Open menu
30 | 05 | 2024

Αθήνα 10/11/2023
Αρ. πρωτ.: 332


ΘΕΜΑ:
Τεχνικές λεπτομέρειες οργάνωσης και εφαρμογής της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 35 του N . 5058/2023 (Α΄ 170).

 

 

 

Άρθρο 1
Αντικείμενο και σκοπός

 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 5058/2023 (Α΄ 170), παρέχεται οικονομική ενίσχυση για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2023, από τον κρατικό προϋπολογισμό, σε νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136) και κατά την 5η Σεπτεμβρίου 2023 είχαν την κύρια κατοικία τους, όπως αυτή δηλώθηκε στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2022 ή όπως είναι καταγεγραμμένη στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εφόσον η αλλαγή επήλθε στο Μητρώο εντός του 2023, εντός των διοικητικών ορίων, των πληγεισών από φυσικές καταστροφές, περιοχών της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 5058/2023 , με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή.

2. Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός ειδικότερα των ζητημάτων χρονισμού για την εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 5058/2023 (Α΄ 170), των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, τα καταστήματα και οι λαϊκές αγορές όπου χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 35.

 

 

 

Άρθρο 2
Δικαιούχοι και διαδικασία για τη λήψη της έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης

 

1. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 46 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136), και τα οποία κατά την 5η Σεπτεμβρίου 2023 είχαν την κύρια κατοικία τους, όπως αυτή δηλώθηκε στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2022 ή όπως είναι καταγεγραμμένη στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εφόσον η αλλαγή επήλθε στο Μητρώο μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2023, στα διοικητικά όρια των κάτωθι περιοχών:

α. της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

β. από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

βα) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,

ββ) από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης:

i) της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών,

ii) της Δημοτικής Ενότητας Σώστου του Δήμου Ιάσμου,

iii) των Δημοτικών Κοινοτήτων Γρατινής, Στυλαρίου και Σιδηράδων της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής,

iv) της Δημοτικής Κοινότητας Μαρώνειας της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας, και

v) της Δημοτικής Ενότητας Σαπών του Δήμου Μαρώνειας Σαπών,

γ. από την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας:

γα) της Δημοτικής Κοινότητας Στειρίου της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας Αντίκυρας,

γβ) της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων,

γγ) των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίας Τριάδας και Αγίας Άννας της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων,

γδ) της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, και

γε) των Δημοτικών Κοινοτήτων Πύλης και Στεφάνης της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας,

δ) από την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας:

δα) της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Τιθορέας της Δημοτικής Ενότητας Τιθορέας,

δβ) της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας,

δγ) του Δήμου Δομοκού,

δε) του Δήμου Λαμιέων,

δστ) του Δήμου Μακρακώμης, και

δζ) του Δήμου Στυλίδας.

ε) από την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας:

εα) του Δήμου Λίμνης Μαντουδίου Αγίας Άννας,

εβ) των Δημοτικών Ενοτήτων Ιστιαίας, Αιδηψού, Αρτεμισίου και Ωρεών του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού,

εγ) της Δημοτικής Κοινότητας Αλυροποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων του Δήμου Καρύστου.

2. Η οικονομική ενίσχυση του παρόντος πιστώνεται υπέρ των δικαιούχων από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), χωρίς να υποβάλλουν νέα αίτηση. Η πίστωση διενεργείται με τον ίδιο τρόπο που έχει επιλέξει ο δικαιούχος κατά την αίτηση της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 46 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136).

 

 

 

Άρθρο 3
Τρόπος υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης

 

1. Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) επί του μηνιαίου ύψους αγορών που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο.

Το μηνιαίο ύψος των αγορών, επί του οποίου χορηγείται ενίσχυση είκοσι τοις εκατό (20%), ανέρχεται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά εκατό (100) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως χίλια (1000) ευρώ αγορών.

Το ανωτέρω όριο αγορών δεν ισχύει για δικαιούχους με περισσότερα από έξι (6) εξαρτώμενα τέκνα.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 46 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136) είχε επιλέξει την πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, τα ποσά που καταβάλλονται ανέρχονται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του ανωτέρω ύψους.

2. Το ως άνω ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

3. Το ποσό της ενίσχυσης και ο επιμερισμός αυτής ανά δικαιούχο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του παρόντος υπολογίζεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.». (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), με βάση τα δεδομένα που έχουν αντληθεί από τις διαδικτυακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 και την παρ. 1 του άρθρου 6.

4. Για την εφαρμογή του παρόντος, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

 

 

 

 

Άρθρο 4
Τρόποι πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης

 

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης πιστώνεται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε. μέσω της ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) που έχει δημιουργηθεί από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., στο δικαιούχο:

α) Σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που έχει εκδοθεί ειδικά για το σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 4557/2018 (Α΄ 139), αντίστοιχα, ή

β) σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του, βάσει του τρόπου πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 46 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136).

 

 

 

Άρθρο 5
Διαδικασία πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα

 

1. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, αποκλειστικώς ως προς το κριτήριο της κατοικίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 5058/2023 (Α΄ 170), διενεργείται διασταύρωση στοιχείων μεταξύ των στοιχείων δικαιούχων που τηρούνται στην ειδική εφαρμογή της ΚτΠ Μ.Α.Ε. και στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε..

Η ειδική εφαρμογή της ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία περιέχει τους δικαιούχους του άρθρου 46 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136) πραγματοποιεί διασταύρωση των ΑΦΜ των δικαιούχων του άρθρου 46 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136) με τα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. και αντλεί τη διεύθυνση κύριας κατοικίας τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

Κατόπιν, από την ειδική εφαρμογή διενεργείται έλεγχος πλήρωσης του κριτηρίου της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονται οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του άρθρου 35 του Ν. 5058/2023 (Α΄ 170).

2. Μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης των προϋποθέσεων χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης της παρούσας και εφόσον επαληθευθεί η ιδιότητά των δικαιούχων, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. διαβιβάζει:

α) Την εγκριτική απόφαση στο πιστωτικό ίδρυμα ή το χρηματοπιστωτικό οργανισμό, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων,

β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου, για τον σκοπό της πίστωσης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης και εμβάζει αμελλητί στο πιστωτικό ίδρυμα ή στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο δικαιούχο.

Δυνατότητα τροποποίησης ως προς τον αρχικώς επιλεχθέντα τρόπο καταβολής της ενίσχυσης δεν δίδεται.

Ο δικαιούχος δύναται εφόσον το επιθυμεί να εκδίδει σχετική βεβαίωση που αποδεικνύει τη ιδιότητά του.

3. Η ενίσχυση των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2023, για δικαιούχους που έχουν λάβει την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 46 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136) εντός του 2023 και δεν υπήρξε απόρριψη της διαδικασίας πίστωσης, αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα έως την 20η Δεκεμβρίου 2023.

Για τους δικαιούχους που έχουν λάβει την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 46 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136) εντός του 2024, η οικονομική ενίσχυση της παρούσας αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα έως και την 5η Φεβρουαρίου 2024.

4. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα, δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς αγαθών κάθε είδους σε καταστήματα ή λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, ιδίως στους κάτωθι ειδικότερους κωδικούς:

 

Κωδικοί Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes - MCC)

Κατηγορία εμπόρου (MCC)

Περιγραφή

5411

Παντοπωλεία, Σούπερ μάρκετ

5422

Κρεοπωλεία

5441

Καταστήματα ζαχαροπλαστικής

5451

Καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων

5462

Αρτοποιεία

5499

Διάφορα καταστήματα τροφίμων

 

 

5. Δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψη του χρηματικού ποσού που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα.

6. Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (Web/Virtual POS).

7. Οι εκδοθείσες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες παραμένουν ενεργοποιημένες έως την 29η.02.2024, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να τις απενεργοποιήσει.

8. Κατόπιν της διενέργειας των πληρωμών των ενισχύσεων, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. αποστέλλει αυτοματοποιημένο μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, με την επιτυχή πίστωση της ενίσχυσης που καταβλήθηκε ή ενημέρωση σε περίπτωση απόρριψής της.

 

 

 

Άρθρο 6
Διαδικασία πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης σε τραπεζικό λογαριασμό

 

1. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, αποκλειστικώς ως προς το κριτήριο της κατοικίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 5058/2023 (Α΄ 170), διενεργείται διασταύρωση στοιχείων μεταξύ των στοιχείων δικαιούχων που τηρούνται στην ειδική εφαρμογή της ΚτΠ Μ.Α.Ε. και στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε..

Η ειδική εφαρμογή της ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία περιέχει τους δικαιούχους του άρθρου 46 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136) πραγματοποιεί διασταύρωση των ΑΦΜ των δικαιούχων του άρθρου 46 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136) με τα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. και αντλεί τη διεύθυνση κύριας κατοικίας τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

Κατόπιν, από την ειδική εφαρμογή διενεργείται έλεγχος πλήρωσης του κριτηρίου της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονται οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του άρθρου 35 του Ν. 5058/2023 (Α΄ 170).

2. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης του φυσικού προσώπου και εφόσον επαληθευθεί η ιδιότητά του ως δικαιούχου και ολοκληρωθεί ο υπολογισμός του ποσού, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. διαβιβάζει:

α) Την εγκριτική απόφαση στο πιστωτικό ίδρυμα ή το χρηματοπιστωτικό οργανισμό, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων,

β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του για τον σκοπό της πίστωσης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης και εν συνεχεία εμβάζει στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο δικαιούχο. Δυνατότητα τροποποίησης ως προς τον αρχικώς επιλεχθέντα τρόπο καταβολής της ενίσχυσης δεν δίδεται.

3. Η ενίσχυση των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2023, για δικαιούχους που έχουν λάβει την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 46 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136) εντός του 2023 και δεν υπήρξε απόρριψη της διαδικασίας πίστωσης, αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα για πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό την 20η Δεκεμβρίου 2023.

Για τους δικαιούχους που έχουν λάβει την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 46 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136) εντός του 2024, η οικονομική ενίσχυση της παρούσας αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα για πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό έως και την 5η Φεβρουαρίου 2024.

4. Κατόπιν της διενέργειας των πληρωμών των ενισχύσεων η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. αποστέλλει αυτοματοποιημένο μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, με την επιτυχή πίστωση της ενίσχυσης που καταβλήθηκε ή ενημέρωση σε περίπτωση απόρριψής της.

 

 

 

Άρθρο 7
Διαδικασία επιστροφής αδιάθετων υπολοίπων

 

1. Μετά την ημερομηνία απενεργοποίησης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 35 του Ν. 5058/2023 (Α΄ 170), το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. σχετικά με το συνολικό ποσό το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει πιστωθεί στους δικαιούχους ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί από αυτούς και επιστρέφει το ανωτέρω ποσό στην Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., προκειμένου να αποδοθεί, εν τέλει, στο Ελληνικό Δημόσιο.

2. Η περαιτέρω αναζήτηση των ανωτέρω ποσών από το δικαιούχο αποκλείεται.

3. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα που καταβλήθηκαν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη χορήγηση της ενίσχυσης ή για υποστηρικτικές ενέργειες, τα οποία παρέμειναν αδιάθετα, επιστρέφονται από την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. στον κρατικό προϋπολογισμό (Α.Λ. Εσόδου 1590789001 «Λοιπές επιστροφές ποσών»).

 

 

 

Άρθρο 8
Λοιπά στοιχεία για την εφαρμογή του παρόντος

 

1. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, σύμφωνα με τον Γενικού Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ, L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον αναφερόμενο σκοπό του άρθρου 1.

2. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τον ως άνω σκοπό για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.

3. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. ορίζεται υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής, προς το σκοπό αυτό η ΚτΠ Μ.Α.Ε. διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα ιδίως με ΓΚΠΔ και τον Ν. 4624/2019.

Η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει την ανάπτυξη των διαδικτυακών υπηρεσιών για την επαλήθευση του δικαιώματος της οικονομικής ενίσχυσης και τον υπολογισμό των μελών της οικογενείας με βάση τα στοιχεία Μητρώου φορολογουμένων και τα στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας και μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. ενημερώνεται η ειδική εφαρμογή.

 

 

 

Άρθρο 9
Τελικοί έλεγχοι δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης

 

Μετά την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμών της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 46 του Ν. 5045/2023, διενεργούνται τελικοί έλεγχοι για όλους τους δυνητικά δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης της παρούσας και για όσους απορρίφθηκε η διαδικασία πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης της παρούσας. Μετά τον έλεγχο και την πλήρωση των προϋποθέσεων διενεργείται σχετική πληρωμή, εφόσον διαπιστωθούν δικαιούχοι της παρούσας.

 

 

 

Άρθρο 10

 

Η παραγωγική λειτουργία της ειδικής εφαρμογής για την οικονομική ενίσχυση της παρούσας λήγει την 29η Φεβρουαρίου 2024.

 

 

 

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm