκα

01/01 - 30/05 και 01/08 - 31/12

-

0809 30 10

Νεκταρίνια

01/01 - 10/06 και 01/10 - 31/12

-

0809 30 90

Ροδάκινα

01/01 - 10/06 και 01/10 - 31/12

-

0809 40 05

Δαμάσκηνα

01/10 - 10/06

-

0810 10 00

Φράουλες

01/01 - 31/12

-

0810 20 10

Σμέουρα

01/01 - 31/12

-

0810 50 00

Ακτινίδια (κίουι)

01/01 - 31/12

108,64

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16