feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
06 | 06 | 2023

Υπηρεσιών

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΑΑΔΕ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Σεπτέμβριος 2020 10 Δεκεμβρίου 2020
ΥΠΟΙΚ. 1121615/2015. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στη διοργάνωση συνεδρίου στην Ελλάδα. 25 Σεπτεμβρίου 2020
Ε. 2197/2019. Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ στις προγραμματικές συμβάσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 10 Δεκεμβρίου 2019
Π.Ν.Π. ΦΕΚ 142/25.9.2019. Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής. 26 Σεπτεμβρίου 2019
Ε. 2151/2019. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος. 12 Αυγούστου 2019
Ε. 2111/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 8 - 10 και 49 του Ν.4607/2019 (Α΄ 65) περί της φορολογικής αντιμετώπισης από πλευράς ΦΠΑ των κουπονιών και των βραχυχρόνιων μισθώσεων πλοίων αναψυχής και παροχή οδηγιών εφαρμογής. 21 Ιουνίου 2019
Ε. 2099/2019. Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ χρεώσεων σε λογαριασμούς κατανάλωσης φυσικού αερίου. 06 Ιουνίου 2019
Ε. 2085/2019. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον τόπο παροχής των υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης ασθενών. 26 Μαϊος 2019
Α. 1104/2019. Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Μ12 «Δήλωση πωλήσεων από απόσταση και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών» και λοιπές διατάξεις ως προς την υποβολή του. 30 Μαρτίου 2019
Ε. 2049/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 14-17 του Ν. 4591/2019 (Α΄ 19/12.02.2019) αναφορικά με την παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς μη υποκείμενους στον φόρο λήπτες και παροχή οδηγιών. 26 Μαρτίου 2019
NOMOΣ 4591/2019. Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημό 06 Μαρτίου 2019
Εγχειρίδιο 25/2018. Εγχειρίδιο ενημέρωσης για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών 23 Ιανουαρίου 2019
Εγχειρίδιο 17/2018. Εγχειρίδιο με χρήσιμες πληροφορίες, που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και στην υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε τρίτη χώρα. 23 Ιανουαρίου 2019
ΠΟΛ. 1009/2018. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 74 Ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201Α΄/22.12.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ. 18 Ιανουαρίου 2018
ΠΟΛ. 1185/2017. Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. 99/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με τη βάση επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της. 26 Νοεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1103/2016. Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.) του N .383/1976 και των μελών αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του N .4172/2013. 21 Ιουλίου 2016
ΠΟΛ. 1057/2016. Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου. 16 Μαϊος 2016
ΥΠΟΙΚ. 1069137/2016. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου σε έκθεση στο εσωτερικό της χώρας. 14 Μαϊος 2016
ΠΟΛ. 1224/2015. Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές Φ.Π.Α. στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1η Οκτωβρίου 2015. 26 Μαϊος 2016
ΥΠΟΙΚ. 1113616/2015. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις υπηρεσίες μεσολάβησης που λαμβάνει ελληνικό τουριστικό πρακτορείο. 01 Σεπτεμβρίου 2015
ΠΟΛ. 1191/2015. Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2015 - Φ2 TAXIS). 11 Αυγούστου 2015
ΠΟΛ. 1161/2015. Διευκρινίσεις σχετικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων. 21 Ιουλίου 2015
ΥΠΟΙΚ. 1053018/2015. Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των διαιτολόγων - διατροφολόγων. 20 Απριλίου 2015
ΠΟΛ. 1082/2015. Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 - Φ2 TAXIS) 06 Απριλίου 2015
ΠΟΛ. 1189/13. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74, παράγραφος 14 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/27.7.13), για την υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. 29 Ιουλίου 2013
ΠΟΛ. 1182/2011. Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά.. 28 Αυγούστου 2011
ΦΠΑ 1054/2008. Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2007 (009/07).. 05 Φεβρουαρίου 2008
ΠΟΛ. 1017/2005. Απαλλαγή από ΦΠΑ των αμοιβών των ταξιδιωτικών πρακτορείων για υπηρεσίες έκδοσης διεθνών αεροπορικών εισιτηρίων (service fees). 07 Φεβρουαρίου 2005
ΥΠΟΙΚ. 106137/2004. Ειδικό Πρόγραμμα εφαρμογής φορολογικών και τελωνειακών διατάξεων ενόψει της διε... 25 Ιουλίου 2004
ΠΟΛ. 1226/2000. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην οργάνωση συνεδρίων από πρακτορεία ταξιδίων. 25 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΟΛ. 1102/1993. Έκδοση ειδικών στοιχείων κατά την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων από τους πράκτορες, τα τουριστικά και τα ταξιδιωτικά γραφεία και τις αεροπορικές επιχειρήσεις. 25 Σεπτεμβρίου 2020
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm