Open menu
10 | 05 | 2021

Αθήνα, 26/04/2021
Αρ. Πρωτ.: 46685

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων απασχόλησης εκφρασμένων σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), όπως αυτές προκύπτουν από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας για υποψήφιες και εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων "Elevate Greece".

 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4712/2020 (Α΄ 146) και με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τις επιχειρήσεις που αιτούνται την εγγραφή τους ή είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο της παρ. 1, δύνανται να διαβιβάζονται στην Γ.Γ.Ε.Τ. στοιχεία από άλλα Μητρώα ή βάσεις δεδομένων που τηρούνται στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το είδος και το πλήθος των στοιχείων που διαβιβάζονται στην Γ.Γ.Ε.Τ., για τους σκοπούς λειτουργίας του Μητρώου της παρ. 1, ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία διαβίβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με κοινή απόφαση του αρμοδίου για την έρευνα και την τεχνολογία Υπουργού, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού.
Με την παρούσα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την χορήγηση πρόσβασης των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων στα στοιχεία Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) στη βάση δεδομένων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ως αυτά τηρούνται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες:

α) υποβάλλουν αίτημα εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» για τον υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) κατά τα παρελθόντα έτη,
β) είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» για τον υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) κατά τα παρελθόντα έτη, με μέγιστο τα 8 έτη και την παρακολούθηση των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) των νεοφυών επιχειρήσεων καθώς αποτελεί σημαντικό στατιστικό στοιχείο για την εξέλιξή τους καθώς και την αποτύπωση της επίδρασης σε επίπεδο απασχόλησης στην Ελληνική επικράτεια από μέτρα ενίσχυσης και λοιπών ασκούμενων υποστηρικτών πολιτικών για το οικοσύστημα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

 

 

 

 

Άρθρο 2
Ορισμοί


Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece»:

Μητρώο που τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο οποίο εγγράφονται επιχειρήσεις μέσω της διαδικασίας που ορίζεται με την υπ΄ αρ. 85490/10.08.2020 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μητρώου Νεοφυών, Επιχειρήσεων - Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στο ως άνω Μητρώο» (Β΄ 3668), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο κατάλογος των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μητρώο της Γ.Γ.Ε.Κ. γνωστοποιείται και επικαιροποιείται με αποφάσεις τμηματικής εγγραφής και διαγραφής του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας και είναι προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή, μέσω της πλατφόρμας www.elevategreece.gov.gr.

Νεοφυής Επιχείρηση:

Κάθε Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» κατά το χρόνο εισφοράς του κεφαλαίου.

Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ):

Μία ΕΜΕ αντιστοιχεί σε ένα άτομο που εργάστηκε στην επιχείρηση, ή για λογαριασμό της επιχείρησης, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατά τη διάρκεια ολόκληρου του εξεταζόμενου έτους.

Ο αριθμός προσωπικού υπολογίζεται σε ΕΜΕ.

Η εργασία των προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους ή που εργάστηκαν με καθεστώς μερικής απασχόλησης, που εργάστηκε εποχιακά, υπολογίζεται ως κλάσματα ΕΜΕ.

Για τους σκοπούς του παρόντος Μητρώου οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας υπολογίζονται από εφαρμογή εγκατεστημένη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με βάση τα αποσταλέντα από τις επιχειρήσεις στοιχεία και δεδομένα που περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά έντυπα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

 

 

 

 

Άρθρο 3
Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων


1. Με την παρούσα προβλέπεται η ανάπτυξη εφαρμογής μέσω της οποίας η πλατφόρμα www.elevategreece. gov.gr της ΓΓΕΚ αποκτά πρόσβαση στις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση εγγραφής ή είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», όπως αυτές απεικονίζονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για χρονικό διάστημα έως και 8 έτη πριν την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος εγγραφής τους, με βάση τον Α.Φ.Μ. τους.

Η διασύνδεση των ανωτέρω στοιχείων πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184).
2. Εκτός από την ΓΓΕΚ, η αιτούσα επιχείρηση, όσο και οι εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις στην πλατφόρμα www.elevategreece.gov.gr, θα έχουν επίσης πρόσβαση στις Ετήσιες Μονάδες Εργασίες, όπως αυτές προκύπτουν με βάση τις καταχωρίσεις τους στα ηλεκτρονικά έντυπα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
3. Μέχρι την πλήρη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων του Δημοσίου για τους σκοπούς της παρούσης, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας/ΔΥΔΕΚ, κατόπιν αιτήματος, δύναται να λαμβάνει από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίες, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
4. Για τις επιχειρήσεις των οποίων το αίτημα εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» απορρίπτεται, η πρόσβαση στα στοιχεία απασχόλησης (ΕΜΕ) της βάσης δεδομένων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ παύει να υφίσταται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης απόρριψης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm