Open menu
26 | 05 | 2022

Αθήνα 25 /07 /04

ΥΠΟΙΚ. 106137 / 2004

 

ΘΕΜΑ: « Ειδικό Πρόγραμμα εφαρμογής φορολογικών και τελωνειακών διατάξεων ενόψει της διεξαγωγής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων κατά τη θερινή περίοδο. »

1. Γενικά
Ενόψει της τέλεσης στη χώρα μας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων, αναμένεται ότι θα υπάρξει σημαντικό πλήθος επισκεπτών εκτός της συνήθους τουριστικής κίνησης.
Επίσης, κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα υπάρξει αύξηση του όγκου των συναλλαγών για υπηρεσίες και αγαθά που προσφέρουν επιχειρήσεις του ευρύτερου τουριστικού τομέα με επίκεντρο τις Ολυμπιακές πόλεις αλλά και άλλους τουριστικούς προορισμούς, όπως νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές.

Το Σ.Δ.Ο.Ε. έχει χαρακτηρισθεί μια από τις υπηρεσίες «αιχμής» του Δημοσίου Τομέα που θα ελέγχουν την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών κατά το διάστημα προετοιμασίας και διεξαγωγής των Αγώνων αυτών, η δε συμμετοχή του θα αφορά ελέγχους εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.
Ενόψει των ανωτέρω, καταρτίστηκε για το παραπάνω τρίμηνο ειδικό πρόγραμμα δράσης με ελέγχους στοχευμένους και διακίνησης.

2. Κατηγορίες και κριτήρια ελέγχων
Στοχευμένοι έλεγχοι

Οι ανωτέρω έλεγχοι χαρακτηρίζονται ως στοχευμένοι καθόσον διενεργούνται και εντός της επιχείρησης.
α. κατηγορίες

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι κατηγορίες ελέγχων του ειδικού προγράμματος μηνών Ιουλίου – Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2004, το πλήθος ανά μήνα καθώς και ο συνολικός αριθμός του τριμήνου.
 

Κατηγορίες ελέγχου – ΚΑ Προγραμματισμού Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Σύνολο
Ξενοδοχεία 1551000

594

634

290

1518

Κάμπινγκ 1552200

31

76

9

116

Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα – δωμάτια 1552300

415

535

149

1099

Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων 1711000

75

119

27

221

Επιχειρήσεις ενοικίασης μοτοποδηλάτων 1712100

29

65

22

116

Επιχειρήσεις ενοικίασης jet ski, πλοίων ψυχαγωγίας 1714000

12

21

14

47

Επιχειρήσεις μεταφοράς προσωπικού 1602300

25

37

18

80

Επιχειρήσεις διοργάνωσης ή διαμεσολάβησης σε εκδρομές, περιηγήσεις κ.λ.π. 1633000

74

59

24

157

Επιχειρήσεις παροχής διασκέδασης και ψυχαγωγίας (κέντρα διασκέδασης, ντίσκο, μπαρ) 1554000

1274

1300

882

3456

Επιχειρήσεις παροχής φαγητού και ποτού για επιτόπια κατανάλωση (ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες κ.λ.π.) 1553000

1356

1361

882

3599

Επιχειρήσεις πώλησης ειδών λαϊκής & παραδοσιακής τέχνης, κοσμημάτων 1524800

198

159

143

500

Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ενδυμάτων – υποδημάτων Ενδυμάτων 1524200 – υποδημάτων 1524300

167

168

128

463

Επιχειρήσεις πώλησης δερματίνων ειδών 1524300

36

53

61

150

Έλεγχοι αιθυλικής αλκοόλης Γενική κατηγορία 2002

24

18

114

156

Έλεγχοι ολυμπιακών σημάτων 2283603

26

16

8

50

Σύνολο προγραμματισθέντων στοχευμένων ελέγχων Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2004

4336

4621

2771

11728

Προγραμματισθέντα συνεργεία διακίνησης Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2004

967

1016

934

2917


Η κατανομή των ανωτέρω ελέγχων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση εμφανίζεται στους συνημμένους πίνακες.

β. κριτήρια επιλογής
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις και δραστηριότητες εντοπίζονται μέσω του προγράμματος Regdata, με κριτήρια αναζήτησης:
Το μέγεθος της επιχείρησης (οικονομικά στοιχεία δηλώσεων εισοδήματος & εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.)
Τον Κωδικό προγραμματισμού και
Τον Κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ)

3. Κατευθύνσεις ελέγχου
Για την καλύτερη αποτελεσματικότητα των ελέγχων επιβάλλεται:
Η επιλογή επιχειρήσεων προς έλεγχο, να γίνεται με βάση στοιχεία επικινδυνότητας και κυρίως ότι αφορά την εικόνα του Φ.Π.Α. (μη απόδοση, μεγάλα ποσά πιστωτικού Φ.Π.Α.), καταγγελίες, πληροφοριακά δελτία, προηγούμενο ιστορικό κ.λ.π.
Να δίδετε προτεραιότητα σε επιχειρήσεις με σημαντικό οικονομικό μέγεθος.
Οι έλεγχοι να είναι ουσιαστικοί και να μη εξαντλούνται στη διαπίστωση τυπικών παραβάσεων, αλλά να στοχεύουν κυρίως στις περιπτώσεις μη εμφάνισης ή ανακριβούς εμφάνισης εσόδων, χρήση πλαστών ή εικονικών στοιχείων, μη κανονικής απόδοσης Φ.Π.Α., χρήσης μη δηλωμένων φορολογικών μηχανισμών και ταμειακών μηχανών.
Οι έλεγχοι πρέπει να έχουν τη μέγιστη δυνατή διασπορά και να μην επαναλαμβάνονται χωρίς ουσιαστικό λόγο, στις ίδιες επιχειρήσεις.
Οι εντολές στοχευμένων ελέγχων να είναι συγκεκριμένες.

4. Έλεγχοι ποτών - καυσίμων και καπνικών
4.1 Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων διάθεσης ποτών, θα πρέπει να ελέγχεται η ποιότητα των αλκοολούχων ποτών με τη λήψη δειγμάτων.

Οι δειγματοληψίες, δεδομένου ότι η αλκοόλη δεν είναι μόνο ένα προϊόν υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά προορίζεται και για ανθρώπινη κατανάλωση και για το λόγο αυτό έχει ιδιαίτερο υγειονομικό ενδιαφέρον, θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Δ/νσης του Γ.Χ.Κ., που σας στάλθηκαν με το αριθμ. 110651/10-07-2002 έγγραφό μας.
Θα απευθύνεστε στις κατά τόπους υπηρεσίες του Γ.Χ. του Κράτους για τη διάθεση Χημικού Υπαλλήλου, ο οποίος θα συνδράμει τα συνεργεία μας κατά τον έλεγχο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων στην λήψη δειγμάτων και γενικότερα στον παραπέρα ποιοτικό έλεγχο των αλκοολούχων ποτών.
Για το σκοπό αυτό σας έχει κοινοποιηθεί με το 110651/10-07-02 έγγραφο μας, κατάλογος των Χημικών Υπηρεσιών με τους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για τις δειγματοληψίες κατά Διοικητική Περιφέρεια.
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο και η συμμετοχή Χημικού Υπαλλήλου, στους εν λόγω ελέγχους, τα συνεργεία του Σ.Δ.Ο.Ε θα προβαίνουν στη λήψη δειγμάτων και αποστολή αυτών στο Γ.Χ.Κ που είναι αρμόδιο για τον ποιοτικό έλεγχο των αλκοολούχων ποτών.
Η διενέργεια όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ελέγχων και η λήψη δειγμάτων από τα αρμόδια συνεργεία της Υπηρεσίας σας, θα συμβάλλει ώστε να αποτραπεί η διάθεση στην κατανάλωση λαθραίας αλκοόλης και νοθευμένων αλκοολούχων ποτών (μπόμπες), με ότι τούτο συνεπάγεται για τα δημόσια έσοδα και την υγεία των καταναλωτών.
4.2 Στα πλαίσια της προσπάθειας για περιορισμό του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στον τομέα των υγρών καυσίμων, οι έλεγχοι των φορτηγών παντός τύπου (λεωφορεία, βυτιοφόρα οχήματα πλην γεωργικών μηχανημάτων) θα πρέπει να γίνονται στα πλαίσια των ελέγχων διακίνησης με τη λήψη δειγμάτων και τη χρήση των tests ανίχνευσης που διαθέτουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις.
Εφόσον από τους ελέγχους αυτούς προκύψουν βάσιμα στοιχεία, ότι εταιρείες εμπορίας (πρατήρια) έχουν τροφοδοτήσει φορτηγά αυτοκίνητα με πετρέλαιο θέρμανσης ή νοθευμένο πετρέλαιο κίνησης με θέρμανσης ή άλλα παράγωγα πετρελαίου, είναι αυτονόητο ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να επεκταθούν και στις επιχειρήσεις αυτές για διαπίστωση τελωνειακών και φορολογικών παραβάσεων.
4.3 Οι έλεγχοι των βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων θα πρέπει να εστιαστούν κυρίως στη μεταφορά αυτών στο στάδιο της διακίνησης, έξω από τα λιμάνια, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, στα σύνορα, στα αεροδρόμια καθώς και στην παράνομη διάθεση αυτών στους καταναλωτές στα εμπορικά κέντρα, σε σταθμούς ΜΕΤΡΟ και στις λαϊκές αγορές.

5. Έλεγχοι Ναρκωτικών
Στον τομέα των ελέγχων της διακίνησης ναρκωτικών- όπλων οι ενέργειες των διωκτικών ομάδων του Σ.Δ.Ο.Ε. πρέπει να επικεντρωθούν στα σημεία εισόδου επιβατών και εμπορευμάτων από ευαίσθητους προορισμούς (Ασία, Λατινική Αμερική, Αφρική κλπ.).
Όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, κατά το διάστημα της διοργάνωσης σημαντικών γεγονότων, τα οποία προσελκύουν σημαντικό αριθμό επισκεπτών, σημειώνεται αύξηση περιπτώσεων διακίνησης απαγορευμένων ουσιών. Δεδομένου του αυξημένου βαθμού ετοιμότητας της υπηρεσίας μας, θα πρέπει να υπάρξει έντονη δραστηριότητα των ομάδων του Σ.Δ.Ο.Ε., που έχουν ως αποστολή τη διενέργεια ελέγχων σε λιμάνια, αεροδρόμια, εταιρείες ταχυμεταφορών κλπ.
Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διακίνηση και εμπορία αναβολικών ουσιών τόσο κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων όσο και πριν απ΄ αυτούς.

6. Λοιποί έλεγχοι

Στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα, όπως άλλωστε και σε κάθε περίπτωση ελέγχου, στα πλαίσια των ελέγχων διακίνησης και διάθεσης αγαθών σε μη στεγασμένους χώρους, όπως σε λαϊκές αγορές, σε παζάρια, στο στόχαστρο των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. επιβάλλεται και πρέπει να είναι το παραεμπόριο που διενεργείται εκτός των χώρων αυτών, στις παρυφές τους, καθώς και σε εμπορικούς δρόμους ή κοντά σε σταθμούς λεωφορείων, τρένων, Μετρό, σε πεζόδρομους κ.λ.π., σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τα 106751/9-4-02 και 102158/17-2-03 έγγραφά μας.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο ειδών ένδυσης, οικιακής χρήσης, μικροσυσκευές, εργαλεία, γυαλιά ηλίου, ρολόγια, υφάσματα, τσάντες, κεντήματα κ.λ.π., που παράγονται σε Τρίτες χώρες (Κίνα, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Κορέα κ.λ.π.) και τα οποία εισάγονται ή διακινούνται εντός των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τα 102747/3-3-03 , 105074/30-4-03 και 105507/9-6-04 έγγραφά μας.
Παράλληλα και προκειμένου να μη δημιουργείται στην αγορά η αίσθηση απουσίας ελέγχων στις άλλες δραστηριότητες, κρίνεται αναγκαίο να διενεργούνται έλεγχοι και στις λοιπές προγραμματισμένες κατηγορίες σε μικρό ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 30% αυτών, ήτοι περίπου 3.500 έλεγχοι.

7. Έλεγχοι Διακίνησης
Οι ανωτέρω έλεγχοι θα συνεχισθούν και θα εντατικοποιηθούν το επόμενο τρίμηνο, στα πλαίσια των οδηγιών που σας έχουν δοθεί στον ανωτέρω τομέα και ειδικότερα σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 103486/7-4-2004 εγκύκλιο.

8. Μεθοδολογία Ελέγχου
Τρόποι και μέθοδοι φοροδιαφυγής
Από την μέχρι τώρα εμπειρία ως κυριότερες μεθόδους φοροδιαφυγής αναφέρονται οι εξής:

8.1 Υποτιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών στις περιπτώσεις του οργανωμένου τουρισμού και κυρίως του εισερχόμενου, με την μέθοδο των «διπλών συμβολαίων» που συντάσσονται μεταξύ των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικών γραφείων τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού.
8.2 Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών φορολογικών στοιχείων από παρεπόμενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες όπως:
Χρήση μέσων ψυχαγωγίας (θαλάσσιο σκι, ποδήλατα κ.λ.π.)
Χρήση ομπρελών, γηπέδων αθλοπαιδιών κ.λ.π.
Χρήση τηλεφωνικών συνδέσεων
Χρήση χρηματοθυρίδων
Υπηρεσίες καθαριστηρίων, σάουνας, κομμωτηρίων κ.λ.π.
Αρκετές από τις παραπάνω περιπτώσεις, επισήμως εμφανίζονται ως υπηρεσίες «πακέτου», ενώ στην πραγματικότητα εισπράττεται ιδιαίτερο τίμημα το οποίο και δεν εμφανίζεται.
8.3 Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων από την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση εμπορευμάτων από τις αναφερόμενες παραπάνω επιχειρήσεις. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε μεγάλη έκταση στις επιχειρήσεις εκείνες που ο φορέας τους ασκεί άμεση εποπτεία (ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες) όπως:
Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, πολλές από τις οποίες ενώ λειτουργούν και παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες εμφανίζουν την διαμονή των πελατών τους, ως αστικές μισθώσεις ακινήτων, χωρίς να τηρούν τα προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ..) καθώς και το ειδικό (πρόσθετο) βιβλίο κινήσεως πελατών (βιβλίο πόρτας), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 περιπτ. (α) του άρθρου 10 του ίδιου Κώδικα.
Σχετικά με το χρόνο ενημέρωσης του βιβλίου κίνησης πελατών (πόρτας) σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 10 του άρθρου 7 του ανωτέρω Π.Δ., από 1-1-2003 στο παραπάνω πρόσθετο βιβλίο θα αναγράφεται με την άφιξη του πελάτη εκτός των άλλων δεδομένων και η ημερομηνία αναχώρησης (κατά δήλωσή του).
Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας αναχώρησης, διενεργείται σχετική καταχώρηση με τη νέα ημερομηνία αναχώρησης.
Σημειώνεται ότι, κατά τον προγραμματισμό και διενέργεια των ελέγχων της κατηγορίας αυτής, θα εξετάζεται κάθε φορά και κατά περίπτωση, αν η συγκεκριμένη επιχείρηση υπάγεται στις απαλλασσόμενες, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παραγρ. 6 του άρθρου 33 του Ν. 2238/94, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2753/1999 , που ερμηνεύθηκαν με τις εγκ. ΠΟΛ. 1043/10-2-2000 και ΠΟΛ. 1251/13-10-2000 του Υπουργείου Οικονομικών. Η περίπτωση αυτή ως γνωστόν αφορά επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και επτά (7) δωμάτια, οι οποίες δύναται να μη τηρούν βιβλία και στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή αναζητούνται, η δήλωση μεταβολών – μετάταξης καθώς και το οικείο τριπλότυπο καταβολής του ετήσιου φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Σε αντίθετη περίπτωση, οι επιχειρήσεις αυτές, αντιμετωπίζονται όπως και οι λοιπές επιχειρήσεις ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και του Ν. 2859/2000 (περί Φ.Π.Α.).
Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών μέσων.
Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις της περίπτωσης ιη΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Π.Δ. 186/92, οι ανωτέρω επιτηδευματίες υποχρεούνται από 1-1-2003 να τηρούν θεωρημένο βιβλίο κίνησης οχημάτων (σχετικές οδηγίες ως προς τον τρόπο τήρησης του ανωτέρω βιβλίου έχουν δοθεί με την αριθ. 1099747/840/0015/ ΠΟΛ. 1271/12-12-2002 εγκύκλιο διαταγή).
Επιχειρήσεις τοπικών περιηγήσεων και εκδρομών (εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων, πλοίων).
8.4 Λήψη εικονικών – πλαστών φορολογικών στοιχείων κυρίως από μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με στόχο την διόγκωση των δαπανών συντήρησης επισκευών, εξόδων προβολής και διαφημίσεως, καθώς και του κόστους των επενδύσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση των κερδών και του καταβλητέου ποσού Φ.Π.Α. ή τη διεύρυνση του χρεωστικού υπολοίπου Φ.Π.Α. για συμψηφισμό στην επόμενη φορολογική περίοδο.
Τα παραπάνω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής και μέσων μεταφοράς προσώπων, με τη λήψη εικονικών – πλαστών φορολογικών στοιχείων από επιχειρήσεις συνεργείων και πώλησης ανταλλακτικών, καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών εφοδίων.
8.5 Μη τήρηση, ανακριβής ή ελλιπής τήρηση του ειδικού βιβλίου κινήσεως πελατών από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κυρίως από τις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων διαμερισμάτων και δωματίων.
8.6 Μη έκδοση, ανακριβής ή ελλιπής έκδοση από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων του τριπλοτύπου δελτίου κινήσεως.

9. Αξιοποίηση προσωπικού
Κεντρικός στόχος των διευθύνσεών σας, πρέπει να είναι η εμφανής και διαρκής παρουσία του συνόλου της διαθέσιμης κάθε φορά δύναμης προσωπικού, στην τουριστική αγορά για την δημιουργία κλίματος ελέγχου και συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την ισχύουσα φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση φορολογικών στοιχείων διακίνησης και αξίας, καθώς και την ακριβή απόδοση των εμμέσων φόρων κυρίως Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.
Για την καλύτερη απόδοσή των αναφερομένων ελέγχων, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την πλήρη αξιοποίηση των διαθεσίμων μέσων, υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των Β.Α.Ν. (έλεγχοι διακίνησης). Το προσωπικό των υπηρεσιών σας ανάλογα με το είδος των ελέγχων που θα διενεργηθούν (διακίνηση) θα πρέπει να φέρει την υπηρεσιακή ενδυμασία.
Επίσης η σωστή αξιοποίηση της δυνατότητας των ελέγχων συναρμοδιότητας, θα συντελέσει στη μεγιστοποίηση του ελεγκτικού έργου των υπηρεσιών σας, με την προϋπόθεση όμως ότι η σύνθεση των συνεργείων ελέγχου θα γίνεται με τη δέουσα προσοχή (επάρκεια γνώσεων και εμπειρίας κ.λ.π.).
Ειδικά για τους ελέγχους συναρμοδιότητας επισημαίνεται εκ νέου ότι, θα ενημερώνονται άμεσα οι χωρικά αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις με τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν, ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις.

10. Καταχώρηση στο ΑΡΤΕΜΙΣ
Προκειμένου να είναι εύκολη η παρακολούθηση και ο απολογισμός των ελέγχων για τις τουριστικές περιοχές κατά τη θερινή περίοδο μέσω του συστήματος ¶ρτεμις θα πρέπει:

α) να αναγράφονται υποχρεωτικά και να καταχωρούνται στο πεδίο «Περιγραφή» στις εντολές ελέγχου για τις τουριστικές περιοχές με κεφαλαία ελληνικά χωρίς τελείες και κενά οι χαρακτήρες «ΘΕ 2004».
β) με την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των παραπάνω εντολών στην καρτέλα «Βασικά στοιχεία έντυπα» και στο πεδίο «περιοχή» υποχρεωτικά το νησί ή την ευρύτερη τουριστική περιοχή που έγινε ο έλεγχος.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm