Open menu
03 | 12 | 2023

Αθήνα 13/06/2019
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2112

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Α.Υ.Ο. υπ΄ αριθ. 30/003/000/568/31-01-2019 σχετικά με τους όρους, διατυπώσεις και διαδικασίες για τη μετουσίωση και την παραλαβή βιοαιθανόλης με σκοπό την ανάμιξη αυτής με βενζίνη προς χρήση ως καύσιμο κίνησης και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης καθώς και την τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2744) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

 

Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση την εν θέματι Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 566(2019) και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 6ΟΦΦ46ΜΠ3Ζ-ΡΜΡ.

Ειδικότερα, σημειώνονται τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 15Α, του Ν.3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄230/2002), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, θεσμοθετείται υποχρέωση ανάμιξης της βενζίνης με βιοαιθανόλη ή με βιοαιθέρες που παράγονται από αλκοόλες βιολογικής προέλευσης και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα κίνησης, με έναρξη την 01-01-2019 και καθορίζονται και τα υπόχρεα πρόσωπα.
Συνεπεία της ανωτέρω υποχρέωσης, με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4587/2018 (κοινοποιηθέντος με την υπ΄ αριθ. Ε.2036/28-2-2019 Εγκύκλιο Διαταγή), τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του Ν.2969/2001, προκειμένου για την εισαγωγή, στον εν λόγω νόμο, μεταξύ των άλλων, και των απαραίτητων ορισμών για τη βιοαιθανόλη, την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ως και για τη συνθετική αιθυλική αλκοόλη ενώ, για λόγους συνέπειας και πληρότητας, διευρύνθηκε ο ορισμός της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης ούτως ώστε να περιλαμβάνει και την αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης.
Περαιτέρω, με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4587/2018 , καθορίστηκαν και οι τηρητέες διατυπώσεις και διαδικασίες ως και οι αναγκαίοι έλεγχοι σχετικά με τη παραγωγή, τη διακίνηση και τη διάθεση των εν λόγω προϊόντων προκειμένου για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων αλλά και της ορθής χρήσης της βιοαιθανόλης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Με την κοινοποιούμενη λοιπόν Απόφαση, καθορίζονται οι όροι, οι διατυπώσεις και οι διαδικασίες για τη μετουσίωση και παραλαβή της βιοαιθανόλης από τους επιτηδευματίες/υπόχρεους με σκοπό είτε την απευθείας ανάμιξη αυτής με βενζίνη, είτε την παραγωγή, με χρήση αυτής, βιοαιθέρων.
2. Με την εν λόγω Απόφαση, τροποποιείται και η AYO υπ΄ αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017/31-07-2017, για τον καθορισμό της απαιτούμενης εγγύησης για τη χορήγηση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή και την λειτουργία φορολογικής αποθήκης προκειμένου για την παραλαβή και κατοχή βιοαιθανόλης.

Β. Ειδικότερα εν προκειμένω, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Στο άρθρο 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης, καθορίζονται ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής αυτής, οριοθετείται η έννοια της βιοαιθανόλης με τη σχετική αναφορά στον ορισμό της «βιοαιθανόλης», σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις [ άρθρο 3, παρ. 9Α εδαφ (γ΄)] του Ν.2969/2001 , ως και η έννοια του «Υπόχρεου», δηλαδή όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 10 του άρθρου 15Α του Ν.3054/2002 .
2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της κοινοποιούμενης απόφασης, οι κατά τα ανωτέρω «Υπόχρεοι» είναι και οι δικαιούχοι παραλαβής της βιοαιθανόλης - προκειμένου για την ανάμιξη αυτής με βενζίνη ή την παραγωγή (από αυτήν) βιοαιθέρων - η οποία μπορεί να παραλαμβάνεται από αυτούς μετουσιωμένη, αλλά και υπό όρους και προϋποθέσεις (άρθρο 4 μέρος Β) και αμετουσίωτη.
Στο ίδιο άρθρο, καθορίζονται επίσης τα πρόσωπα/επιτηδευματίες που δύνανται να διενεργούν τη μετουσίωση της βιοαιθανόλης, καθώς και οι αρχές που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης των παραλαμβανομένων ποσοτήτων μετουσιωμένης ή/και αμετουσίωτης βιοαιθανόλης.
3. Στο άρθρο 3 της εν λόγω Απόφασης, καθορίζεται η διαδικασία και τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη χορήγηση της προβλεπόμενης (σε ετήσια βάση) σχετικής έγκρισης μετουσίωσης, από την χωρικά αρμόδια Χημική Υπηρεσία (Χημική Υπηρεσία Ελέγχου), προκειμένου για τη μετουσίωση της βιοαιθανόλης. Σημειώνεται ότι η αρμόδια Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προβαίνει στη χορήγηση της σχετικής έγκρισης μετουσίωσης με βάση τα υποβαλλόμενα, από την ενδιαφερομένη μονάδα, στοιχεία και παραστατικά ενώ, σε περίπτωση που η υποβαλλόμενη, από την ενδιαφερόμενη μονάδα, τεκμηρίωση σχετικά με την αιτούμενη ετησίως ποσότητα βιοαιθανόλης ήθελε κριθεί ανεπαρκής, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία της επαλήθευσης της υποβληθείσας αίτησης και του καθορισμού της δυναμικότητας της ενδιαφερόμενης μονάδας - ήτοι της αναγκαίας ετησίως ποσότητας μετουσιωμένης βιοαιθανόλης που απαιτείται να αναμιχθεί με βενζίνη ή να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βιοαιθέρων - από την οικεία Επιτροπή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (παρ. 3α) του εν λόγω άρθρου.
Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις αυτές, προβλέπεται γενικά η δυνατότητα, για τις αρμόδιες Αρχές, της επαλήθευσης της υποβαλλόμενης αίτησης και του καθορισμού της δυναμικότητας από επιτροπή Τελωνείου - Χημείου, η οποία συγκροτείται (από το οικείο Τελωνείο Ελέγχου) και η οποία προβαίνει στη διενέργεια αυτοψίας, στην επαλήθευση της προαναφερόμενης αίτησης της εν λόγω μονάδας, στον καθορισμό της δυναμικότητας αυτής καθώς και στη σύνταξη σχετικής έκθεσης - εισήγησης.

Σε περίπτωση που, κατά την κατά τα ανωτέρω γενόμενη επαλήθευση και έλεγχο, ήθελε αποδειχθεί ότι η δυναμικότητα της ενδιαφερομένης μονάδας είναι μικρότερη της αναφερομένης στην χορηγηθείσα σχετική έγκριση μετουσίωσης, η οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προβαίνει αυτοδίκαια στην άρση αυτής και στη χορήγηση νέας έγκρισης μετουσίωσης για ποσότητα βιοαιθανόλης σύμφωνα με την καθορισθείσα από την επιτροπή δυναμικότητα.

Εξ άλλου, σε περίπτωση αύξησης των αναγκών σε βιοαιθανόλη της ενδιαφερόμενης μονάδας, δίνεται η δυνατότητα στην εν λόγω μονάδα να αιτηθεί, προς την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, νέα έγκριση μετουσίωσης, για την επιπροσθέτως απαιτούμενη ποσότητα βιοαιθανόλης, συνυποβάλλοντας, με την σχετική αίτησή της, όλα τα απαραίτητα για την τεκμηρίωση του αιτήματός της στοιχεία, τηρουμένων των κατά τα ανωτέρω διαδικασιών.
4.

α. Στο άρθρο 4 (μέρος Α) της κοινοποιούμενης Απόφασης, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που (πρέπει να) κατατίθενται προκειμένου για την παραλαβή, από τους κατ΄ άρθρο 1 Υπόχρεους, της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης, από τις μονάδες παραγωγής της και τις φορολογικές αποθήκες εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και οι τηρητέες διατυπώσεις και διαδικασίες για τη διενέργεια της μετουσίωσης καθώς και για τη μεταφορά της μετουσιωμένης στις εγκαταστάσεις της ενδιαφερομένης παραλήπτριας μονάδας.

Επισημαίνεται ότι, η μεταφορά στις εγκαταστάσεις της τελευταίας, η παραλαβή από άλλο κράτος - μέλος αλλά και η εισαγωγή από τρίτη χώρα ή χώρα ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία ΕΟΧ ως και την Τουρκία, μετουσιωμένης βιοαιθανόλης δύναται να πραγματοποιηθεί με την τήρηση των - κατά περίπτωση - τελωνειακών διατυπώσεων καθώς και των διατυπώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 112 , 114 και 115 του Ν.2960/2001 και υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι η μετουσίωση έχει διενεργηθεί με τη χρησιμοποίηση των προβλεπομένων, στην υπ΄ αριθ. 314/2010 απόφαση ΑΧΣ, μετουσιωτικών υλών, ως και ότι προηγουμένως έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες (σύμφωνα με το άρθρο 3 της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ) διατυπώσεις και διαδικασίες.

Η μετουσιωμένη βιοαιθανόλη θα πρέπει να συνοδεύεται με e-ΔΕ καθώς και με πιστοποιητικό, ιχνηλάσιμα σχετιζόμενο με το συγκεκριμένο φορτίο, σχετικά με τις χρησιμοποιηθείσες μετουσιωτικές ύλες (είδος, ποσοστό), τα αναλυτικά στοιχεία και τη βιολογική προέλευση αυτής.
Η παραλαβή της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης, στις εγκαταστάσεις της ενδιαφερομένης παραλήπτριας, διενεργείται παρουσία των αρμοδίων υπαλλήλων του Τελωνείου και της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, με έλεγχο των σχετικών συνοδευτικών και παραστατικών εγγράφων ως και του κατά τα ανωτέρω πιστοποιητικού, καταμέτρηση και δειγματοληψία για χημική εξέταση συντασσομένων των οικείων πρωτοκόλλων, τα οποία υπογράφονται από τους εν λόγω υπαλλήλους και τον εκπρόσωπο της ενδιαφερομένης παραλήπτριας μονάδος.
Σημειώνεται ότι, εφ΄ όσον το κατά τα ανωτέρω πιστοποιητικό κρίνεται επαρκές από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, η παραληφθείσα μετουσιωμένη βιοαιθανόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ενδιαφερόμενη παραλήπτρια μονάδα, άμεσα και σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από τον χρόνο ολοκλήρωσης των αναλύσεων των οικείων, λαμβανομένων σε κάθε περίπτωση παραλαβής ή εισαγωγής κατά τα ανωτέρω δειγμάτων, από τα αρμόδια εργαστήρια του ΓΧΚ.

Οι αναλύσεις αυτές διενεργούνται δειγματοληπτικά κατά την κρίση της εν λόγω Χημικής Υπηρεσίας. Άλλως, σε περίπτωση δηλαδή είτε μη ύπαρξης του κατά τα ανωτέρω πιστοποιητικού, είτε που αυτό δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία, δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της παραλαμβανόμενης μετουσιωμένης βιοαιθανόλης, ταύτης επιτρεπομένης μόνο κατόπιν του αποτελέσματος της χημικής εξέτασης των ληφθέντων οικείων δειγμάτων και αναλόγως αυτού.
β. Στο μέρος Β΄ του ιδίου άρθρου 4, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η παραλαβή ή εισαγωγή από τρίτη χώρα ή χώρα ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία ΕΟΧ ή την Τουρκία, αμετουσίωτης βιοαιθανόλης.

Ειδικότερα, για την παραλαβή ή εισαγωγή από τρίτη χώρα ή χώρα ΕΖΕΣ και την Τουρκία αμετουσίωτης βιοαιθανόλης, οι Υπόχρεοι οφείλουν να διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ήτοι μια τουλάχιστον δεξαμενή για την αποθήκευση της αμετουσίωτης βιοαιθανόλης και μια για τη μετουσίωση και την αποθήκευση της προκύπτουσας μετουσιωμένης βιοαιθανόλης.
Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα για τη χρήση, από τους Υπόχρεους, μίας (και μόνο) δεξαμενής, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι, προκειμένης της παραλαβής και εισαγωγής αμετουσίωτης βιοαιθανόλης, η εν λόγω δεξαμενή θα έχει προηγουμένως κενωθεί από την περιεχόμενη σε αυτήν μετουσιωμένη βιοαιθανόλη.
Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τις τηρητέες προϋποθέσεις και όρους ως και διαδικασίες και διατυπώσεις, προκειμένου για την παραλαβή από άλλα Κ-Μ και την εισαγωγή από τρίτες χώρες κ.λ.π. αμετουσίωτης βιοαιθανόλης, όπως άλλωστε προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις της κοινοποιούμενης ΑΥΟ, εφαρμόζονται τα αναφερθέντα στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου.

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου για την παραλαβή είτε μετουσιωμένης, είτε αμετουσίωτης βιοαιθανόλης, πρέπει οι (εν λόγω) Υπόχρεοι, να προβούν στη σχετική τροποποίηση της άδειας φορολογικής αποθήκης και Εγκεκριμένου Αποθηκευτή, ως προς την κατηγορία των προϊόντων Ε.Φ.Κ. που δύνανται να παραλαμβάνουν και να κατέχουν, βάσει των υπ΄ αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/2-8-2017 (ΦΕΚ 2745 Β΄) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ και ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-7-2017 (ΦΕΚ 2744 Β΄) ΑΥΟ.

5. Στο άρθρο 5 της κοινοποιούμενης ΑΥΟ, ορίζονται ρητά οι υποχρεώσεις των δικαιούχων παραλαβής της βιοαιθανόλης (Υπόχρεων), οι οποίες αφορούν:

α. Κατ΄ αρχήν στην καταγραφή, από αυτούς, στα κατά περίπτωση τηρούμενα βιβλία βάσει του Ν.4308/2014 περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» ή της Φορολογικής Αποθήκης, των εκάστοτε παραλαμβανόμενων/εισαγόμενων ποσοτήτων μετουσιωμένης ή αμετουσίωτης βιοαιθανόλης, των εκάστοτε χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων βιοαιθανόλης για την ανάμιξη με βενζίνη ή/και για την παραγωγή βιοαιθέρων, χωριστά για κάθε χρήση, των εκάστοτε προκυπτουσών ποσοτήτων μειγμάτων βενζίνης - βιοαιθανόλης, των εκάστοτε διακινουμένων υπό καθεστώς αναστολής ποσοτήτων μειγμάτων βενζίνης και των εκάστοτε διατιθέμενων στην κατανάλωση ποσοτήτων των μειγμάτων αυτών (παράγραφος 1.α). Επιπλέον, στα εν λόγω βιβλία, πρέπει να καταχωρούνται οι εκάστοτε παραγόμενες ποσότητες βιοαιθέρων και οι εξ αυτών διατιθέμενες αυτούσιες ή και χρησιμοποιούμενες για την ανάμιξη με βενζίνη ποσότητες, οι ποσότητες των μιγμάτων που προκύπτουν και οι εξ αυτών διατιθέμενες στην κατανάλωση ή οι διακινούμενες υπό καθεστώς αναστολής ποσότητες μιγμάτων.

Ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1.β, προβλέπεται η υποβολή, από τους δικαιούχους παραλαβής βιοαιθανόλης («Υπόχρεους»), μηνιαίας δήλωσης, προς την αρμόδια Χημική Υπηρεσία Ελέγχου ενώ, στο τέλος κάθε μήνα, διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές Ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καταμέτρηση υπολοίπων, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου καταμέτρησης εις τετραπλούν που υπογράφεται από τους διενεργήσαντες την καταμέτρηση υπαλλήλους των αρμοδίων Αρχών Ελέγχου και τον Υπόχρεο ή τον εκπρόσωπό του -προκειμένου πάντοτε για την περίπτωση παραλαβής αμετουσίωτης βιοαιθανόλης.
β. Τη σύνταξη και υποβολή από τους εν λόγω Υπόχρεους, σύμφωνα με την παράγραφο 2, κατάστασης-δήλωσης εντός ενός μηνός από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους στην οποία καταγράφονται:

i) Τα υπόλοιπα της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης, τα υπόλοιπα των παραγόμενων από βιοαιθανόλη βιοαιθέρων καθώς και των παραλαμβανομένων ή εισαγομένων, όπως και τα υπόλοιπα των ετοίμων προϊόντων (με τη μορφή των μιγμάτων με βενζίνη) στο τέλος του προηγούμενου από το έτος που έληξε.
ii) Η ποσότητα της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης που παραλήφθηκε και των βιοαιθέρων που παρήχθησαν κατά το έτος που έληξε.
iii) Η ποσότητα μετουσιωμένης βιοαιθανόλης και των παραγόμενων βιοαιθέρων από βιοαιθανόλη που χρησιμοποιήθηκαν και οι ποσότητες των προϊόντων (με τη μορφή των μιγμάτων με βενζίνη) που παρήχθησαν και διατέθηκαν.
iv) Οι ποσότητες των βιοαιθέρων που παραλήφθηκαν ή/και εισήχθησαν και οι εξ΄ αυτών χρησιμοποιηθείσες ή/και διατεθείσες ποσότητες κατά το έτος που έληξε.
v) Τα τυχόν υπόλοιπα της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης, των παραγόμενων από βιοαιθανόλη βιοαιθέρων και των ετοίμων προϊόντων (με τη μορφή των μιγμάτων με βενζίνη) που παρήχθησαν βάσει αυτών και υπάρχουν στο τέλος του έτους, καθώς και τα υπόλοιπα των παραληφθέντων ή/και εισαχθέντων βιοαιθέρων που υπάρχουν στο τέλος του έτους, μεταφερόμενα στο επόμενο.

Επισημαίνεται ότι η κατά τα ανωτέρω κατάσταση - δήλωση συντάσσεται σε κάθε περίπτωση εκτάκτου ελέγχου και υποβάλλεται από τον Υπόχρεο εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη διενέργεια του Έλεγχου, προφανώς δε αφορά το χρονικό διάστημα από τη λήξη του προηγούμενου έτους μέχρι της ημερομηνίας διενέργειας του ελέγχου.
γ. Την αποθήκευση της παραλαμβανόμενης βιοαιθανόλης, είτε μετουσιωμένης είτε αμετουσίωτης σε συγκεκριμένες ιδιαίτερες κατά περίπτωση, δεξαμενές, οι οποίες πρέπει να πληρούν τους όρους, προϋποθέσεις και είναι ογκομετρημένες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ΑΥΟ.

6. Στο άρθρο 6 (παράγραφος 1.α), καθορίζεται ότι όσον αφορά τις φύρες της βιοαιαθανόλης που παραλαμβάνεται είτε μετουσιωμένη, είτε αμετουσίωτη, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2969/2001 ενώ, για τη διεργασία της ανάμιξης βιοαιθανόλης με τη βενζίνη, δεν αναγνωρίζεται φύρα (παράγραφος 1.β).
Επιπλέον, προβλέπεται (παράγραφος 2) η διενέργεια βιομηχανικών πειραμάτων για τον καθορισμό των απωλειών της βιοαιθανόλης που χρησιμοποιείται (μετουσιωμένη), για την παραγωγή βιοαιθέρων, δηλαδή κατά τη διαδικασία μετατροπής της (μετουσιωμένης) βιοαιθανόλης σε βιοαιθέρες και καθορίζονται οι διατυπώσεις σχετικά με τη διεξαγωγή τους.
7. Στο άρθρο 7 της κοινοποιούμενης ΑΥΟ, προβλέπεται η διενέργεια ελέγχων, για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της βιοαιθανόλης, κατ΄ έτος και το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους (τακτικός έλεγχος) και, για τον σκοπό αυτό, καθορίζεται ο τρόπος επαλήθευσης (από τις αρμόδιες Αρχές) των στοιχείων της κατάστασης-δήλωσης που υποβάλλεται, από τους Υπόχρεους, σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω κοινοποιούμενης Απόφασης, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων ελέγχων από τις αρμόδιες Αρχές (παρ. 1 και 3).
Για τους διενεργούμενους ελέγχους προβλέπεται η σύνταξη και υποβολή, στις αρμόδιες Αρχές Ελέγχου, σχετικής έκθεσης ελέγχου ενώ, σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης της παραληφθείσας ποσότητας βιοαιθανόλης, το Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει άμεσα στον προσδιορισμό των αναλογουσών φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων μετά των νομίμων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, εφαρμόζονται (και) οι διατάξεις του 119Α του Ν.2960/2001 καθώς και των άρθρων 11 (διοικητικές κυρώσεις) και 12 (ποινικές κυρώσεις) του Ν.2969/2001 (παρ. 5 & 6).
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του ασκουμένου ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές, η χημική εξέταση πραγματοποιείται στα αρμόδια εργαστήρια του Γ.Χ.Κ. και εφόσον, από τη χημική εξέταση, διαπιστωθεί ότι η παραλαμβανόμενη ή εισαγόμενη βιοαιθανόλη, μετουσιωμένη ή μη, δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό και τις ποιοτικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, διενεργείται έκτακτος έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές Ελέγχου και τα τυχόν ευρισκόμενα υπόλοιπα δεσμεύονται από αυτές, κατόπιν δε εγκρίσεως του οικείου Τελωνείου Ελέγχου δύναται να επιστραφούν στον προμηθευτή, να διατεθούν σε άλλα πρόσωπα δικαιούχα για την παραλαβή του συγκεκριμένου προϊόντος ή να καταστραφούν ή να εξαχθούν ή να επανεξαχθούν ή να αποσταλούν σε άλλο κράτος-μέλος.
8. Με το Κεφάλαιο Β΄ της εν λόγω Απόφασης, τροποποιείται η υπ΄ αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017/31.07.2017 ΑΥΟ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ» και προστίθεται περίπτωση «Γ. Βιοαιθανόλη» στο άρθρο 10 («Εγγυήσεις παραγωγής, μεταποίησης και κατοχής αλκοολούχων προϊόντων»).

Ειδικότερα, προβλέπεται η παροχή εγγύησης 1% επί του αναλογούντος ποσού Ε.Φ.Κ. στις ποσότητες βιοαιθανόλης που παρήχθησαν ή παρελήφθησαν κατά το προηγούμενο έτος, με ανώτατο όριο τα 5.000.000 ευρώ ενώ, παράλληλα, ορίζεται ότι, η προβλεπόμενη εγγύηση δεν απαιτείται στην περίπτωση που στη φορολογική αποθήκη υφίσταται εγκατάσταση κλιμακίου τελωνειακών υπαλλήλων ή όταν στο χώρο αυτής λειτουργεί τμήμα ή γραφείο του αρμόδιου Τελωνείου Ελέγχου, καθώς και στην περίπτωση που πραγματοποιείται πλήρης έλεγχος με την σε κάθε περίπτωση διενέργεια προμετρήσεων και επιμετρήσεων των, εντός σφραγιζομένων δεξαμενών, εισερχομένων - εξερχομένων προϊόντων.
Επιπρόσθετα, στο άρθρο 11 της εν λόγω ΑΥΟ, προστέθηκε παράγραφος 7 προκειμένου για τον καθορισμό της σχετικής ως άνω εγγύησης που κατατίθεται στην περίπτωση φορολογικής αποθήκης παραγωγού, μεταποιητή ή κατόχου βιοαιθανόλης, που δεν έχει προηγούμενη ετήσια δραστηριότητα κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητάς του.
9. Ευνόητο είναι ότι οι ως άνω διεργασίες της ανάμιξης της βιοαιθανόλης ή των βιοαιθέρων με τη βενζίνη καθώς και της παραγωγής βιοαιθέρων από βιοαιθανόλη διενεργούνται εντός φορολογικών αποθηκών, καθώς και ότι ο υπόχρεος θα πρέπει να αιτηθεί στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή τη χορήγηση Εθνικών Κωδικών Προϊόντων προκειμένου για την μηχανογραφική παρακολούθηση στο ICISnet της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης, της αμετουσίωτης βιοαιθανόλης καθώς και του μείγματος βενζίνης με βιοαιθανόλη ή βιοαιθέρες.
Επισημαίνεται ότι, κατά την παραλαβή της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης, η φορολογική αποθήκη χρεώνεται στο ICISnet με βάση το σχετικό e-ΔΕ, το οποίο συνοδεύεται από το οικείο πρωτόκολλο εισαγωγής, ενώ αυτή πιστώνεται με την υποβολή Αίτησης Χρησιμοποίησης με τις ποσότητες μετουσιωμένης βιοαιθανόλης που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάμιξη με βενζίνη ή την παραγωγή βιοαιθέρων.
Επιπλέον, στην περίπτωση παραλαβής της αμετουσίωτης βιοαιθανόλης, η φορολογική αποθήκη, ομοίως, χρεώνεται στο ICISnet με βάση το σχετικό e-ΔΕ το οποίο συνοδεύεται από το οικείο πρωτόκολλο, στη συνέχεια δε η πίστωση της αμετουσίωτης βιοαιθανόλης, ως και η χρέωση των ποσοτήτων της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την ανάμιξη με βενζίνη ή την παραγωγή βιοαιθέρων, στο ICISnet, πραγματοποιείται με Αίτηση Μεταβολής και το οικείο πρωτόκολλο, ενώ υποβάλλεται σχετική Αίτηση Χρησιμοποίησης, για την πίστωση στο ICISnet, της χρησιμοποιούμενης, προς ανάμιξη με βενζίνη ή παραγωγή βιοαιθέρων, ποσότητας μετουσιωμένης βιοαιθανόλης.
Για την ορθή παρακολούθηση της φορολογικής αποθήκης και την περαιτέρω διευκόλυνση των σχετικών ελέγχων, στο πεδίο «Προορισμός» των υποβληθεισών Αιτήσεων Χρησιμοποίησης πρέπει να αναγράφεται, κατά περίπτωση, ανάλογα με την τελική χρήση της βιοαιθανόλης, είτε «Ανάμιξη με βενζίνη», είτε «Παραγωγή Βιοαιθέρων».

Τέλος, σημειώνεται ότι η χρέωση στη φορολογική αποθήκη των ενεργειακών προϊόντων, του μείγματος βενζίνης με βιοαιθανόλη ή βιοαιθέρες, πραγματοποιείται είτε με Δελτίο Παραγωγής (στην περίπτωση αρχικής χρέωσης της ποσότητας του μείγματος βενζίνης), είτε με Αίτηση Μεταβολής (σε περίπτωση που η ποσότητα βενζίνης προς ανάμιξη είναι ήδη χρεωμένη στη φορολογική αποθήκη).

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm