feed-image Ροή Ειδήσεων
19 | 11 | 2019

Λογιστικές Εγγραφές

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΣΛΟΤ. 2469/2018. Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. 26 Φεβρουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 2376/2018. Αγοραπωλησία εισιτηρίων. 26 Φεβρουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 2548/2018. Λογιστικός χειρισμός εξόφλησης εμπορευμάτων με αντικαταβολή. 26 Φεβρουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 2114/2017. Έναρξη αποσβέσεων σε αποθήκη. 28 Ιανουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 2115/2017. Επιδοτούμενα προγράμματα και λογιστικός χειρισμός. 28 Ιανουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 2063/2017. Λογιστική αντιμετώπιση του εσόδου από ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως. 28 Ιανουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 2055/2017. Ζημιές εις νέον. 23 Ιανουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 2017/2017. Λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες pos. 23 Ιανουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 1538/2017. Λογιστικός χειρισμός ασφαλιστικής αποζημίωσης οχήματος. 13 Νοεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1802/2017. Τρόπος αντιμετώπισης των αγορών και πωλήσεων άυλου χρόνου από ενδιάμεσες οντότητες. 04 Δεκεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1783/2017. Χειρισμός προστίμου. 04 Δεκεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1804/2017. Τόκοι ανατοκισμού. 04 Δεκεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1764/2017. Λογιστικός χειρισμός φόρου εισοδήματος και προκαταβολής ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία. 04 Δεκεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1584/2017. Κατάσταση αποτελεσμάτων και απεικόνιση φόρων. 13 Νοεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1685/2017. Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. 04 Δεκεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1476/2017. Λογιστικές εγγραφές για προμήθεια τράπεζας από συναλλαγές με κάρτες μέσω POS. 13 Νοεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1279/2017. Λογιστικός χειρισμός ζημίας. 22 Οκτωβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1429/2017. Ιδιοπαραγωγή Άυλών. 02 Νοεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1413/2017. Ταμείο υποκαταστήματος - Ταμείο έδρας. 02 Νοεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1470/2017. Κωδικός λογιστικής καταχώρησης ΕΦΚΑ. 02 Νοεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1435/2017. Επιστροφή από χρηματοδοτική μίσθωση. 02 Νοεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1180/2017. Πρακτορεία ταξιδίων. 22 Οκτωβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1066/2017. Μεταφορά αποτελέσματος μετατρεπόμενης εταιρείας στα βιβλία της νέας μορφής εταιρείας 16 Οκτωβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1125/2017. Λογιστικός χειρισμός διαγραφής απαίτησης λόγω υπαγωγής του οφειλέτη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 22 Οκτωβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 747/2017. Ειδικός φόρος κατανάλωσης σε υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου. 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 739/2017. Ρύθμιση αυθαιρέτου. 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 903/2017. Πρόβλεψη επισφάλειας προκαταβολής. 23 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ 772/2017. Χρόνος αναγνώρισης εσόδου και δαπάνης τιμολογίου που τροποποιεί το αρχικό τιμολογηθέν ποσό λόγω πλήρωσης αίρεσης. 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1065/2017. Απεικόνιση δαπανών συνεχιζόμενης πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών. 16 Οκτωβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 834/2017. Χρόνος ζημιάς απομείωσης απαιτήσεων από πελάτη. 18 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 774/2017. Αποσβέσεις ακινήτων που έχουν μισθωθεί και οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικές. 18 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 664/2017. Λογιστικός χειρισμός απόκτησης εμπορευμάτων από μητρική εταιρεία στην περίπτωση που η σύμβαση διανομής μεταξύ τους, προβλέπει ότι η κυριότητα των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται στην θυγατρική στην ενωρίτερη ημερομηνία μεταξύ α) εξόφλησης του τ 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 556/2017. Καταστροφή παγίων και εμπορευμάτων. 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 542/2017. Λογιστικός χειρισμός αγοράς με εταιρική κάρτα με εξαργύρωση πόντων μπόνους. 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 432/2017. Εξαγορά εταιρείας μη εισηγμένης σε άλλο κράτος - μέλος από ελληνική μη εισηγμένη εταιρία. 15 Ιουνίου 2017
ΣΛΟΤ. 431/2017. Ισολογισμός περάτωσης εκκαθάρισης για προσωπικές εταιρείες με απλογραφικό σύστημα. 15 Ιουνίου 2017
ΣΛΟΤ. 407/2017. Λογιστικές εγγραφές παραχώρησης εγκαταστάσεων για ορισμένο χρόνο. 15 Ιουνίου 2017
ΣΛΟΤ. 187/2017. Λογιστική απεικόνιση εγγραφών διαγραφής χρέους δυνάμει δικαστικής απόφασης. 26 Μαϊος 2017
ΣΛΟΤ. 314/2017. Καταχώρηση εκπτώσεων στα βιβλία. 30 Μαϊος 2017
ΣΛΟΤ. 2915/2017. Λογιστικές εγγραφές επιχορήγησης για την κατασκευή ιατρικών μηχανημάτων. 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 2894/2017. Εγγραφές κλεισίματος ΔΛΠ. 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 2891/2017. Αμοιβές μελών προσωπικών εταιρειών. 16 Μαϊος 2017
ΣΛΟΤ. 147/2017. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα. 16 Μαϊος 2017
ΣΛΟΤ. 96/2017. Τέλος επιτηδεύματος 18 Μαϊος 2017
ΣΛΟΤ. 2819/2016. Λογιστική αποτύπωση «εξόδου». 16 Μαϊος 2017
ΣΛΟΤ. 2755/2017. Λογιστικός χειρισμός καταχώρησης εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών προηγουμένου έτους ως δαπάνη του τρέχοντος έτους 16 Μαϊος 2017
ΣΛΟΤ. 2260/2017. Πρακτορεία Ταξιδίων. 16 Μαρτίου 2017
ΕΠΚΕΦ. 4887/2016. Απομείωση των Διαθέσιμων προς Πώληση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων. 20 Δεκεμβρίου 2016
ΣΛΟΤ 2544/2016. Ατομική, ελεύθερος επαγγελματίας με απλογραφικά βιβλία και εφαρμογή ΕΛΠ κάνει ιδιόχρηση. 14 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1167345/2016. Φορολογική μεταχείριση της χρεωστικής διαφοράς (ζημίας) που προέκυψε σε βάρος προσωπικής εταιρείας από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους. 25 Νοεμβρίου 2016
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm