25 | 05 | 2020

Αθήνα 27/08/2014
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1197


ΘΕΜΑ:
Ανάρτηση μισθωτηρίων στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ».

 

Ύστερα από μεγάλο αριθμό, τόσο προφορικών, όσο και γραπτών ερωτημάτων, σχετικά με την ανάρτηση στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ» των συνταχθέντων, βάσει της υπ΄ αριθ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014 (328 Β΄) κοινής Υπουργικής απόφασης, μισθωτηρίων, που αφορούν στην παραχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 18 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (112 Α΄), μεταξύ άλλων, στο διαδίκτυο αναρτώνται πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο.
Ενόψει των ανωτέρω, η ανάρτηση των εν λόγω μισθωτηρίων στο διαδίκτυο καθίσταται υποχρεωτική με βάση τον προαναφερόμενο νόμο.
Όσον αφορά το θέμα της ανάρτησης των πράξεων, που αφορούν στη λήψη μέτρων προστασίας, για τα δημόσια και ανταλλάξιμα κτήματα, καθώς και τους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίου χώρου, όπως Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής, Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης και Πρωτόκολλα Κατεδάφισης `Αρσης και Απομάκρυνσης, θα ενημερωθείτε σχετικά με νέα μας εγκύκλιο εν ευθέτω χρόνω.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm