Open menu
28 | 10 | 2021

Αθήνα 13/06/2020

Αρ. πρωτ.: 23102/477

 

ΘΕΜΑ: Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεων - εργοδοτών τουριστικών λεωφορείων


Άρθρο 1
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020


1. Οι εργοδότες - επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους, κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως και 30/9/2020:

α) για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή θα επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1346/1983 (Α΄ 46), σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, και

β) για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή θα επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 1836/1989 (Α΄ 79), σε συνδυασμό με τους όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020: για την περίπτωση α) της παρούσας παραγράφου, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχαν κατά μέσο όρο τα δύο προηγούμενα έτη (2018-2019) και κατά προτεραιότητα τους εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019 και για την περίπτωση β) τους ίδιους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019.
2. Οι εργαζόμενοι της παρ. 1, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
3. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020 και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

 

 

 

Άρθρο 2
Εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας, που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020


Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α΄ 46), την παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 1836/1989 (Α΄ 79), σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020.

 

 

 

Άρθρο 3
Αποζημίωση ειδικού σκοπού

 

1. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σε επιχειρήσεις- εργοδότες των άρθρων 1 και 2 του παρόντος κεφαλαίου, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

Σε περίπτωση κατά την οποία η αναστολή σύμβασης εργασίας ανακληθεί οριστικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος κεφαλαίου, η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ΄ αναλογία των ημερών αναστολής.
2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

 

 

 

 

Άρθρο 3Α
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον μήνα Οκτώβριο


1. Οι εποχικά εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1346/1983 (Α΄ 46) και την παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 1836/1989 (Α΄ 79), σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων καθώς και σε επιχειρήσεις - εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού του Κεφαλαίου Α της παρούσας για όλη την περίοδο από 1/6/2020 έως 30/9/2020 ή μέρος της περιόδου αυτής, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας έως και την 31η Οκτωβρίου 2020.
2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού χορηγείται στους εργαζόμενους της παρ. 1 εφόσον κατά τον μήνα Οκτώβριο, δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη.
3. Για τη διαδικασία λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους δικαιούχους, εφαρμόζεται η παρ. Β του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της παρούσας.
4. Από την 1η Νοεμβρίου 2020, οι δικαιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχουν απολυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει σχετικό αρχείο στον ΟΑΕΔ για τους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας.

 

 

 

 

Άρθρο 4
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού


Α. Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020

1) Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων - εργοδοτών για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν:

α) τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και

β) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυθημερόν, στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

2) Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης ενοικίου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Β. Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις- εργοδότες, που δεν θα επαναλειτουργήσουν, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020 - υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

1. Οι εργαζόμενοι του άρθρου 2 του παρόντος κεφαλαίου υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr), χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.
2. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και των στοιχείων του εργοδότη τους που ήταν εργαζόμενοι και δεν επαναλειτούργησε, στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στα ΠΣ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σχετικά αρχεία e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ και λοιπών συναρμόδιων φορέων.

 

 

 

Άρθρο 5
Υποχρέωση ανάκλησης αναστολών συμβάσεων εργασίας και λοιπές ρυθμίσεις


1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και των τουριστικών λεωφορείων του άρθρου 1 υποχρεούνται να προβούν σε οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων, με βάση το ποσοστό πληρότητας της επιχείρησης, σταδιακά ως εξής:

i) με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, οριστική ανάκληση της αναστολής τουλάχιστον του 1/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων,
ii) με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής τουλάχιστον του 2/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων,
iii) με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής όλων των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων.

2. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων των οποίων ανακαλείται οριστικά η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.
3. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104), δηλαδή να υπαγάγουν στον εν λόγω μηχανισμό τους εργαζόμενους, των οποίων η αναστολή των συμβάσεων εργασίας έχει ανακληθεί οριστικά και οι συμβάσεις εργασίας τους είναι πλήρους απασχόλησης έως 30/9/2020, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην κοινή υπουργική απόφαση εφαρμογής του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 αναφορικά με τη διαδικασία ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» και των δηλώσεων οριστικών ανακλήσεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας.
4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να δηλώσουν την οριστική ανάκληση των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους στο ειδικά διαμορφωμένο έντυπο στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

 

Πίνακας 1 (υπεύθυνες δηλώσεις άρθρου 1)


1. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων -εργοδοτών του άρθρου 1 του παρόντος μπορούν να υποβάλλονται για τον μήνα Ιούνιο συγκεντρωτικά από 1/7/2020 έως και 7/7/2020.

Οι δε εργαζόμενοι σε αυτές μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, εφόσον απαιτείται ή να τις τροποποιήσουν από 1/7/2020 έως και 8/7/2020.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 13/7/2020 έως και 14/7/2020.
2. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος για τον μήνα Ιούλιο μπορούν να υποβάλλονται συγκεντρωτικά από 1/8/2020 έως και 7/8/2020.

Οι δε εργαζόμενοι σε αυτές μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, εφόσον απαιτείται ή να τις τροποποιήσουν από 1/8/2020 έως και 8/8/2020.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10/8/2020 έως και 12/8/2020.
3. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος για τον μήνα Αύγουστο μπορούν να υποβάλλονται συγκεντρωτικά από 1/9/2020 έως και 7/9/2020.

Οι δε εργαζόμενοι σε αυτές μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, εφόσον απαιτείται ή να τις τροποποιήσουν από 1/9/2020 έως και 8/9/2020.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10/9/2020 έως και 11/9/2020.
4. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος για τον μήνα Σεπτέμβριο μπορούν να υποβάλλονται συγκεντρωτικά από 1/10/2020 έως και 7/10/2020.

Οι δε εργαζόμενοι σε αυτές μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, εφόσον απαιτείται ή να τις τροποποιήσουν από 1/10/2020 έως και 8/10/2020.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 12/10/2020 έως και 14/10/2020.

 

Πίνακας 2 (υπεύθυνες δηλώσεις άρθρου 2)


1. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων του άρθρου 2 του παρόντος μπορούν να υποβάλλονται για τον μήνα Ιούνιο από 1/7/2020 έως και 7/7/2020.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 13/7/2020 έως και 14/7/2020.
2. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων του άρθρου 2 του παρόντος για τον μήνα Ιούλιο μπορούν να υποβάλλονται από 1/8/2020 έως και 7/8/2020.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10/8/2020 έως και 12/8/2020.
3. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων του άρθρου 2 του παρόντος για τον μήνα Αύγουστο μπορούν να υποβάλλονται από 1/9/2020 έως και 7/9/2020.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10/9/2020 έως και 11/9/2020.
4. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων του άρθρου 2 του παρόντος για τον μήνα Σεπτέμβριο μπορούν να υποβάλλονται από 1/10/2020 έως και 7/10/2020.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 12/10/2020 έως και 14/10/2020.
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

Άρθρο 1
Χορήγηση έκτακτης αποζημίωσης εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης


1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης σε κάθε εποχικά εργαζόμενο του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) απασχολήθηκε κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις,
β) επιδοτείται με βάση την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91) και έλαβε:

i. τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 ή

ii. τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η διάρκεια σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 επιμηκύνθηκε κατά έναν (1) μήνα κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020.

2. Η έκτακτη αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβε ο εποχικά εργαζόμενος της παρ. 1 και καταβάλλεται μηνιαία για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020 στο δικαιούχο, εφόσον παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
3. Η έκτακτη αποζημίωση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152), δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

 

 

 

Άρθρο 2
Διαδικασία καταβολής της έκτακτης αποζημίωσης


1. Η καταβολή της έκτακτης αποζημίωσης του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ του Οργανισμού, μετά από οίκοθεν έλεγχο στο μητρώο εγγεγραμμένων ανέργων και σχετική εισήγηση των αρμοδίων Διευθύνσεων του Οργανισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου.
2. Από τον οίκοθεν έλεγχο του ΟΑΕΔ διαπιστώνονται για κάθε δικαιούχο τα παρακάτω στοιχεία:

α) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο,
β) ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών,
γ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
δ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
ε) η έναρξη και η λήξη της επιδότησης στο χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2019 έως και Φεβρουάριο 2020, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1,
στ) ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (ΒΑΝ).

3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα ως άνω στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο ΟΑΕΔ και να δηλώσουν με προτυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση ότι παραμένουν άνεργοι, ότι από την σύμβασή τους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις και σε περίπτωση ανάληψης εργασίας θα ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.
4. Η καταβολή στους δικαιούχους της μηνιαίας αποζημίωσης πραγματοποιείται το πρώτο δεκαήμερο κάθε επόμενου μήνα από τους μήνες αναφοράς, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και καταβάλλεται για κάθε πλήρη συνεχόμενο μήνα εγγεγραμμένης ανεργίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

 

 

 

Άρθρο 3
Αχρεωστήτως καταβληθέντα


Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο

Άρθρο 1
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης και πλήττονται σημαντικά, για τον μήνα Ιούνιο


1. Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης και πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, για τον μήνα Ιούνιο 2020, δύνανται:

α) να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή κατ΄ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και
β) να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, κατ΄ ανώτατο συνεχόμενο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από 1/6/2020 και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εντός του μηνός Ιουνίου σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

 

 

 

Άρθρο 2
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο

 

1. Η αναστολή των συμβάσεων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων είχε παραταθεί η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο και η εντολή αυτή συνεχίζεται και κατά τον μήνα Ιούνιο 2020, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της άρσης της αναστολής λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής.
2. Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020, δύνανται:

α) να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίες έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή κατ΄ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και
β) να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, κατ΄ ανώτατο συνεχόμενο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες ανά μήνα, από 1/6/2020 και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020.

3. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για κάθε μήνα σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

 

 

 

Άρθρο 3
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων- Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας - Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου -Ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας


1.

α. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος κεφαλαίου, για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η αναστολή της λειτουργίας τους με εντο­λή δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
β. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος κεφαλαίου, για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30η Ιουνίου για τις επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 και μέχρι την 31η Ιουλίου για τις επιχειρήσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος κεφαλαίου.

Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος κεφαλαίου, που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 30 ημερών.
3.

α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων στις επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος κεφαλαίου που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, παρατείνονται.
β. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων στις επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος κεφαλαίου που είχαν τεθεί σε αναστολή, δύνανται να παραταθούν. Επίσης, δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε οριστική ανάκληση των αναστολών.
Οι συμβάσεις των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύνανται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.
5. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται να:

α. προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 1/5/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 90),
β. εφαρμόζουν το άρθρο 4 «Τηλεργασία και αναστολή συμβάσεων εργασίας - Καταβολή ποσού πλέον της αποζημίωσης ειδικού σκοπού» του υποκεφαλαίου Α.2 της υπ΄ αρ. 12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1078),
γ. κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 4690/2020 (Α΄104) για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους που δεν τελούν σε αναστολή ή για εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί οριστική ανάκληση αυτής.

 

 

Άρθρο 4
Αποζημίωση ειδικού σκοπού


1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των άρθρων 1 και 2, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατ΄ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες.
2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

 

 

 

Άρθρο 5
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού


1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος κεφαλαίου προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή για πρώτη φορά, είτε βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, για τον μήνα Ιούνιο ή και για τον μήνα Ιούλιο, ανά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης.

Επίσης, οι επιχειρήσεις - εργοδότες δηλώνουν τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται οριστικά.
2. Για την περίπτωση των εργαζομένων των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.
Για την περίπτωση των εργαζομένων που τίθενται για πρώτη φορά οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή, αυτοί προβαίνουν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

 

Πίνακας 3 (υπεύθυνες δηλώσεις - άρθρων 1 και 2)


1. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων -εργοδοτών του παρόντος κεφαλαίου μπορούν να υποβάλλονται για τον μήνα Ιούνιο συγκεντρωτικά από την 1/7/2020 έως και 7/7/2020.

Οι δε εργαζόμενοι σε αυτές, μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, εφόσον απαιτείται ή να τροποποιήσουν από 1/7/2020 έως και 8/7/2020.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 13/7/2020 έως και 14/7/2020.
2. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων εργοδοτών του παρόντος μπορούν να υποβάλλονται για τον μήνα Ιούλιο συγκεντρωτικά από την 1/8/2020 έως και 7/8/2020.

Οι δε εργαζόμενοι σε αυτές, μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, εφόσον απαιτείται ή να τροποποιήσουν από 1/8/2020 έως και την 8/8/2020.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10/8/2020 έως και 12/8/2020.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1


1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται στα Α και Γ ΚΕΦΑΛΑΙΑ της παρούσας, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου - εργαζομένου, ο οποίος υποδεικνύεται στην υποβαλλόμενη αίτησή του.

Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων - εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό της καταβολής.
2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζόμενων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

Oι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από το αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων εργαζομένων.

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού.

Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
6. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Και Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
 

 

 

Άρθρο 2
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών


1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός κι αν άλλως ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις της παρούσας.


ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ I

 

ΙΟΥΝΙΟΣ: ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ
(τουρισμός, μεταφορές, πολιτισμός, αθλητισμός, συμπεριλαμβανομένης εστίασης και επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές)

3316

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

47.78.89.04

Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

4931

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

4939

Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

5010

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

5030

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

5110

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

5121

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02

Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

5222

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

5223

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

5510

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

5520

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

5530

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13

Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά μέσα

55.90.19

Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

5610

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

5621

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

5629

Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)

5630

Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

5911

Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

5912

Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

5913

Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

5914

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

7022

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα

7711

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

7721

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

7729

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

7734

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

7735

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

7739

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών πδκα

7911

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

7912

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

7990

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

8230

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

86.90.13.02

Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

8810

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).

9001

Τέχνες του θεάματος

9002

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

9003

Καλλιτεχνική δημιουργία

9004

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

9102

Δραστηριότητες μουσείων

9103

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

9200

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21), των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο (92.00.13), των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (92.00.29)

9311

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από υπηρεσίες πίστας καρτ (93.11.10.04)

9312

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων

9313

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

9319

Αλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)

9321

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

9329

Αλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01

Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

94.99.16.02

Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας (96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας (με εξαίρεση την σωματική άσκηση) (96.04.10.02), υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, (96.04.10.06)

96.09.19.12

Υπηρεσίες ιερόδουλου

 

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της χώρας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ II
ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ (τουρισμός, μεταφορές, πολιτισμός, αθλητισμός)

 

3316

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

47.78.89.04

Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

4931

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

4939

Αλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

5010

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

5030

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

5110

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

5121

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02

Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

5222

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

5223

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

5510

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

5520

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

5530

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13

Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά μέσα

55.90.19

Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

5621

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29.11

Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει για μεταφορικές εταιρείες

5911

Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

5912

Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

5913

Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

5914

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

7022

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα

7711

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.39.13

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων

7911

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

7912

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

7990

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

8230

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

8810

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).

9001

Τέχνες του θεάματος

9002

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

9003

Καλλιτεχνική δημιουργία

9004

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

9102

Δραστηριότητες μουσείων

9103

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

9311

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από υπηρεσίες πίστας καρτ (93.11.10.04)

9312

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων

9313

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

9319

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)

94.99.16.01

Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

 

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της χώρας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

ΚΥΑ. 47167/1181/2020. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σ.....

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm