19 | 12 | 2018

Αθήνα 16/11/2017
Αρ. πρωτ.: 37348/619


ΘΕΜΑ:
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών.

 

 

Σχετικά άρθρα