Open menu
30 | 11 | 2023

Αθήνα 27/04/2021
ΥΠΕΡΓ.: 23950


ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β 2268) «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά».

 

Σε συνέχεια της οικ. 25480/755/24-6-2020 Εγκυκλίου και κατόπιν πολλών ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, ενόψει και της θερινής τουριστικής περιόδου 2021, με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις αναφορικά με τα δικαιώματα των εποχικά εργαζομένων σε εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων οι οποίοι υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της ΚΥΑ με αριθμ. 23102 /477/12-6-2020 (Β΄ 2268).
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφ. Α της ανωτέρω ΚΥΑ:

«1. Οι εργοδότες - επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους, κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως και 30/9/2020:

α) για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή θα επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α΄ 46), σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, και

β) για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή θα επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), σε συνδυασμό με τους όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020: για την περίπτωση

α) της παρούσας παραγράφου, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχαν κατά μέσο όρο τα δύο προηγούμενα έτη (2018-2019) και κατά προτεραιότητα τους εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019 και για την περίπτωση

β) τους ίδιους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019».

Εξάλλου σύμφωνα με το σημείο Δ) της αριθμ. 25480/755/24- 6-2020 Εγκυκλίου «... οι εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, των οποίων η σύμβαση έχει τεθεί σε αναστολή διατηρούν το δικαίωμα επεναπρόσληψης για τη θερινή τουριστική περίοδο 2021 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους των σ.σ.ε... »
Επί των ανωτέρω και ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου 2021, λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα που λήφθηκαν στην αγορά εργασίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, για την αντιμετώπιση και των περιορισμό των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 και τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου του τουρισμού, καθώς και το δικαιολογημένο συμφέρον των εποχικά απασχολούμενων να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους την επόμενη περίοδο, διευκρινίζονται τα εξής:

Α. Δικαίωμα επαναπρόσληψης εργαζομένων σε επιχειρήσεις- εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2021

1.1. Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, οι οποίοι επαναπροσλήφθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020 και των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή από τον εργοδότη τους οποιαδήποτε στιγμή κατά τη θερινή περίοδο του ίδιου έτους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση Α του άρθρου 4 και του Κεφαλαίου Α της ανωτέρω ΚΥΑ, διατηρούν το δικαίωμα επαναπρόσληψης για τη θερινή τουριστική περίοδο 2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους των σ.σ.ε.
1.2. Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, που απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019 και οι οποίοι εξ αυτού του λόγου κατέστησαν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατά τη θερινή τουριστική περίοδο έτους 2020, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία της περίπτωσης Β του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της ανωτέρω ΚΥΑ, με υποβολή μονομερών δηλώσεων, διατηρούν το δικαίωμα επαναπρόσληψης για τη θερινή τουριστική περίοδο 2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους των σ.σ.ε.
1.3. Οι εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, υποχρεούνται κατά την επαναλειτουργία τους τη θερινή τουριστική περίοδο 2021 να επαναπροσλάβουν τους εργαζομένους των περιπτώσεων 1.1. και 1.2., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον εκείνοι συνεχίζουν να επιθυμούν να εργαστούν στους ίδιους εργοδότες.

Β. Λοιπά δικαιώματα εργαζομένων σε επιχειρήσεις- εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2021

Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία τέθηκαν σε αναστολή, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων της περίπτωσης 1.1. της παρ. Α της παρούσας εγκυκλίου θεωρούνται ως χρόνος εργασίας για όλα τα δικαιώματα του εργαζομένων που στηρίζονται στην απασχόλησή τους.
Αντιθέτως, τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι εργαζόμενοι της παρ. Α της παρούσας εγκυκλίου κατέστησαν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατά τη θερινή τουριστική περίοδο έτους 2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση Β του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της ανωτέρω ΚΥΑ, με υποβολή μονομερών δηλώσεων, δεν θεωρούνται ως χρόνος εργασίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων που στηρίζονται στην απασχόλησή τους, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή εργοδότης τους τελούσε το κράτος, για όσο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι έκαναν χρήση του μέτρου των μονομερών δηλώσεων.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm