Open menu
25 | 09 | 2021

Αθήνα 28/04/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1099

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. Τ.1861/34/Β0019 (ΦΕΚΒ΄836/Β’/12-5-2008) Α.Υ.Ο.Ο.

 

Άρθρο 1

 

Στην υπό στοιχεία Τ. 1861/34/Β0019/15-4-2008 ΑΥΟΟ επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 1:

«9. Να δέχεται το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ως το μέγιστο ποσό που μπορεί να απαιτηθεί από αυτόν για κάθε δελτίο TIR.».

2. Αντικαθίσταται η παρ. 18 του άρθρου 1:

«18. Να καταθέσει τραπεζική εγγύηση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) ευρώ, για την πληρέστερη εξασφάλιση των απαιτήσεων του Δημοσίου από παραβάσεις των όρων της παρούσας.

Το ύψος του ποσού της εγγύησης για τα έτη 2023 κι επόμενα επανεξετάζεται τον Δεκέμβριο του έτους 2022.».

3. Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 2:

«2. Αντί της σύνταξης μεμονωμένων εγγυητικών συμβολαίων, ο Εξουσιοδοτούμενος δύναται να μεριμνά για την σύναψη ενιαίου συμβολαίου με αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία, για λογαριασμό των υπόχρεων, διασφαλίζοντας ευνοϊκότερους γι’ αυτούς όρους.

Η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και τυχόν υπερημεριών σε περίπτωση παρατυπιών μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, διατηρουμένης στο ακέραιο της ευθύνης του κατόχου του δελτίου TIR, έναντι των τελωνειακών αρχών, για τυχόν επιπλέον διαφορά.

Σε περίπτωση σύναψης ενιαίου συμβολαίου κατατίθεται αντίγραφο αυτού στην αρμόδια Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).».

 

 

 

Άρθρο 2

Έναρξη Ισχύος

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm