feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
16 | 01 | 2021

Νόμοι

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
NOMOΣ 3763/2009. Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις. 17 Μαρτίου 2019
Νόμος 3728/08. Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις. 27 Φεβρουαρίου 2009
Νόμος 3724/08. Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. 27 Φεβρουαρίου 2009
ΝΟΜΟΣ 3714/08. Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις. 26 Φεβρουαρίου 2009
ΝΟΜΟΣ 3697/2008. Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 01 Οκτωβρίου 2008
Νόμος 3667/2008. Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις. 12 Οκτωβρίου 2008
Νόμος 3668/08. Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις. 12 Οκτωβρίου 2008
NΟΜΟΣ 3659/08. Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις. 08 Οκτωβρίου 2008
NOMOΣ 3655/2008. Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. 03 Απριλίου 2008
NOMOΣ 3631/2008. Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις. 12 Φεβρουαρίου 2008
Νόμος 3634/2008. Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας -Ενιαίο τέλος ακινήτων - Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις. 26 Ιανουαρίου 2008
NOMOΣ 3588/2007. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 31 Μαϊος 2016
ΝΟΜΟΣ 3518/06. Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 12 Οκτωβρίου 2008
ΝΟΜΟΣ 3388/06. Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις. 23 Οκτωβρίου 2006
ΝΟΜΟΣ 3385/2005. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 19 Αυγούστου 2005
ΝΟΜΟΣ 3302/2004. Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις. 24 Δεκεμβρίου 2004
ΝΟΜΟΣ 3299/2004. Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. 22 Δεκεμβρίου 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 180/2004. Τροποποίηση του Π.Δ. 81/2003 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμ... 23 Αυγούστου 2004
ΝΟΜΟΣ 3250/04. Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα ατομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 07 Ιουλίου 2004
ΝΟΜΟΣ 3250/04. Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα ατομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 25 Μαρτίου 2006
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3227/04 (ΦΕΚ Α' 31/9.2.2004) . Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις. 09 Φεβρουαρίου 2004
NOMOΣ 3086/2002. Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του. 08 Μαρτίου 2019
Νόμος 3191/2003. Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) 03 Νοεμβρίου 2003
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 23 Οκτωβρίου 2003
ΝΟΜΟΣ 3182/2003. Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις. 11 Σεπτεμβρίου 2003
ΝΟΜΟΣ 3156/2003. Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις. 25 Ιουνίου 2003
ΝΟΜΟΣ 3144/2003. Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία... 08 Μαϊος 2003
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3091/2002. Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 24 Δεκεμβρίου 2002
ΝΟΜΟΣ 3029 /2002. Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 11 Ιουλίου 2002
ΝΟΜΟΣ 2961/2001. Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και κερδών από λαχεία 03 Ιανουαρίου 2006
ΝΟΜΟΣ 2874/2000. Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. 29 Δεκεμβρίου 2000
ΝΟΜΟΣ 2873/2000. Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις 28 Δεκεμβρίου 2000
NOMOΣ 2837/2000. Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Τουρισμού και άλλες διατάξεις. 22 Φεβρουαρίου 2019
Νόμος 2778/1999. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 1999
ΝΟΜΟΣ 2717/1999. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας 17 Μαϊος 1999
ΝΟΜΟΣ 2690/1999. Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 05 Μαρτίου 1999
NOMOΣ 2579/1998. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 14 Ιανουαρίου 2019
NOMOΣ 2578/1998. Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις. 03 Απριλίου 2019
Νόμος 2515/1997. Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 10 Οκτωβρίου 1997
ΝΟΜΟΣ 2224/1994. Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 01 Ιουλίου 1994
Νόμος 2079/1992. Κατάργηση του Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) και άλλες διατάξεις. 24 Αυγούστου 1992
Νόμος 1915/1990. Προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού συνόλου, οικονομική... 28 Δεκεμβρίου 1990
NOMOΣ 1892/1990. Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 30 Ιανουαρίου 2019
Νόμος 1569/1985. Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγμα... 25 Οκτωβρίου 1985
Π. Δ. 499/1985. Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού παροχών του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ).- (Α' 178). 10 Οκτωβρίου 1985
Π.Δ. 331/1985. Κύρωση του κώδικα φορολογικής δικονομίας, τροποποίηση και συμπλήρωση του οργανισμ.. 31 Μαϊος 1985
ΝΟΜΟΣ 1483/1984. Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποι... 05 Οκτωβρίου 1984
Νόμος 1264/1982. Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συν... 01 Ιουλίου 1982
Νόμος 1082/1980. Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων ενίων εργατ... 29 Οκτωβρίου 1980
NOMOΣ 27/1975. Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. 27 Δεκεμβρίου 2018
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm