Open menu
13 | 07 | 2024

Αθήνα, 05/02/2021

Αρ.Πρωτ: 54389

 

ΘΕΜΑ: Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ.

 

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν.4670/28-2-2020 (Α΄43), «Μητρώο Ασφαλισμένων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ», προβλέπεται ότι «για την εγγραφή άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου στο Μητρώο ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ και τη μεταβολή ατομικών στοιχείων υποβάλλεται, κατόπιν ταυτοποίησης, αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ και αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία από το μητρώο «ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ», μέσω διαλειτουργικότητας των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 47 και 48 του Ν.4623/2019 (Α΄ 134), με την επιφύλαξη εξαιρέσεων που προβλέπονται σε ειδικές ρυθμίσεις για αυτεπάγγελτη εγγραφή.
Σε περίπτωση που τα αντλούμενα ατομικά στοιχεία δεν είναι επικαιροποιημένα, απαιτείται διόρθωση αυτών στο πληροφοριακό σύστημα του ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ».
Σε εκτέλεση της ανωτέρω διάταξης και στα πλαίσια των δράσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ, με σκοπό την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ».

ΓΕΝΙΚΑ

Με την νέα ηλεκτρονική Υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα διαδικτυακής απογραφής έμμεσου μέλους, σύνδεσής του με τον άμεσα ασφαλισμένο και αυτόματης ενημέρωσης του Μητρώου ασφαλισμένων.
Ως άμεσο αποτέλεσμα η χορηγηθείσα στο άμεσο μέλος ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται και στο έμμεσο μέλος.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την δρομολόγηση του αιτήματος είναι ο άμεσα ασφαλισμένος να είναι ταυτοποιημένος στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ και να διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε άμεσα ασφαλισμένους με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα οι οποίοι επιθυμούν να απογράψουν - «συνδέσουν» έμμεσα μέλη προκειμένου να τους αποδοθεί ασφαλιστική ικανότητα.
Έμμεσα ασφαλισμένοι θεωρούνται τα μέλη οικογένειας όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 22 του Νόμου 4529/2018.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρο 22 Ν. 4529/18 , όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 4578/20 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 το Ν. 4670/2020 (εγκύκλιοι και Γενικά έγγραφα Γ.Δ. Παροχών αρ. 20/2018, 12/2019, 827963/2018).

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Για την υποστήριξη της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας έχει υλοποιηθεί στον ιστότοπο e-ΕΦΚΑ (www.efka.qov.qr) η Υπηρεσία:

• «Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ».

Συστήνεται πριν από την είσοδο στην υπηρεσία ο χρήστης να διαθέτει τους κωδικούς taxisnet, τους ΑΜΚΑ του ιδίου, της /του συζύγου και των εμμέσων μελών.

Η Υπηρεσία παρέχει τις λειτουργικές δυνατότητες:

• Υποβολής αιτήματος - δήλωσης
• Ανάκτησης στοιχείων Μητρώου e-ΕΦΚΑ και ταυτοποίησης του αιτούντος,
• Ελέγχου ενεργής ασφαλιστικής ικανότητας άμεσου ασφαλισμένου .
• Ελέγχου προϋποθέσεων για καταχώρηση των προστατευόμενων μελών.
• Απογραφής της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών στο web μητρώο.
• Σύνδεσης τους με τον άμεσα ασφαλισμένο στο ιστορικό ασφάλισης.
• Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (είτε απευθείας είτε μέσω ΟΠΣ ΙΚΑ).

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ο άμεσα ασφαλισμένος ακολουθεί τα εξής βήματα:

1. Επιλέγει μέσω του ιστότοπου του e- ΕΦΚΑ (www.efka.qov.qr) τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους Ασφαλισμένους
2. Καταχωρεί τον προσωπικό κωδικό Taxisnet και τον ΑΜΚΑ για την ταυτοποίηση των στοιχείων του μέσω της Γ.Γ.Π.Σ και του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ. Για περιπτώσεις μη ταυτοποίησης εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα προκειμένου ο ασφαλισμένος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
3. Η έγκριση της αποδοχής του διαπιστευτηρίου ταυτοποίησης των ατομικών στοιχείων επιτρέπει την Είσοδο στην εφαρμογή «Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ»
4. Με την επιλογή «Απογραφή» εμφανίζονται τα ατομικά στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου, όπως είναι καταχωρημένα στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και Α.Σ)
5. Προκειμένου ο ασφαλισμένος να μπορέσει να καταχωρήσει τα στοιχεία του έμμεσου μέλους απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αποδοχή της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 άρθρο 8, με την οποία δηλώνεται η ορθότητα τους.
6. Καταχώρηση των στοιχείων του / της συζύγου.
Σε περίπτωση μη ορθής καταχώρησης ΑΦΜ ή ταυτότητας εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις.
7. Καταχώρηση των στοιχείων των εμμέσων μελών.
Σε περίπτωση μη ορθής καταχώρησης ΑΦΜ ή ταυτότητας εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις.
8. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης επιλέγοντας το κουμπί «Υποβολή Αίτησης ».
9. Ενημέρωση του ασφαλισμένου για την επιτυχή αποστολή του αιτήματος του καθώς και για τον αριθμό αίτησης με τον οποίο καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα του e- ΕΦΚΑ.

Ο χρήστης μετά την επιτυχή υποβολή του αιτήματος, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς Ασφαλισμένους / Ατομικά Στοιχεία, μπορεί να επιβεβαιώσει πλέον τα εξαρτώμενα μέλη του.
Για τις περιπτώσεις αιτημάτων που δεν ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά συνεχίζουν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το υπ.αριθ.Δ.ΑΣΦ.1531937/20-12-2019 έγγραφό μας.

Με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να ενημερωθεί το προσωπικό των Υπηρεσιών.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm