Open menu
28 | 05 | 2022

Πίνακας με την κατηγοποίηση των οντοτήτων και την υποβολή των υποχρεωτικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ με βάση την κατηγοροποίηση.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 2 *

Αριθμητικά όρια Συνόλου Ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων

> 20.000.000

4.000.000-19.999.999

350.000-3.999.999

350.000 <

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ

Αριθμητικά όρια Καθαρού Ύψους κύκλου Εργασιών

>40.000.000

8.000.000-39.999.999

700.000-7.999.999

700.000 <

1.500.000<

Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου

 > 250

50 έως 249

10 έως 49

10<

10<

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

*** ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ & ΟΧΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ αρ. 16 παρ.2 4308/14)

1. Ισολογισμός υπ. Β1.1 ή Β1.2

1. Ισολογισμός υπ. Β1.1 ή Β1.2

1. Ισολογισμός υπ. Β1.1 ή Β1.2

1. Ισολογισμός υπ.Β5

1. Ισολογισμός υπ.Β5

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ.Β6

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ.Β6

3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης υπ. Β3

3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης υπ. Β3

3. Προσάρτημα

3. Προσάρτημα

3. Προσάρτημα

4. Κατάσταση Χρηματοροών υπ. Β4

4. Προσάρτημα

 

 

 

5. Προσάρτημα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με 4336/15****

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

Δυνητική

Δυνητική

Δυνητική

 

 

 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ ή Διαχειριστών ΕΠΕ/ΙΚΕ

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

 

 

 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΕ/ΕΕ

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

 

 

 

 

 

 

* Η κατηγορία πολύ μικρές οντότητες 2 με κίτρινο πλαίσιο αφορά τις οντότητες που ορίζονται στο Αρθρο 1 παραγραφος 2 εδάφιο γ του 4308/14

** Ως υπόδειγμα Β.1, Β1.2 κτλ. νοούνται τα υποδείγματα του Παραρτήματος Β του νόμου 4308/14

*** Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, αποτελέσματα, καθαρή θέση,  χρηματοροές & προσάρτημα) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/14 (άρθρο 16 παρ.2) αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ωστόσο δίνετε η δυνατότητα στους υπόχρεους να μπορούν να τα ανεβάσουν και ατομικά το κάθε στοιχείο.

**** Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από την 01/01/2016 και μετά. Για οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στις χρήσεις 01/01/2015-31/12/2015 και 01/07/2015-30/06/2016 ισχύουν τα όρια απαλλαγής από υποχρεωτικό έλεγχο του άρθρου 36α του ΚΝ.2190/20 για όλες τις κεφαλαιουχικές (ο έλεγχος είναι δυνητικός όταν ο κύκλος εργασιών είναι κάτω του €1.000.000,00 και υπάρχει σχετική πρόνοια στο καταστατικό).

 

Προθεσμία δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

 

Ως προς τον χρόνο υποβολής των Οικονομικών Καταστάσεων (της Χρήσης που έληξε την 31-12-2015) και των Πρακτικών των ΓΣ στο ΓΕΜΗ ισχύουν τα εξής:

α) Η καταχώριση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών στοιχείων (όπως αναφέρονται παραπάνω) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΤΓΣ) της εταιρείας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920).
β) Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της (σύμφωνα με το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, που εφαρμόζεται και για τις ΕΠΕ και για τις ΙΚΕ).
γ) Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν.3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

Η παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4403/2016 ορίζει ότι ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών. Μετά την παράταση που δόθηκε με την ΠΟΛ.1105/2016 στην προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 25 Ιουλίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ μπορεί να συγκληθεί νομίμως το αργότερο έως 25 Σεπτεμβρίου 2016.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και εφόσον οριστεί ως ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης η 25η Σεπτεμβρίου 2016, οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή στο ΓΕΜΗ των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεων που έληξαν 31/12/2015, διαμορφώνονται ως εξής:

  • της Πρόσκλησης ΓΣ (για ΑΕ) το αργότερο μέχρι 4/9/2016 (μετά από προφορική επιβεβαίωση από το ΓΕΜΗ οι υποβολές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες και την 5/9/2016 - αφορά επιχειρήσεις που δεν τίθενται θέματα νομιμότητας της σύγκλησης της ΓΣ, δηλαδή για τις οικογενειακές επιχειρήσεις)

  • των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (για ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) το αργότερο μέχρι 5/9/2016 (παρά το ότι κατά την ερμηνεία της σχετικής διάταξης η προθεσμία αφορά την 4/9/2016, μετά από προφορική επιβεβαίωση από το ΓΕΜΗ και δεδομένου ότι η 4/9 είναι ημέρα Κυριακή, οι υποβολές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες και την 5/9)

  • της Απόφασης της Γ.Σ. (για ΑΕ, και προαιρετικά για ΕΠΕ και ΙΚΕ) το αργότερο μέχρι 15/10/2016

Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες (για να είναι εμπρόθεσμες οι υποβολές των αιτήσεων) εξαρτώνται πάντα από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ.. Στις περιπτώσεις που ήδη έχει αποφασιστεί και έχει δημοσιοποιηθεί η σύγκληση της γενικής συνέλευσης σε προγενέστερη ημερομηνία (π.χ. 30.6.2016), οι ανωτέρω προθεσμίες προσαρμόζονται ανάλογα.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm