Open menu
29 | 01 | 2023

Αθήνα, 22/07/2020

Αρ.Πρωτ: Σ78/18/164151

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 34

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α'43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α΄104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών.

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 43 τεύχος Α΄/28.02.2020 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α΄104/30-05-2020), αντικαθίσταται το άρθρο 20 του Ν.4387/2016 και εισάγεται ένα νέο ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων.
Οι οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων διατυπώνονται αναλυτικά στις συνημμένες εγκυκλίους με α.π.: Φ.80000/οικ.14032/571/3.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΔΞ446ΜΤΛΚ-ΓΒΞ) και Φ.80000/οικ.23869/998/18.6.2020 (ΑΔΑ: 6Ξ8Β46ΜΤΛΚ-Κ78) καθώς και στο με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.15094/581/13.4.2020 έγγραφο με συμπληρωματικές οδηγίες.
Επίσης, κοινοποιείται το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.19167/712/20.5.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4670/2020, όπως προβλέπει το άρθρο 81 του Ν.4676/2020, των συνταξιούχων του τ. ΝΑΤ που απασχολούνται σε εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση.
Επιπρόσθετα των ως άνω οδηγιών, θεωρούμε χρήσιμο να διευκρινιστούν τα ακόλουθα θέματα:

1. Οι διατάξεις του άρθρου27 του Ν.4670/2020 εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e -ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 28.2.2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του Ν.4670/2020, δηλαδή από 28.2.2020, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή την δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e - ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.
Συγκεκριμένα, αφορά:

α. Ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν από 28.2.2020 και μετά και ανέλαβαν εργασία ή δραστηριότητα είτε πριν είτε μετά την συνταξιοδότησή τους,
β. Ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την ημερομηνία αυτή και ανέλαβαν εργασία μετά την 28.2.2020,
γ. Ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την ημερομηνία αυτή και οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 28.2.2020. Στην περίπτωση αυτή διακρίνουμε δύο κατηγορίες:

i) τους εργαζόμενους συνταξιούχους που καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 27 του Ν.4670/2020 από 28.2.2020, εφόσον συνέχισαν να εργάζονται κατά την ημερομηνία αυτή και

ii) τους συνταξιούχους οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση πριν την 13.5.2016 και δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4387/2016.

Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας υπάγονται στο πεδίο των διατάξεων του άρθρου27 του Ν.4670/2020 από 1.3.2022 εφόσον συνεχίζουν εργαζόμενοι κατά την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1α του άρθρου 20 τουΝ.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 27 του Ν.4670/2020 καιτο άρθρο 78 του Ν.4690/2020.

Όμως, στην περίπτωση που διακόψουν την απασχόλησή τους μέχρι 28.02.2022, ευνόητο είναι ότι για όσο χρόνο είχαν εργαστεί ενέπιπταν στις προϊσχύουσες οικείες διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος ο οποίος ανέλαβε εργασία την 1.7.2016 και συνεχίζει εργαζόμενος και μετά την 28.2.2020, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 από 28.2.2020, ενώ συνταξιούχος ο οποίος ανέλαβε εργασία την 1.3.2016 (δηλαδή πριν από την ισχύ των διατάξεων του Ν.4387/2016) και ο οποίος συνεχίζει εργαζόμενος και μετά την 28.2.2020, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 από 1.3.2022 (εφόσον εξακολουθεί να εργάζεται ή να αυτοαπασχολείται και μετά την ημερομηνία αυτή).
δ. Όσους εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας, οι οποίοι αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (α,β,γ).

2. Με το δεύτερο εδάφιο της παρ.1α του άρθρου 27 του Ν.4670/2020, που αναφέρεται στους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α., θεσπίζεται μεταβατικό στάδιο ενός έτους για την αναστολή καταβολής της σύνταξης με κριτήριο το χρονικό σημείο κατά το οποίο συμπληρώνουν το 61ο ή το 62ο έτος.
Συγκεκριμένα, για τους συνταξιούχους οι οποίοι συμπληρώνουν το 61ο έτος της ηλικίας τους έως και την 28.2.2021, αφενός, αίρεται η αναστολή καταβολής της σύνταξής τους από την επομένη της συμπλήρωσης του 61ου έτους της ηλικίας τους και, αφετέρου, εφόσον συνεχίζουν εργαζόμενοι και μετά τη συμπλήρωση αυτής της ηλικίας, εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1, δηλαδή το μεικτό ποσό της σύνταξής τους μειώνεται κατά 30%.
Από 1.3.2021 και εφεξής η άρση της αναστολής καταβολής της σύνταξης θα γινεται πλέον μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση που το 62ο έτος της ηλικίας συμπληρώνεται πριν από την ημερομηνία αυτή, οι συνταξιούχοι θα εμπίπτουν στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 1 από την επομένη της συμπλήρωσης του 62ου έτους της ηλικίας τους.
3. Σύμφωνα με το παράδειγμα 7 της σελίδας 6 της με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.14032/571/3.4.2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΥΠ, ο συνταξιούχος που ενέπιπτε στις διατάξεις του Ν.2592/98 άρθ. 8 παρ. 14 και μετά τις 13.5.2016, και ο οποίος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 27 τουΝ.4670/2020 από 1.3.2022, «..θα αξιοποιήσει μόνο το χρόνο ασφάλισής του από 1.3.2022 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4690/2020) και εφεξής υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι κοινοποιούμενες διατάξεις.». Δεδομένου όμως ότι η αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης των συνταξιούχων που ενέπιπταν στον Ν.2592/98 προϋπέθετε μεν την αναστολή καταβολής της σύνταξης αλλά στην περίπτωση παράλληλης καταβολής μισθού και σύνταξης ο συνταξιούχος είχε τη δυνατότητα να επιστρέψει εκ των υστέρων τα ποσά συντάξεων προκειμένου να αξιοποιήσει τον αντίστοιχο χρόνο, εξυπακούεται ότι ο ασφαλισμένος που εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.2592/1998, έχει δικαίωμα να αξιοποιήσει το χρόνο εργασίας του και πριν την 1.3.2022, εφόσον επιστρέψει άτοκα τα αντίστοιχα ποσά σύνταξης (σχετ. η με αρ. 136/87 εγκύκλιος και το Γ.Ε. με αρ. πρωτ. Σ81/10/17.2.2006 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
4. Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4670/2020, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

Έστω ότι συνταξιούχος εργάζεται για το διάστημα 1.1.2016 έως και 30.6.2022 και πραγματοποιεί χρόνο ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση 6 έτη και 6 μήνες.

Ο υπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξής του θα γίνει ως εξής:

Αφού αθροίσουμε τις αποδοχές των ετών 1.1.2016 έως και 30.6.2022 διαιρούμε με τους αντίστοιχους μήνες ασφάλισης και βρίσκουμε το μέσο όρο.

Το ποσό της προσαύξησης ισούται με το γινόμενο:

0,77 ( συντελεστής αναπλήρωσης για χρόνο ασφάλισης έως και 15 έτη) Χ 6,5 (έτη ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση) Χ μέσο όρο μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών.

Το ποσό που προκύπτει από τον ανωτέρω υπολογισμό (που είναι ίδιος με τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης) προστίθεται στη σύνταξη που ήδη λαμβάνει ο δικαιούχος είτε αυτή η σύνταξη έχει απονεμηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 είτε πρόκειται για σύνταξη που επανυπολογίστηκε σύμφωνα με τον Ν.4387/2016.

5. Όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών συντάξεων (απονομής και εκκαθάρισης / πληρωμής συντάξεων), θα πρέπει να λάβουν γνώση της προκείμενης εγκυκλίου και των συνημμένων της ενυπογράφως, με ευθύνη του προϊσταμένου τους.

Συν/να:

1. ΦΕΚ Α΄43/28.02.2020 (σ.σ. 767, 785, 786)
2. ΦΕΚ Α΄67/19.03.2020 (σ.σ. 1097, 1125)
3. ΦΕΚ Α΄104/30.05.2020 (σ.σ. 1851, 1922, 1923)
4. α.π.: Φ.80000/οικ.14032/571/3.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΔΞ446ΜΤΛΚ-ΓΒΞ) έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ
5. α.π.: Φ.80000/οικ.15094/581/13.4.2020 έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ
6. α.π.: Φ.80000/οικ.19167/712/20.5.2020 έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ
7. α.π.: Φ.80000/οικ.23869/998/18.6.2020 (ΑΔΑ: 6Ξ8Β46ΜΤΛΚ-Κ78) έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm