feed-image Ροή Ειδήσεων
25 | 08 | 2019

Νόμοι

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΝΟΜΟΣ 3250/04. Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα ατομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 25 Μαρτίου 2006
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3227/04 (ΦΕΚ Α' 31/9.2.2004) . Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις. 09 Φεβρουαρίου 2004
NOMOΣ 3086/2002. Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του. 08 Μαρτίου 2019
Νόμος 3191/2003. Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) 03 Νοεμβρίου 2003
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 23 Οκτωβρίου 2003
ΝΟΜΟΣ 3156/2003. Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις. 25 Ιουνίου 2003
ΝΟΜΟΣ 3144/2003. Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία... 08 Μαϊος 2003
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3091/02. Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 24 Δεκεμβρίου 2002
ΝΟΜΟΣ 3029 /2002. Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 11 Ιουλίου 2002
ΝΟΜΟΣ 2961/2001. Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και κερδών από λαχεία 03 Ιανουαρίου 2006
ΝΟΜΟΣ 2874/2000. Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. 29 Δεκεμβρίου 2000
ΝΟΜΟΣ 2873/2000. Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις 28 Δεκεμβρίου 2000
NOMOΣ 2837/2000. Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Τουρισμού και άλλες διατάξεις. 22 Φεβρουαρίου 2019
Νόμος 2778/1999. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 1999
ΝΟΜΟΣ 2717/1999. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας 17 Μαϊος 1999
ΝΟΜΟΣ 2690/1999. Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 05 Μαρτίου 1999
NOMOΣ 2579/1998. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 14 Ιανουαρίου 2019
NOMOΣ 2578/1998. Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις. 03 Απριλίου 2019
Νόμος 2515/1997. Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 10 Οκτωβρίου 1997
ΝΟΜΟΣ 2224/1994. Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 01 Ιουλίου 1994
Νόμος 2079/1992. Κατάργηση του Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) και άλλες διατάξεις. 24 Αυγούστου 1992
Νόμος 1915/1990. Προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού συνόλου, οικονομική... 28 Δεκεμβρίου 1990
NOMOΣ 1892/1990. Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 30 Ιανουαρίου 2019
Νόμος 1569/1985. Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγμα... 25 Οκτωβρίου 1985
Π. Δ. 499/1985. Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού παροχών του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ).- (Α' 178). 10 Οκτωβρίου 1985
Π.Δ. 331/1985. Κύρωση του κώδικα φορολογικής δικονομίας, τροποποίηση και συμπλήρωση του οργανισμ.. 31 Μαϊος 1985
ΝΟΜΟΣ 1483/1984. Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποι... 05 Οκτωβρίου 1984
Νόμος 1264/1982. Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συν... 01 Ιουλίου 1982
Νόμος 1082/1980. Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων ενίων εργατ... 29 Οκτωβρίου 1980
NOMOΣ 27/1975. Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. 27 Δεκεμβρίου 2018
NOMOΣ 1297/1972. Περί παροχής φορολογικών κινήτρων διά την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων. 19 Φεβρουαρίου 2019
NOMOΣ 89/1967. Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι, αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών. 01 Μαρτίου 2019