Open menu
15 | 08 | 2020

Αθήνα 27/12/2012
Αρ. πρωτ.: 5047890

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για τη φορολογική μεταχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πρόσθετων υλών με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 απόφασης Υπουργού Οικονομιών (ΦΕΚ 1872/Β΄) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως ισχύει.

 

Α) Καθορίζουμε όρους και διατυπώσεις για τη φορολογική μεταχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πρόσθετων υλών με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Φορολογική μεταχείριση πρόσθετων υλών


1. Οι πρόσθετες ύλες με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000 υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, ή να διατεθούν προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων ή ως καύσιμα θέρμανσης. Η φορολόγηση των ως άνω προϊόντων πραγματοποιείται με την υποβολή από τον υπόχρεο του προβλεπομένου κατά περίπτωση από τις ισχύουσες διατάξεις παραστατικού εγγράφου, με το συντελεστή του ισοδυνάμου καυσίμου κινητήρων ή καυσίμου θέρμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 , αναλόγως της χρήσης.
2. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία που καθίσταται απαιτητός ο Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2960/2001, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η τελική χρήση των ως άνω πρόσθετων υλών, τα εν λόγω προϊόντα φορολογούνται με τον υψηλότερο συντελεστή Ε.Φ.Κ. του καυσίμου κινητήρων της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 .
3. Για τα ανωτέρω προϊόντα που υπόκεινται στις διατάξεις περί ελέγχου, κυκλοφορίας και φορολόγησης των προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης καταβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ο αναλογών Φ.Π.Α. κατά την θέση σε Ελεύθερη Κυκλοφορία και ανάλωση ή την έξοδο από το τηρούμενο καθεστώς αναστολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2
Παρακολούθηση πρόσθετων υλών σε φορολογική αποθήκη


1. Για τις πρόσθετες ύλες με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000 που παράγονται, μεταποιούνται ή κατέχονται σε φορολογική αποθήκη εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 απόφασης Υπουργού οικονομικών και της υπ΄ αριθμ. Φ.639/447/14.8.2002 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύουν.
2. Για την έξοδο από την φορολογική αποθήκη με σκοπό τη θέση σε ανάλωση των εν λόγω προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας, υποβάλλεται Δήλωση Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.) και καταβάλλεται ο Ε.Φ.Κ. ή/και ο Φ.Π.Α., κατά περίπτωση, ως ακολούθως:

στις περιπτώσεις που κατά την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη γεννάται υποχρέωση για την καταβολή του Ε.Φ.Κ. με τη Δήλωση Ε.Φ.Κ. καταβάλλεται και ο αναλογών Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2859/2000,

στις περιπτώσεις όπου λόγω της τελικής χρήσης των προϊόντων δεν γεννάται υποχρέωση για καταβολή Ε.Φ.Κ., με την κατατιθέμενη Δήλωση Ε.Φ.Κ. καταβάλλεται μόνο ο αναλογών ΦΠΑ με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 2859/2000 .

Άρθρο 3
Παραλαβή πρόσθετων υλών από εγγεγραμμένο παραλήπτη/περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη


1. Για τις πρόσθετες ύλες με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000 που παραλαμβάνονται από εγγεγραμμένο παραλήπτη ή περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ.424/277/19.3.1993 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει και της υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚ5017374ΕΞ2010/20.4.2010 Δ.Υ.Ο., αντίστοιχα.
2. Για την παραλαβή των προϊόντων από τα ανωτέρω πρόσωπα:

  • στις περιπτώσεις που οι πρόσθετες ύλες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, ή να διατεθούν προς πώληση ως καύσιμα κινητήρων ή ως καύσιμα θέρμανσης, υποβάλλεται Δ.Ε.Φ.Κ. με την οποία καταβάλλεται ο Ε.Φ.Κ. και ο αναλογών Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2859/2000 ,

  • στις περιπτώσεις που οι πρόσθετες ύλες προορίζονται για χρήσεις άλλες από τις ανωτέρω, υποβάλλεται Δ.Ε.Φ.Κ. χωρίς καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων, για σκοπούς επαλήθευσης και ελέγχου.

Άρθρο 4
Παραλαβή πρόσθετων υλών που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο Κ-Μ


1. Για τις πρόσθετες ύλες με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000 που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο Κ-Μ και παραλαμβάνονται για εμπορικούς σκοπούς στο εσωτερικό της χώρας εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Τ.8612/2439/30.12.1992 απόφασης Υπουργού Οικονομικών.
2. Για την παραλαβή των πρόσθετων υλών που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο Κ-Μ, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3.

Άρθρο 5
Εισαγωγή πρόσθετων υλών από τρίτη χώρα


Κατά την εισαγωγή από τρίτη χώρα των πρόσθετων υλών με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000, στις περιπτώσεις που οι πρόσθετες ύλες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, ή να διατεθούν προς πώληση ως καύσιμα κινητήρων ή ως καύσιμα θέρμανσης κατά την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση με τη διασάφηση εισαγωγής (Ε.Δ.Ε.) καταβάλλεται και ο Ε.Φ.Κ. Στην περίπτωση αυτή ο Ε.Φ.Κ. αποτελεί διαμορφωτικό στοιχείο της φορολογητέας αξίας βάσει του άρθρου 20 του Ν. 2859/2000 επί της οποίας υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην εισαγωγή των εν λόγω αγαθών.

Άρθρο 6
Έλεγχος νόμιμης χρησιμοποίησης


1. Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους, φυσικούς ή λογιστικούς, σε πρόσωπα τα οποία παραλαμβάνουν τις ανωτέρω πρόσθετες ύλες χωρίς την καταβολή του Ε.Φ.Κ. για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών. Οι προμηθεύτριες εταιρείες, υποχρεούνται να παρέχουν στις ως άνω Τελωνειακές Αρχές στοιχεία αναφορικά με τις πωλήσεις / διάθεση πρόσθετων υλών σε πρόσωπα που παρέλαβαν αυτές χωρίς την καταβολή του Ε.Φ.Κ.
2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης, διαπιστωθεί διαφυγή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη αυτών, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί λαθρεμπορίας του Ν. 2960/2001, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις - Διαχείριση αποθεμάτων


1. Τα πρόσωπα τα οποία παράγουν, μεταποιούν ή εμπορεύονται χονδρικώς πρόσθετες ύλες που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000, υποχρεούνται να προβούν σε απογραφή των αποθεμάτων που έχουν στην κατοχή τους την 31η Δεκεμβρίου 2012 (σε χιλιόλιτρα ανά κωδικό Σ.Ο. και εμπορικό σήμα όπου υπάρχει). Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν τα εν λόγω αποθέματα, καθώς και αυτά που τυχόν αποκτηθούν μετά την ημερομηνία αυτή χωρίς διατυπώσεις ελέγχου και κυκλοφορίας, στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, το αργότερο έως τις 15.2.2013. Η ως άνω υποχρέωση δεν υφίσταται για τα πρόσωπα που κατέχουν τα εν λόγω προϊόντα για σκοπούς λιανικής πώλησης ή για τελική χρήση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.
2. Για τα αποθέματα πρόσθετων υλών τα οποία διατέθηκαν από 1.1.2013 ή πρόκειται να διατεθούν προς πώληση ως καύσιμα κινητήρων ή ως καύσιμα θέρμανσης, υποβάλλεται Δήλωση Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.), το αργότερο έως τις 15.2.2013, για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη αποδεδειγμένα υπαχθεί σε φορολογία στη χώρα μας.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η τελική χρήση των ως άνω πρόσθετων υλών, τα εν λόγω προϊόντα φορολογούνται με τον υψηλότερο συντελεστή Ε.Φ.Κ. του καυσίμου κινητήρων της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.
Εφόσον για την απόκτηση των ανωτέρω αποθεμάτων έχει καταβληθεί Φ.Π.Α. με την ανωτέρω Δήλωση Ε.Φ.Κ. καταβάλλεται ο αναλογών Φ.Π.Α. μόνο επί του Ε.Φ.Κ.
Για τα αποθέματα πρόσθετων υλών που κατά δήλωση του υπόχρεου διατέθηκαν από 1.1.2013 ή πρόκειται να διατεθούν για χρήσεις άλλες πλην αυτών ως καύσιμα κινητήρων ή ως καύσιμα θέρμανσης θα υποβάλλεται Δήλωση Ε.Φ.Κ. χωρίς την καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων για σκοπούς επαλήθευσης και ελέγχου.
3. Τα πρόσωπα, τα οποία από 1.1.2013, λαμβάνουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης, δύνανται αντί της οριζόμενης στην παράγραφο 2 διαδικασίας, να εισάγουν μέρος ή το σύνολο των αποθεμάτων τους, στη φορολογική αποθήκη σε καθεστώς αναστολής εφόσον η άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης έχει εκδοθεί έως την 15.2.2013. Η χρέωση των αποθεμάτων, στην φορολογική αποθήκη, στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, θα γίνει από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με βάση τη δήλωση αποθεμάτων της παραγράφου 1. Για τις ποσότητες οι οποίες δεν θα εισαχθούν σε καθεστώς αναστολής, θα εφαρμοσθούν τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2.
4. Αποθέματα πρόσθετων υλών που έχουν παραληφθεί από ήδη κατόχους άδειας φορολογικής αποθήκης ενεργειακών προϊόντων με σκοπό την ανάμιξη αυτών με άλλα καύσιμα, θα χρεωθούν στη φορολογική τους αποθήκη αμέσως μετά την τροποποίηση των σχετικών αδειών για την ένταξη των νέων προϊόντων σ΄ αυτή, με τη διαδικασία της παραγράφου 3.

Β) Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1872/Β΄) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 8
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 απόφασης Υπουργού Οικονομικών


Στην παράγραφο Αα του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμ. Φ.883/ 530/16.9.1999 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, μετά την περίπτωση III, προστίθεται περίπτωση IV, ως εξής:

«IV. Φορολογική αποθήκη Παραγωγού, Μεταποιητή ή Κατόχου των πρόσθετων υλών με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000, εγγύηση ίση με το 5% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης τις 10.000 ευρώ.
Ειδικά κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητας ως εγκεκριμένου αποθηκευτή, εγγύηση ίση με το 5% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα που κατά τη δήλωση του ενδιαφερομένου θα παραχθούν, μεταποιηθούν, διακινηθούν υπό καθεστώς αναστολής ή εξαχθούν, με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης τις 10.000 ευρώ.
Για τον υπολογισμό της εγγύησης λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες των πρόσθετων υλών οι οποίες κατά τη δήλωση του ενδιαφερομένου προορίζονται να διατεθούν ή χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα κίνησης ή ως καύσιμα θέρμανσης.»

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1.1.2013. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm