Open menu
25 | 04 | 2024

Αθήνα, 05/02/2021

Αρ. Πρωτ.: 45207

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 11

 

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση, ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης, του χρόνου για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4611/2019.

 

Σχετ: Η υπ΄ αριθμ. 10/2020 εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4611/19 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄/17-05-19) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο. Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες θεσπίζεται η δυνατότητα αναγνώρισης ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης του χρόνου που διανύθηκε για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4611/2019 ορίζεται ότι:

«Ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών των μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και των ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) των ερευνητικών κέντρων, Ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ258/ τ. Α΄/2014) και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και μέχρι πέντε (5) έτη, αναγνωρίζεται ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης με αίτηση του ενδιαφερόμενου και εξαγοράζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 34 του Ν. 4387/2016 , εφόσον ο διδακτορικός τίτλος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση διορισμού τους.

Ο χρόνος του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο της παρ.4 του άρθρου 17 του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120/τ.Α /2010) και της παρ.6 του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165/τ.Α ) και αναγνωρίζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Σε περίπτωση μη εξαγοράς του ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξη.»

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4611/2019 , έχουν τα παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα, ήτοι:

• Τα μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων (Α.Ε.Ι.), των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.),
• Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του Ν. 4310/14 , των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.). Στις διατάξεις του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι και το Ν. 4663/2020) εμπίπτουν:
• τα Ερευνητικά Κέντρα με τα αποτελούμενα από αυτά Ινστιτούτα τους που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

- Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας
- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
- Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
- Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
- Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
- Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
- Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
- Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
- Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»
- Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»
- Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

- Ερευνητικά Κέντρα Ακαδημίας Αθηνών
- Ερευνητικό Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

• Οι Τεχνολογικοί φορείς:

- Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ ΑΕ)
- Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
- Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ
- Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ)»

• Τα ερευνητικά ινστιτούτα αγροτικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
• Η Μονάδα Έρευνας Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας» (Ο.Α.Σ.Π.) που συστάθηκε με τον Ν. 1349/83 και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Στο Παράρτημα Α του παρόντος, επισυνάπτονται αναλυτικά οι Φορείς που εμπίπτουν, έως σήμερα (μετά και την προσθήκη του Ν. 4663/2020), στις διατάξεις του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014.

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Για την αναγνώριση απαιτούνται να υπάρχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

• Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο
• Η κτήση διδακτορικού τίτλου.
• Ο διδακτορικός τίτλος να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τον διορισμό.
• Να μην έχει χωρίσει ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα κατά τον χρόνο πραγματοποίησης του διδακτορικού. Αν κατά τον χρόνο αυτό έχει χωρίσει ασφάλιση, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση αυτή, αναγνωρίζονται μόνο τα κενά χρονικά διαστήματα ασφάλισης.

4. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο χρόνος απόκτησης διδακτορικού τίτλου αναγνωρίζεται ως πλασματικός με ανώτατο όριο τα πέντε (5) έτη.
Ο χρόνος αναγνώρισης δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τεσσάρων (4) ετών για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, των πέντε (5) ετών για το 2012, των έξι (6) ετών για το 2013 και των επτά (7) ετών για το έτος 2014 και εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3865/2010 και της παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 , και αναγνωρίζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
Σε περίπτωση μη εξαγοράς του, ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ - ΠΟΣΟΣΤΑ

Η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο του συνόλου των εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης, ασφαλισμένου και εργοδότη, για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.
Διευκρινίζεται δε ότι για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνονται ως βάση υπολογισμού οι συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου.

6. ΕΞΑΓΟΡΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Ο χρόνος απόκτησης διδακτορικού τίτλου, όπως προαναφέρθηκε, αναγνωρίζεται ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης και εξαγοράζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 15 και 34 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερθείσες διατάξεις, η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται:

α) Εφάπαξ, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης.
Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς ( αρ. 1 παρ. 2 Ν.4425/16 ).
β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται (τόσες δόσεις όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται).
γ) Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, με παρακράτηση κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσού ίσου με το 1Α του ποσού της σύνταξης.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

• Αίτηση στην οποία -μεταξύ άλλων- θα προσδιορίζουν τον τρόπο καταβολής του ποσού της εξαγοράς (εφάπαξ ή σε δόσεις).
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει χωρίσει ασφάλιση κατά τον χρόνο πραγματοποίησης του διδακτορικού. Σε περίπτωση που έχει χωρίσει ασφάλιση, βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα για τον χρόνο ασφάλισης.
• Αντίγραφο του διδακτορικού τίτλου ή απόφαση αναγνώρισης του διδακτορικού τίτλου εξωτερικού, από τον αρμόδιο προς τούτο, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
• Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην απόδειξη ότι ο διδακτορικός τίτλος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση διορισμού (π.χ. Φ.Ε.Κ. διορισμού, προκήρυξη του διαγωνισμού πρόσληψης κ.ά.).

8. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Για την υλοποίηση της εν λόγω αναγνώρισης απαιτείται η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων να έχει υποβληθεί από 17/5/2019 και εφεξής (ημερομηνία έναρξης ισχύος των σχετικών διατάξεων του Ν. 4611/2019).
Ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών δύναται να ανάγεται και σε προηγούμενα χρονικά διαστήματα.

Παρακαλούμε, με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, να ενημερωθεί το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΝΟΜΟΣ 4310/2014

Άρθρο 13Α (όπως σήμερα ισχύει) Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα - Τεχνολογικοί Φορείς


Α. Τα Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη Γ.Γ.Ε.Τ. και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι τα εξής:

1. «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.).
β. Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.).
γ. Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.).

2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.).
β. Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.).
γ. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.).

3. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το οποίο αποτελείται από:

α. Το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989, Α΄ 107 και το άρθρο 5 του Ν. 4051/2012 , Α΄ 40).
β. Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012).
γ. Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Ι.Ι.Ε.) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012).
δ. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.).

4. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.).
β. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.).
γ. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ).
δ. Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ).
ε. Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) , (τέως Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ)).

5. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ).
β. Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ).
γ. Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ).
δ. Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ).
ε. Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ).

6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών.
β. Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών.

7. Το αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ (Ε.Ι.Π.), στο οποίο εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου που το διέπουν.
8. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών.
β. Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων.
γ. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας.

9.

α. Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

αα. Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΒΒΕ),
ββ. Ινστιτούτο Βιοκαινοτομίας (ΙΒΚ).

β. Το Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμινγκ».

10. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.).
β. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.ΜΗ.).
γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.).
δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.).
ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.).
στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.).
ζ. Ινστιτούτο Αστροφυσικής (Ι.Α.).
η. Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (Ι.Π.Ε.).

11. Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών για τα οποία ως προς τα ζητήματα που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό (προσλήψεις, κρίσεις, προαγωγές, ωράριο, άδειες, κ.λπ.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.

Ως προς τα όργανα διοίκησης και τα λοιπά θέματα, για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου που τα διέπουν και συμπληρωματικά οι διατάξεις του παρόντος.

Β. Οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι οι εξής:

1. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ ΑΕ).
2. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.
3. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ.
4. Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ).

Γ. Τα ερευνητικά ινστιτούτα αγροτικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς:

α) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού,
β) τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και
γ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων/ έργων.

Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού τους πλαισίου.
Στα εν λόγω ερευνητικά ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 13 παράγραφοι 2, 43 παράγραφοι 1 και 3, 44 παράγραφοι 3 και 49 παράγραφοι 2 και 7 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114)
Δ. Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διοικείται από τη Διοικητική Επιτροπή του Ινστιτούτου, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς:

α) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού,
β) το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου,
γ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων.

Για τα λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ιδρυτικού του νόμου (ν. 4160/1929, Α΄ 198), του Οργανισμού του και του ειδικού θεσμικού του πλαισίου.

Όπου στο ν.4310/2014 αναφέρεται το Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου, νοείται η Διοικητική Επιτροπή του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
Ε. Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς:

αα) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού και τα πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν το ερευνητικό προσωπικό και το ειδικό τεχνικό προσωπικό (π.χ. ωράριο, άδειες, κ.λπ.),
ββ) την κάλυψη των δαπανών για τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού,
γγ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων / έργων,
δδ) την αξιολόγηση του Ιδρύματος, των συλλογικών και μονομελών οργάνων του και του ερευνητικού και λοιπού προσωπικού του,
εε) τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου του Ιδρύματος».

ΣΤ. Η Μονάδα Έρευνας Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας» (Ο.Α.Σ.Π.) που συστάθηκε με τον Ν. 1349/83 και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αποτελεί δημόσιο ερευνητικό φορέα και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς:

α) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού του, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού,

β) τον Διευθυντή και το Επιστημονικό Συμβούλιό του και

γ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων του.

Ο εν λόγω φορέας εξακολουθεί να υπάγεται στον Ο.Α.Σ.Π. και το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Π., ασκεί εποπτεία ως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ζητήματα προσαρμογής του Θεσμικού Πλαισίου του Ο.Α.Σ.Π. στον παρόντα νόμο ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμοδίου για ζητήματα έρευνας και τεχνολογίας και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου έχουν ισχύ από την ημερομηνία ισχύος του Ν. 4310/14 ( αρ. 62 του Ν. 4663/20 ).

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm