Open menu
13 | 07 | 2024

Αθήνα 16/12/2022
Αρ. πρωτ.: 185340


ΘΕΜΑ:
  Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 4 του Ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων» (Β΄ 4760).

 

 

 

Άρθρο μόνο


Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 4 του Ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων» (Β΄4760), για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων στην υποβολή των στοιχείων συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των κινήτρων του ν. 4935/2022 ως ακολούθως.
1. Στα άρθρα 1 και 2 προστίθενται παρ. 3 και 5, αντίστοιχα, και τα άρθρα 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:
 


«Άρθρο 1
Αγρότες δικαιούχοι των κινήτρων του άρθρου 15 του Ν. 4935/2022


1. Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του άρθρου 15 του Ν. 4935/2022 είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες (κατά κύριο επάγγελμα) αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31/12 του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.
2. H απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 1 οι οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010 (Α΄ 151), με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακα-λιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και

(α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του Ν. 4673/2020 (Α΄ 52) και προμηθεύουν αυτό με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους,
(β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους.

Για την εφαρμογή της παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4935/2022 και την παρούσα απόφαση, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.

3.

α) Η πώληση προϊόντων μέσω συμβολαιακής γεωργίας στο επόμενο της παραγωγής τους έτος δεν εμποδίζει την εφαρμογή του ευεργετήματος του παρόντος άρθρου.

Η απαλλαγή του φόρου υπολογίζεται στο φορολογικό έτος εντός του οποίου εκδίδεται το παραστατικό ή τα παραστατικά πωλήσεων των προϊόντων σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014, Α΄ 251).
β) Η απαλλαγή του φόρου του παρόντος άρθρου δεν παρέχεται για το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 500 KW.
 


Άρθρο 2
Παραγωγοί δικαιούχοι των κινήτρων του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 του Ν. 4935/2022


1. Παραγωγοί δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 του Ν. 4935/2022 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες, που παράγουν ένα από τα προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010 , με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων).
2. Η απαλλαγή χορηγείται στα πρόσωπα ή τις οντότητες της παρ. 1, εφόσον πωλούν στο πλαίσιο συμβολαιακής γεωργίας το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής τους παραγωγής.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4935/2022 και την παρούσα, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.
3. Το κίνητρο του παρόντος άρθρου παρέχεται για μέχρι εννέα (9) φορολογικά έτη αρχής γενομένης από το επόμενο έτος εντός του οποίου συνάπτεται η σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας.

Το συνολικό φορολογικό όφελος από την εφαρμογή του κινήτρου, για τα έτη εφαρμογής του, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 125.000 €, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4935/2022 .
4. Για λόγους χρηστής διοίκησης, τα κίνητρα του παρόντος άρθρου δύνανται να παρέχονται και σε παραγωγούς μέλη αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον οι παραγωγοί υποβάλλουν στην εφαρμογή των συμφωνητικών της Α.Α.Δ.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 5 τα στοιχεία του άρθρου 4.

Ως επωνυμία του αντισυμβαλλόμενου δηλώνεται η επωνυμία και ο νόμος σύστασης του αναγκαστικού συνεταιρισμού και ως ΑΦΜ, ο ΑΦΜ του συνεταιρισμού.
5.

α) Η πώληση προϊόντων μέσω συμβολαιακής γεωργίας στο επόμενο της παραγωγής τους έτος δεν εμποδίζει την εφαρμογή του ευεργετήματος του παρόντος άρθρου.

Η απαλλαγή του φόρου υπολογίζεται στο φορολογικό έτος εντός του οποίου εκδίδεται το παραστατικό ή τα παραστατικά πωλήσεων των προϊόντων σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014, Α΄ 251).
β) Η απαλλαγή του φόρου του παρόντος άρθρου δεν παρέχεται για το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 500 KW.

2. Το ισχύον άρθρο 3 υποδιαιρείται σε παρ. 1 και προστίθεται παρ. 2 ως εξής:

«2. Επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες εκτός από ζωικό κεφάλαιο καλλιεργούν και μηδική, δημητριακά, σιτηρά και καλαμπόκι για ιδιοχρησιμοποίηση αυτών ως ζωοτροφών δεν υποχρεούνται για τα προϊόντα αυτά σε σύναψη συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ευεργετημάτων των άρθρων 1 και 2».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4935/2022 είναι έγγραφα ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ του παραγωγού και συγκεκριμένων επιχειρήσεων - αγοραστών (νομικών προσώπων ή οντοτήτων ή ατομικών επιχειρήσεων), είτε με τη συνεργασία πιστωτικού ιδρύματος είτε όχι, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση προϊόντων του».

4. Στο άρθρο 5 οι παρ. 1, 4, 5, 7 και 8 αντικαθίστανται, προστίθενται νέες παρ. 6 και 7 και οι υφιστάμενες παρ. 6, 7 και 8 αναριθμούνται σε παρ. 8, 9 και 10, αντίστοιχα, και τελικώς το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:


«Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας


1. Τα στοιχεία των συμφωνητικών της παρ. 2 του άρθρου 4 που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4935/2022 υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικής εφαρμογής που έχει υλοποιηθεί για τον σκοπό αυτό στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε., «myAADE».

Ειδικά για την ποσότητα των προϊόντων, αυτή δηλώνεται στην εφαρμογή ανά προϊόν της σύμβασης και όχι ανά αγροτεμάχιο.
2. Ως ημερομηνία υποβολής των συμφωνητικών θεωρείται η ημερομηνία οριστικής καταχώρησης των στοιχείων του άρθρου 4 στην εφαρμογή της παρ. 1.

Με την υποβολή χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου και καθίσταται βέβαιη η χρονολογία της σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπάρχει τεχνική αδυναμία ολοκλήρωσης της υποβολής, υποβάλλεται σκαναρισμένο αντίγραφο του συμφωνητικού μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία υποβολής του «αιτήματος» στην εφαρμογή.

Με την αποκατάσταση του προβλήματος, ο υπόχρεος ακολουθεί αμελλητί τη διαδικασία της παρ. 1.
4. Τα συμφωνητικά συντάσσονται πριν την έναρξη της παράδοσης των προϊόντων και τα στοιχεία του άρθρου 4 υποβάλλονται από τον παραγωγό στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και την τελευταία ημέρα του επομένου μήνα από τη σύνταξη του συμφωνητικού.
5. Η τροποποίηση των στοιχείων που δηλώνονται είτε λόγω σφάλματος είτε λόγω τροποποίησης του συμφωνητικού είναι δυνατή μέχρι την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη σύνταξη του συμφωνητικού.
6. Ο αγοραστής μπορεί να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τα στοιχεία έως και το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Σε περίπτωση που η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται ότι ο αγοραστής επιβεβαιώνει τα υποβληθέντα στοιχεία.
7. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, η λύση δηλώνεται από τον παραγωγό εντός της προθεσμίας της παρ. 5.
8. Τα σχετικά έγγραφα συμφωνητικά διαφυλάσσονται για όσο χρόνο απαιτείται η διαφύλαξη των οικείων παραστατικών πωλήσεων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
9. Οι προθεσμίες των παρ. 4 και 5 είναι ανατρεπτικές.
10. Για τα συμφωνητικά της παρούσας δεν απαιτείται η υποβολή σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 1065606/7222/31.07.2000 (Β΄ 951) Α.Υ.Ο. για τον παραγωγό. Για τον αγοραστή απαιτείται, εφόσον δεν επιβεβαιώσει ή απορρίψει τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον παραγωγό».

5. Στο άρθρο 6, οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται και η παρ. 3 καταργείται ως εξής:

«1.

 

α) Το άρθρο 1 εφαρμόζεται για κέρδη που προκύπτουν από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.
β) Το άρθρο 2 εφαρμόζεται για συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας που συνάπτονται μετά τις 26.05.2022 και η απαλλαγή από τον φόρο εφαρμόζεται για έως εννέα (9) φορολογικά έτη, με πρώτο φορολογικό έτος το επόμενο της ημερομηνίας σύνταξης της σύμβασης.

2.

α) Για την εφαρμογή της απαλλαγής από τον φόρο κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επαγγελματιών αγροτών σύμφωνα με το άρθρο 1, τα στοιχεία των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας που αφορούν πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν εντός του 2022 βάσει συμβάσεων εντός του 2022 ή νωρίτερα, δύνανται να υποβάλλονται στην εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και τις 28.02.2023 και να επιβεβαιώνονται ή να απορρίπτονται από τον αγοραστή μέχρι και τις 31.03.2023. Σε περίπτωση που η προθεσμία επιβεβαίωσης ή απόρριψης των στοιχείων από τον αγοραστή παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται ότι ο αγοραστής επιβεβαιώνει τα υποβληθέντα στοιχεία.
β) Για την εφαρμογή της απαλλαγής από τον φόρο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 2, τα στοιχεία των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας που συντάχθηκαν ή θα συνταχθούν από 26.05.2022 και έως 31.12.2022, για την εφαρμογή του ευεργετήματος από το επόμενο φορολογικό έτος, υποβάλλονται μέχρι και τις 28.02.2023 και επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται από τον αγοραστή μέχρι και τις 31.03.2023.

Σε περίπτωση που η προθεσμία επιβεβαίωσης ή απόρριψης των στοιχείων από τον αγοραστή παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται ότι ο αγοραστής επιβεβαιώνει τα υποβληθέντα στοιχεία».

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm