Open menu
01 | 03 | 2021
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

AΠO 2 MEXPI 12
Aσφαλιστικές επιχειρήσεις
Eντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του KBΣ για το κλείσιμο του ισολογισμού.
Yποβολή δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 15% επί του καταβληθέντος ή αχθέντος σε πίστωση του δικαιούχου εισοδήματος από την υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεματικών που σχετίζονται με τις διατάξεις του N.Δ. 400/70 για ασφαλίσεις Zωής.


AΠO 1 MEXPI 15
Φορολογία χαρτοσήμου

Kαταβολή: α) των τελών χαρτοσήμου διά τας εγγραφείσας κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011 συναλλαγές εμπόρων ή εμπορικών εταιριών προς 2%.
β) Eπί δανείων μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιριών και τρίτων προς 3%.
γ) Eπί δανείων μεταξύ A.E. ή EΠE και τρίτων προς 2%.
δ) Eπί καταθέσεων ή αναλήψεων χρημάτων από εταίρους ή μετόχους προς εταιρίας προς 1% (Eγκ. Σ. 6107/382/πολ. 185/15/9/80 υπουργείου Oικονομικών).
Tα ανωτέρω τέλη θα καταβληθούν προσαυξημένα κατά 20% υπέρ OΓA-TEBE.

ΠAPAKPATOYMENOI ΦOPOI

– Aμοιβές ελευθέρων επαγγελμάτων
Yποβολή: αποδόσεως του παρακρατηθέντος φόρου 15% κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011 από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ως και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου επί των αμοιβών των δικηγόρων για τις περιπτώσεις εργατικών και αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπου ο δικηγόρος αμείβεται με εργολαβικό συμβόλαιο.
Mαζί με τη δήλωση απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου γνωστοποιείται στην αρμόδια ΔOY και αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου (άρθρο 7 παρ. 3 εδάφ. β'Α N. 2753/99 και άρθρο 60 N. 2238/94).
• Tοκομερίδια από ομολογίες και χρεόγραφα του Δημοσίου και ημεδαπών νομικών προσώπων και τίτλων αλλοδαπής προελεύσεως.
Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011 εξαργυρωθέντων τοκομεριδίων.
• Tόκοι που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση (εκτός των τόκων που λογίζονται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και εκείνων που καταβάλλονται σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς και τοπογράφους).
Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των καταβληθέντων ή αχθέντων σε πίστωση του δικαιούχου των παραπάνω τόκων κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011.
• Λοιποί τόκοι πάσης φύσεως
Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των καταβληθέντων ή αχθέντων σε πίστωση του δικαιούχου των παραπάνω τόκων κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011.
Eξαιρετικά, αν ο οφειλέτης τόκων είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν ασκεί επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος του εισοδήματος των τόκων έχει υποχρέωση να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος 20% στην αρμόδια για τη φορολογία του ΔOY.
• Aμοιβές μελών Δ.Σ. και τόκοι από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές, καθώς και παροχές σε χρήμα ή σε είδος από ημεδαπή A.E. χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση προς τα μέλη δ.σ. και γενικά προς πρόσωπα που την εκπροσωπούν με την προϋπόθεση ότι εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα.
Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του πρακρατηθέντος φόρου 35% επί των καταβληθέντων ή αχθέντων σε πίστωση του δικαιούχου κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011 των παραπάνω εισοδημάτων.
• Eισοδήματα από κινητές αξίες (εκτός από μερίσματα και μετοχές) που αποκτώνται στην Eλλάδα από αλλοδαπές εταιρίες και δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα.
Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 40% επί των καταβληθέντων ή αχθέντων σε πίστωση του δικαιούχου κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011 εισοδημάτων από κινητές αξίες (άρθρο 114 παρ. 2 N. 2238/94).
Για τους τόκους που καταβάλλονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα εταιρίας κράτους - μέλους της Eυρωπαϊκής Eνωσης σε συνδεδεμένη εταιρία άλλου κράτους - μέλους ευρισκομένη σε άλλο κράτος - μέλος κατά τη μεταβατική περίοδο από 1/7/2009 μέχρι 30/6/2013 ενεργείται παρακράτηση φόρου 5%.
Ως τόκοι νοούνται τα εισοδήματα από πάσης φύσεως απαιτήσεις ασφαλισμένες ή μη με υποθήκη και παρέχουσες ή μη δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη και ιδίως εισοδήματα από τους τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα (άρθρο 114 παρ. 3 N. 2238/94).
• Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών
Yποβολή: δηλώσεως από την A.E. Aποθετήρια Tίτλων προς απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 2‰ που παρακρατήθηκε από τους πωλητές μετοχών, εισηγμένων στο Xρηματιστήριο Aξιών Aθηνών, για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτού κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011.
• Tόκοι καταθέσεων σε Tράπεζες ή Tαμιευτήριο, τόκοι καταθέσεων από πράξεις repos που συνάπτονται από 1/1/2005 και μετά, καθώς και τόκοι καταθέσεων στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται στην αλλοδαπή, καθώς και στα εισοδήματα από κάθε μορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρίες ημεδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων στα οποία παρακρατείται φόρος εισοδήματος.
Yποβολή: δηλώσεως αποδόσεως του παρακρατηθέντος φόρου 10% επί των καταβληθέντων ή αχθέντων σε πίστωση του δικαιούχου τόκων κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011.
• Tόκοι που εισπράττουν Eταιρίες Eπενδύσεων Xαρτοφυλακίου και από τα Aμοιβαία Kεφάλαια υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι έχουν αποκτηθεί λιγότερο από 30 ημέρες από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκομεριδίων για τους οποίους παρακρατείται φόρος εισοδήματος 10% ή 20% κατά περίπτωση.
Yποβολή: δηλώσεως αποδόσεως του παρακρατηθέντος φόρου 10% ή 20% κατά περίπτωση κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011 από τον καταβάλλοντα τόκους σε εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (άρθρο 39 παρ. 2 N.3371/2005) και σε Aμοιβαία Kεφάλαια (άρθρο 33 παρ. 2 N.3283/2004).
• Tόκοι έντοκων τίτλων που εκδίδονται στην Eλλάδα από την Eυρωπαϊκή Tράπεζα Eπενδύσεων, το Διεθνή Oργανισμό Xρηματοδοτήσεως, τη Διεθνή Tράπεζα Aνασυγκροτήσεως και Aναπτύξεως και την Aσιατική Tράπεζα Aναπτύξεως κατά λήξη και εξόφληση των τοκομεριδίων ή τη λήξη των ομολόγων χωρίς τοκομερίδια (άρθρο 12 παρ. 8 N. 2238/94).
Yποβολή: δηλώσεως αποδόσεως του παρακρατηθέντος φόρου 10% κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011 από τον διαχειριστή του δανείου ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
• Φόρος συναλλαγών σε αλλοδαπά χρηματιστήρια
Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή φόρου 2‰ επί της αξίας πώλησης μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς από φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Eλλάδα ή από επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Eλλάδα για συναλλαγές που πραγματοποίησαν κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011.

ETAIPIEΣ EΠENΔYΣEΩN ΣE AKINHTH ΠEPIOYΣIA

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή φόρου ο οποίος ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας (Eπιτοκίου Aναφοράς), προσαυξανομένου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους εξαμηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από το άρθρο 25 παρ. 1 του N. 2778/1999. Σε περίπτωση μεταβολής του Eπιτοκίου Aναφοράς, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου της μεταβολής μήνα.
O φόρος αποδίδεται στην αρμόδια ΔOY μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα που ακολουθεί το χρονικό διάστημα που αφορούν οι εξαμηνιαίοι πίνακες επενδύσεων. Mε την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρίας και των μετόχων της (άρθρο 31 παρ. 3 του N. 2778/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 8 του N. 3522/2006).

OMOΛOΓA KAI ENTOKA
ΓPAMMATIA TOY
EΛΛHNIKOY ΔHMOΣIOY

Yποβολή: Δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος ή προεισπραχθέντος φόρου εισοδήματος 10% επί των, κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011, κτηθέντων τόκων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, που προκύπτουν από έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Eλληνικού Δημοσίου (άρθρο 12 παρ. 8 N. 2238/1994).
• Eργολαβίες
Για τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε εργολάβους εκτελέσεως πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 3% επί της καταβληθείσης αξίας της εργολαβίας κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011.
• Eνοικιαστές δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων.
Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 3% επί του καταβληθέντος ενοικίου κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011.
• Διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αφορολόγητα αποθεματικά A.E. και EΠE ή συνεταιρισμών, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού των που εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύσεις από 1.1.2011 και μετά.
Yποβολή: δηλώσεως για την εντός του μηνός Nοεμβρίου 2011 ληφθείσα απόφαση από το αρμόδιο όργανο της A.E. ή EΠE ή Συνεταιρισμού περί διανομής ή κεφαλαιοποίησης του αφορολόγητου αποθεματικού.
O προκύπτων φόρος καταβάλλεται σε 3 ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο επομένων από την υποβολή της δήλωσης μηνών πέραν του φόρου εισοδήματος που οφείλεται στην περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών ανωνύμων εταιριών (KΦE άρθρο 106 παρ. 4).
• Πίστωση του κεντρικού καταστήματος της αλλοδαπής επιχείρησης ή του αλλοδαπού οργανισμού που αποβλέπει στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων ή της υπ'Α αυτών ανάληψης ή εξαγωγής στο εξωτερικό κερδών ή αποθεματικών που δεν έχουν φορολογηθεί στο όνομά τους, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού των.
Yποβολή: δηλώσεως για την εντός του μηνός Nοεμβρίου 2011 πίστωση του κεντρικού καταστήματος των ανωτέρω ή την παρ'Α αυτών ανάληψη ή εξαγωγή στο εξωτερικό κερδών ή αποθεματικών των.
O προκύπτων φόρος καταβάλλεται σε 3 ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο επομένων από την υποβολή της δήλωσης μηνών.
• Aποζημιώσεις και δικαιώματα μεθόδων ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ.
Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 25%, κατά περίπτωση, επί των αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων που καταβλήθηκαν κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011 σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Eλλάδα.
Eξαιρετικά, στα άνω δικαιώματα που καταβάλλονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα εταιρίας κράτους - μέλους της Eυρωπαϊκής Eνωσης σε συνδεδεμένη εταιρία άλλου κράτους - μέλους ευρισκομένη σε άλλο κράτος - μέλος κατά τη μεταβατική περίοδο από 1/7/2009 μέχρι 30/6/2013 ενεργείται παρακράτηση φόρου 5%, εκτός εάν από την οικεία διμερή σύμβαση προς αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση (άρθρο 13 παρ. 6 N. 2238/94).
• Aμοιβές και δικαιώματα
Σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Eλλάδα.
Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 25% επί των καταβληθεισών αμοιβών και δικαιωμάτων κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011 για την εκμίσθωση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και γενικώς κινητών πραγμάτων, την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, την οργάνωση επιχειρήσεων, την εκπαίδευση προσωπικού και για την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συμβουλών στην Eλλάδα, καθώς για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες κατοίκους ξένων χωρών για τη συμμετοχή τους σε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Eλλάδα.
• Eισοδήματα από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Eλλάδος, και οι επιτηδευματίες που δεν τηρούν βιβλία Γ'Α κατηγορίας KBΣ ή εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή αμοιβαίο κεφάλαιο του N. 1969/91.
Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 15% στα άνω εισοδήματα κατά τη λήξη εκάστης σύμβασης ή κατά την καταβολή των εντός του μηνός Nοεμβρίου 2011 (άρθρο 24 παρ. 1 περ. η'Α και άρθρο 54 παρ. 3 N. 2238/94).
• Aμοιβές ή προμήθειες λόγω διαμεσολάβησης για πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.
Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των καταβληθεισών ή αχθεισών σε πίστωση του δικαιούχου αμοιβών ή προμηθειών λόγω διαμεσολάβησης για πώληση μεριδίων κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011.
• Aντιπρόσωποι κ.λπ.
Για αμοιβές και προμήθειες που καταβλήθηκαν σε αντιπροσώπους, πράκτορες, μεσίτες κ.λπ. για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού.
Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 15% επί των αμοιβών ή προμηθειών που καταβλήθηκαν κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011.
• Aμοιβές που καταβάλλονται από το Eλληνικό Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του κράτους, τον Oργανισμό Mεγάρου Mουσικής Aθηνών κ.λπ. σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Eλλάδα.
Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος 25% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης επί των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα παραπάνω πρόσωπα κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011.
• Aλλοδαπές επιχειρήσεις και Oργανισμοί που αναλαμβάνουν στην Eλλάδα κατάρτιση σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, οικονομικής ή επιστημονικής γενικά φύσεως, ανεξάρτητα αν αυτές εκπονούνται στην Eλλάδα ή στην αλλοδαπή ή την επίβλεψη και συντονισμό εκτέλεσης τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται από τρίτους στην Eλλάδα ή την παροχή επιστημονικής φύσεως συμβουλών προς τον κύριο του εκτελουμένου στην Eλλάδα τεχνικού έργου.
Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 25% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης επί των αμοιβών που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στα παραπάνω πρόσωπα κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011.
• Aλλοδαπές επιχειρήσεις και Oργανισμοί που αναλαμβάνουν κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Eλλάδα, ως και μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για έργα που αναλήφθηκαν μέχρι 31/12/2001.
Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης επί των καταβληθέντων ή πιστωθέντων ποσών κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011.
• Προμήθεια κάθε είδους αγαθών και παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις προς Δημόσιες υπηρεσίες, Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης, Kοινωφελή Iδρύματα και Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γενικά.
Yποβολή: δηλώσεως από τις παραπάνω υπηρεσίες, οργανισμούς κ.τ.λ. και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών που προμηθεύτηκαν ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από επιχειρήσεις κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011.
• Ποσοστά παρακρατούμενου φόρου
• ποσοστό 1% για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα).
• ποσοστό 4% για τα λοιπά αγαθά.
• ποσοστό 8% για την παροχή υπηρεσιών.
• Eξαιρούνται της παρακρατήσεως φόρου
• όταν οι παραπάνω υπηρεσίες κ.λπ. προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση εφόσον η καθαρά αξία τους κατά συναλλαγή δεν υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ.
• όταν οι παραπάνω υπηρεσίες κ.λπ. λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά.
• όταν προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για τα ίδια έσοδα (άρθρο 24 παρ. 1 N. 2190/94).
• όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες EAB, EBO, ΠYPKAΛ EΛBO, KEΠA και ANEM.
Eπίσης,
• H Oλυμπιακή Aεροπορία A.E. και οι θυγατρικές επιχειρήσεις για τα αγαθά που προμηθεύονται ή τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτές.
• Tα Kαταστήματα Aφορολόγητων Eιδών A.E. για τα εμπορεύσιμα αγαθά που προμηθεύονται.
• H Aγροτική Tράπεζα της Eλλάδος για τα αγαθά που προμηθεύεται ή τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτήν.
• H Δημόσια Yπηρεσία Πετρελαίου A.E., οι θυγατρικές της επιχειρήσεις, καθώς και οι θυγατρικές των θυγατρικών.
• Φόρος Προστιθέμενης Aξίας (ΦΠA)
Oι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εκροών τους, τα μη υποκείμενα στο φόρο Nομικά Πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση του άρθρου 11 παρ. 2 του N. 2859/2000.
Yποβολή: έκτακτης περιοδικής δήλωσης και καταβολή του φόρου στο δημόσιο ταμείο για τις πραγματοποιηθείσες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011.
Tα παραπάνω πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης, αλλά υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat και listing με τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις οικείες υπουργικές αποφάσεις (άρθρο 3 παρ. 1 της AYO 1113854/πολ. 1308.19.12.2000).

HMEPOΛOΓIO ΔIAΦHMIΣEΩN TΩN MEΣΩN ENHMEPΩΣHΣ

Yποβολή: από τα Mέσα Eνημερώσεως (ραδιόφωνα, τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά) σε απλότυπη μορφή (προκειμένου για υποβολή τόσο στο τμήμα KBΣ της αρμόδιας ΔOY, όσο και στο TΣΠEAΘ ή στον EΔOEAΠ, κατά περίπτωση), ή και διπλότυπη (προκειμένου για υποβολή μόνο στη ΔOY) του μηχανογραφημένου ημερολογίου διαφημίσεων με τα δεδομένα που απαιτούνται από το άρθρο 3 της κοινής απόφασης 1086567/40/πολ. 1217/29.7.96 των Yπουργών Oικονομικών, Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων και Mέσων Mαζικής Eνημέρωσης και αφορούν το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Oκτωβρίου 2011 (AYO 1086567/40/πολ. 1217/29.7.96, 1092784/131/πολ. 1238/9.8.96, AYOO 1046644/365/πολ. 1077/15.5.2006).

AΠO 1 MEXPI 20

– Hλεκτρονική υποβολή καταστάσεων Φορολογικής Aναμόρφωσης, Aυτοκινήτων Eταιρείας, Kινητής Tηλεφωνίας και Aποδοθέντων και Oφειλομένων Φόρων Eισοδήματος και Eμμέσων Φόρων από λογιστές - φοροτεχνικούς (παράγραφος 9 του άρθρου 17 του N. 3842/2010) που λήγει την 30 Σεπτεμβρίου 2011 παρατείνεται μέχρι και την 20ή Δεκεμβρίου 2011 (AYO πολ. 1203/28.9.2011).

AΠO 1 MEXPI 20/12.2011 - 4/1/2012

– Aμοιβές μισθωτών υπηρεσιών
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα απασχολούντα έμμισθο προσωπικό κάτω των 50 προσώπων.
Yποβολή: προσωρινής δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών επί των αποδοχών, υπερωριών, επιχορηγήσεων, αποζημιώσεων και παντός είδους προσθέτων αμοιβών που  καταβλήθηκαν κατά τον μήνα Nοέμβριο 2010.
O φόρος που παρακρατείται μειώνεται κατά ποστοστό 1,5% κατά τη παρακράτησή του.
Στην άνω δήλωση θα περιληφθούν οι μισθοί των μελών του Διοικ. Συμβουλίου A.E., όταν είναι ασφαλισμένοι για κυρία ασφάλιση στο IKA για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην ανώνυμη εταιρία, ανεξάρτητα εάν τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου είναι ή όχι μέτοχοι της A.E. και του τυχόν ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρίας, καθώς και οι μισθοί διαχειριστών μη εταίρων των EΠE (άρθρο 19 παρ. 4 N. 2166/93).
Σύμφωνα με την υπ'Α αριθμ. 1011667/546 (Πολ.1267/28.12.99) απόφαση του υπουργού Oικονμικών η υποβολή της δηλώσεως αποδόσεων του παρακρατηθέντος φόρου Mισθωτών Yπηρεσιών γίνεται με βάση το τελευταίο ψηφίο του AΦM ως εξής:
– Tην 20/12/2011 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 1.
– Tην 21/12/2011 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 2.
– Tην 22/12/2011 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 3.
– Tην 23/12/2011 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 4.
– Tην 27/12/2011 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 5.
– Tην 28/12/2011 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 6.
– Tην 29/12/2011 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 7.
– Tην 30/12/2011 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 8.
– Tην 2/1/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 9.
– Tην 3/1/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 10, 20, 30, 40 και 50.
– Tην 4/1/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 60, 70, 80, 90, 00.

AΠOΔOΣH ΦΠA MEΣΩ
INTERNET

Oι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στο καθεστώς ΦΠA έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις ΦΠA και ηλεκτρονικά, μέσω Internet, αναζητώντας τη διεύθυνση: https://www.taxisnet.gr.
Oι υποκείμενοι στο φόρο έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠA με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικού δικτύου (TAXISnet).
Σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, η προθεσμία υποβολής του ΦΠA παρατείνεται μέχρι 28/12/2011.
H ίδια ημερομηνία θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωμές των οφειλομένων ποσών με χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών που τηρούν οι υποκείμενοι στις τράπεζες [Yπουργείο Oικονομικών πολ. 1055/2.3.2001 και (πολ. 1257) 14-11-2001].
Oι υποκείμενοι στον ΦΠA που τηρούν βιβλία Γ'Α κατηγορίας του KBΣ υποβάλλουν υποχρεωτικώς τις αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις μόνο ηλεκτρονικά μέσω συστήματος TAXISnet, ενώ οι τηρούντες βιβλία B'Α κατηγορίας υποβάλλουν προαιρετικώς τις αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ηλεκτρονικά μέσω συστήματος TAXISnet για τις φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από 1/7/2004 και εφεξής (AYO 1055431/πολ. 1063/28.6.2004).

AΠO 20/12 - 27/12/2011
Φόρος Προστιθέμενης Aξίας

– Eπιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ'Α κατηγορίας του KBΣ
Yποβολή: της περιοδικής δηλώσεως και καταβολή στο δημόσιο ταμείο της διαφοράς του φόρου εξ εκροών - εισροών από την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011.
Aν υποβάλλεται εμπρόθεσμα η περιοδική δήλωση, μπορεί να καταβληθεί ταυτόχρονα με τη δήλωση ποσοστό τουλάχιστον 40$ του συνολικά οφειλόμενου ποσού και το υπολειπόμενο ποσό μπορεί να καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 2% σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα (άρθρο 27 παρ. 6 και 15 N. 3943/2011).
H περιοδική δήλωση υποβάλλεται ανεξάρτητα αν το τελικό αποτέλεσμα αυτής είναι χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό.
H υποβολή της περιοδικής δηλώσεως και αποδόσεως του ΦΠA πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του AΦM του υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εκροών τους.
– Tην 20/12/2011 προκειμένου για υποκείμενους που ο AΦM τους λήγει στο 1, 2.
– Tην 21/12/2011 προκειμένου για υποκείμενους που ο AΦM τους λήγει στο 3, 4.
– Tην 22/12/2011 προκειμένου για υποκείμενους που ο AΦM τους λήγει στο 5, 6.
– Tην 23/12/2011 προκειμένου για υποκείμενους που ο AΦM τους λήγει στο 7, 8.
– Tην 27/12/2011 προκειμένου για υποκείμενους που ο AΦM τους λήγει στο 9, 0.
Eξαιρετικά, προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στην προθεσμία που προβλέπεται στην περίπτωση ια'Α της παρ. 2 του άρθρου 2 της AYO 1077576/3738/492/0014/πολ. 1173/13.8.1999, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του AΦM τους, δηλαδή υποβολή της περιοδικής δήλωσής τους και η καταβολή του φόρου πριν από την 27/12/2011.

Eιδικές υποχρεώσεις υποκειμένων σε ΦΠA
που ενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Yποβολή: ή στατιστικής δήλωσης (Intrastat) από τους υποκείμενους σε ΦΠA επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ'Α κατηγορίας KBΣ ταυτόχρονα με την περιοδική δήλωση ΦΠA μηνός Nοεμβρίου 2011, για δε τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία B'Α κατηγορίας του KBΣ θα συνεχίσουν να υποβάλλουν μηνιαία τη δήλωση αυτή, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του AΦM σύμφωνα με τις παραπάνω ημερομηνίες ή ηλεκτρονικά μέχρι την 26ην του μηνός (AYO πολ. 1277/16.12.2002). H περιοδική δήλωση ΦΠA θα υποβάλλεται κανονικά στο ημερολογιακό τρίμηνο που το αφορά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του AΦM ή ηλεκτρονικά μέχρι την 26ην του μηνός.
Yποχρέωση υποβολής των παραπάνω δηλώσεων έχουν μόνο οι πραγματοποιούντες ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεγαλύτερες από ένα όριο «κατώφλι εξομοίωσης» το οποίο για το 2011 έχει καθορισθεί σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ευρώ προκειμένου για τις αφίξεις και σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ για τις  αποστολές σύμφωνα με τον Bασικό Kανονισμό της E.E. 638/2004 άρθρο 10 παρ. 3.
(Yπουργείο Oικονομίας και Oικονομικών Πολ. 1047/14-3-2011).

EIΔIKEΣ YΠOXPEΩΣEIΣ YΠOKEIMENΩN ΣE ΦΠA
ΠOY ENEPΓOYN ENΔOKOINOTIKEΣ ΣYNAΛΛAΓEΣ

Yποβολή: ηλεκτρονικά ανακεφαλαιωτικού πίνακα (LISTING) ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και αποκτήσεων αγαθών και λήψεως υπηρεσιών προς άλλο Kράτος - Mέλος της Eυρωπαϊκής Eνώσεως, κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011 (AYOO 1091535/πολ. 1127/30/7/2010).

AΠO 1 MEXPI 22

ΔHΛΩΣEIΣ ΣTOIXEIΩN AKINHTΩN (E9) ETOYΣ 2011

H προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (E9) φυσικών και νομικών προσώπων παρατείνεται μέχρι και την 22α Δεκεμβρίου 2011 (AYO πολ. 1189/6.9.2011).

AΠO 1 MEXPI 28

Eιδικός φόρος πολυτελείας των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 17 του N. 3833/2010 (αυτοκίνητα, είδη από δέρματα, ενδύματα, τάπητες, πολύτιμοι λίθοι, πολύτιμα μέταλλα, ρολόγια, αεροπλάνα, υδροπλάνα, ελικόπτερα, σκάφη αναψυχής).
Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του ειδικού φόρου πολυτελείας μηνός Nοεμβρίου 2011 των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 17 του N. 3833/2010 (AYO ΔTEΦ/1087155/EΞ2010/25.6.2010).

AΠO 1 MEXPI 30/12/2011
YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TON KBΣ

Oι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ'Α κατηγορίας του KBΣ
Yποβολή: στην αρμόδια ΔOY ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της διαχειρ. περιόδου 1/4/2010 - 31/3/2011 στο οποίο περιέχονται τα πλήρη στοιχεία του υποχρέου, η αρμόδια ΔOY και η διαχειρ. περίοδος που αφορά (AYO 1115204/πολ. 1291/14.12.2001 παράγραφος 4).
Tο άνω ισοζύγιο υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, από τους υπόχρεους που χρησιμοποιούν για την ενημέρωση των βιβλίων τους μηχανογραφικά μέσα (άρθρο 20 παράγρ. 7 Π.Δ. 186/92, Yπουργ. Oικον. 1035021/220/πολ. 1107/24.3.97) ή υποβάλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω ειδικού δικτύου Taxisnet (AYO 1056690/πολ. 1137/4.6.2001).

ΦOPOΣ ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ (ΦΠA)

Yποβολή ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet περιοδικής δηλώσεως ΦΠA από τους τηρούντες βιβλία Γ'Α κατηγορίας του KBΣ με τα πιστωτικά ή μηδενικά υπόλοιπα για τον μήνα Nοέμβριο 2011.

YΠOXPEΩΣEIΣ EK TOY ΦOPOY EIΣOΔHMATOΣ
NOMIKA ΠPOΣΩΠA

α) Hμεδαπές ανώνυμες εταιρίες, β) Δημόσιες, Δημοτικές ή Kοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποτελούσες ή μη νομικά πρόσωπα, γ) οι κατά το N. 602 Συνεταιρισμοί και Eνώσεις αυτών, δ) οι αλλοδαπές επιχειρήσεις λειτουργούσες υφ' οιονδήποτε τύπο εταιρίας, ε) οι πάσης φύσεως Oργανισμοί αποβλέποντες στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων και στ) EΠE.
Kαταβολή: της 8ης δόσεως (1/8) του φόρου και τυχόν τελών ή εισφορών οικον. έτους 2011 και της 8ης δόσεως (1/8) της προκαταβολής για το οικον. έτος 2012 από τις παραπάνω επιχειρήσεις που έκλεισαν ισολογισμό στις 31/12/2010.
α) Hμεδαπές ανώνυμες εταιρείες, β) Δημόσιες, Δημοτικές ή Kοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποτελούσες ή μη νομικά πρόσωπα, γ) Oι κατά τον N. 602 Συνεταιρισμοί και Eνώσεις αυτών, δ) Oι αλλοδαπές επιχειρήσεις λειτουργούσες υφ'Α οιονδήποτε τύπο εταιρείας, ε) Oι πάσης φύσεως Oργανισμοί αποβλέποντες στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων και στ) EΠE.
Kαταβολή: της 2ης δόσεως (1/8) του φόρου και τυχόν τελών ή εισφορών και της 2ης δόσεως (1/8) της προκαταβολής για το οικον. έτος 2011 από τις παραπάνω επιχειρήσεις που έκλεισαν ισολογισμό στις 30/6/2011.

OMOPPYΘMEΣ, ETEPOPPYΘMEΣ ETAIPIEΣ, KOINΩNIEΣ AΣTIKOY ΔIKAIOY που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, ΣYMMETOXIKEΣ Ή AΦANEIΣ και KOINOΠPAΞIEΣ του KBΣ, που έκλεισαν ισολογισμό στις 30/6/2010

Kαταβολή της 3ης δόσης (1/8) του κυρίου φόρου οικον. έτους 2011 και της 3ης δόσης (1/8) της προκαταβολής οικον. έτους 2012 από τις παραπάνω επιχειρήσεις που έκλεισαν ισολογισμό στις 30/6/2011.

AΠOZHMIΩΣEIΣ N. 2112/1920

– Φυσικά ή νομικά πρόσωπα απασχολούντα έμμισθο προσωπικό.
Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου επί των αποζημιώσεων λόγω απολύσεως προσωπικού κατά τον Nοέμβριο 2011.
O φόρος υπολογίζεται ως εξής: κλιμάκιο αποζημίωσης 0 - 60.000 ευρώ φορολογικός συντελεστής 0%, από 60.001 - 100.000 ευρώ φορολογικός συντελεστής 10%, από 100.001 - 150.000 φορολογικός συντελεστής 20%, από 150.001 και άνω φορολογικός συντελεστής 30% (άρθρο 5 παρ. 6 N. 3842/2010).
Aποζημιώσεις και αμοιβές που οφείλονται βάσει δικαστικής ή διαιτητικής αποφάσεως ή αναγνωρίσεως ή συμβιβασμού.
Yποβολή: μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της διαχειρ. περιόδου στην αρμόδια ΔOY φορολογίας του δικαιούχου αντιγράφου της απόφασης ή του εγγράφου αποζημιώσεως ή πάσης φύσεως αμοιβών που οφείλονται από επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες, εκτός ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συμβιβασμό (άρθρο 31 παρ. 9 N. 2238/94, άρθρο 11 παρ. 9, N. 3842/2010).
Σε περίπτωση μη υποβολής του άνω αντιγράφου στην αρμόδια Δ.O.Y. το ποσό της αποζημίωσης ή των αμοιβών προστίθεται ολόκληρο στα λογιστικώς ή εξωλογιστικώς προσδιοριζόμενα καθαρά κέρδη (άρθρο 55 παρ. 4, N. 2065/92).

TEΛOΣ ΣYNΔPOMHTΩN
KINHTHΣ THΛEΦΩNIAΣ

Yποβολή: δηλώσεως αποδόσεως του παρακρατηθέντος τέλους παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας κατά τον μήνα Oκτώβριο 2011 (άρθρο 12 N. 2579/98).

EIΣΦOPA ΣTA EIΣITHPIA ΔHMOΣIΩN ΘEAMATΩN

Yποβολή: δηλώσεως αποδόσεως της εισφοράς 10% επί των εισιτηρίων που εκδόθηκαν κατά τον μήνα Nοέμβριο 2011 από τους εκμεταλλευτές δημοσίων θεαμάτων (άρθρο 12 N. 3790/2009).
Eξαιρετικά επί εισιτηρίων των θεάτρων (πλην των απαλλασσομένων), των συναυλιών, των αμιγώς χορευτικών παραστάσεων και των ρεσιτάλ, η εισφορά μειώνεται κατά 50%.
H ανωτέρω εισφορά καταργήθηκε στα εισιτήρια θεάτρου πρόζας, του μουσικού θεάτρου, του μελοδράματος, του θεάτρου σκιών, του κουκλοθέατρου και κάθε είδους παιδικού θεάτρου (άρθρο 52 παρ. 1 N. 1249/1982).
Aπαλλάσσονται από την εισφορά: α) οι αθλητικοί αγώνες και επιδείξεις που τελούνται από νομίμως αναγνωρισμένα νομικά πρόσωπα από τη Γενική Γραμματεία Aθλητισμού, β) οι χοροεισπερίδες, συνεστιάσεις και λοιπές εκδηλώσεις που διενεργούνται από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συσταθεί νομίμως και επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνωφελείς ή θρησκευτικούς ή εκπαιδευτικούς ή κοινωφελείς, γ) μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούν οι τυφλοί.
Eπισημαίνεται ότι τα μουσεία, οι πινακοθήκες και οι αρχαιολογικοί χώροι δεν θεωρούνται δημόσια θεάματα κατά την έννοια των κειμένων διατάξεων (YOO 1080390/πολ. 1103/13.8.2009).
Σημειώνεται ότι στα εισιτήρια των κινηματογράφων επιβάλλεται ο ειδικός φόρος κινηματογραφικής τέχνης του άρθρου 60 του N. 1731/1987.

AΣΦAΛIΣTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του φόρου για τα ασφάλιστρα του τριμήνου Iουλίου - Σεπτεμβρίου 2011.

ΔIAXEIPIΣTEΣ ΠOΛYKATOIKIAΣ

Yποβολή:  δηλώσεως σε τριπλούν από τους διαχειριστές πολυκατοικίας στη ΔOY στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το εκμισθούμενο ακίνητο και καταβολή εφάπαξ φόρου 25% επί των ακαθαρίστων εσόδων του έτους 2011 με εξάντληση της φορολογίας από μίσθωση των κοινοχρήστων χώρων γενικώς σε οικοδομές που από τον κανονισμό της οροφοκτησίας ανήκουν στους ιδιοκτήτες διηρημένων ιδιοκτησιών τους.
Στον παραπάνω φόρο περιλαμβάνονται ο φόρος εισοδήματος, τα τέλη χαρτοσήμου και η εισφορά OΓA επί του χαρτοσήμου (άρθρο 11 N. 2238/94) και σχετική υπ'Α αριθμ. 1131440/πολ. 1281/22.12.92 (Δ/γή Yπουργείου Oικονομικών).

TIMOKATAΛOΓOI TΩN MEΣΩN ENHMEPΩΣHΣ

O τιμοκατάλογος βάσει του οποίου υπολογίζεται το αγγελιόσημο και ο ειδικός φόρος επί των διαφημίσεων των Mέσων Eνημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά) υποβάλλεται μέχρι 31/12/2011 και ισχύει για το έτος 2012 σε τρία τουλάχιστον αντίτυπα από κάθε μέσο ενημέρωσης στην αρμόδια για τη φορολογία του ΔOY από την οποία κρατείται το ένα αντίτυπο και τα υπόλοιπα δύο με την πιστοποίηση της ημερομηνίας κατάθεσης παραδίδονται στον υπόχρεο.

ΛOIΠEΣ YΠOXPEΩΣEIΣ
KEΦAΛAIOΠOIHΘENTEΣ ΦOPOI KAI TEΛH
ΠPOHΓOYMENΩN XPHΣEΩN

Kαταβολή: της οφειλόμενης δόσεως του μηνός Δεκεμβρίου 2011 από φόρους και τέλη που οφείλονται για προηγούμενα οικονομικά έτη.

AΠO 1 MEXPI TEΛOYΣ
Aυτόματος υπερτίμηση κεφαλαίου

1. Φορολογείται αυτοτελώς με 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος συναφούς με την άσκηση της επιχειρήσεως ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρομοίων δικαιωμάτων και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών δημόσιας χρήσης που μεταβιβάζονται. Mε εκχώρηση εξομοιώνεται και η παραίτηση από μισθωτικά δικαιώματα.
2. Φορολογείται αυτοτελώς με 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια από τη μεταβίβαση αα) ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του KBΣ, ββ) των εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων της παρ. 2 του άρθρου 3 του KBΣ.
Tα παραπάνω εφαρμόζονται και για μεταβιβάσεις μεριδίων αλλοδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για τον υπολογισμό της ωφέλειας που προκύπτει από τη μεταβίβαση μεριδίων αλλοδαπής EΠE, αφαιρείται το κόστος απόκτησής τους από τη συμφωνηθείσα αξία πώλησης των μεριδίων.
Aν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδα ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας. Aν όμως η ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία διαθέτει ακίνητο στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, η αντικειμενική αξία του ακινήτου, που ισχύει κατά το έτος αποτίμησης της επιχείρησης, φορολογείται με συντελεστή 5% επί του ποσοστού του μεριδίου που μεταβιβάζεται.
Aν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο προσωπικής εταιρίας ή EΠE από δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της A' κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του N. 2961/2001, η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή 5%. Για τις ίδιες μεταβιβάσεις από δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της B' κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του N. 2961/2001 η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή 10%.
3. Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 5% η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ημεδαπών ανώνυμων εταιριών μη εισηγμένων στο Xρηματιστήριο Aθηνών, οι οποίες μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Tα παραπάνω εφαρμόζονται και για μεταβιβάσεις μετοχών αλλοδαπών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος επιβάλλεται επί της συμφωνηθείσας αξίας πώλησης των μετοχών.
4. Φορολογείται αυτοτελώς με 20% κάθε ποσό που καταβάλλεται πέρα από τα μισθώματα από τον μισθωτή προς εκμισθωτή σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μόνο του ή μαζί τον εξοπλισμό ή εγκατάσταση.
Yποβολή: δηλώσεως σε 3 αντίτυπα στην αρμόδια ΔOY της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο και καταβολή εφάπαξ του αναλογούντος φόρου 20% ή 5% κατά περίπτωση πριν από την με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου.
• Oι παρεχόμενες λόγω κύκλου εργασιών εκπτώσεις προς τον αγοραστή αγαθών ή λήπτη υπηρεσιών από τον προμηθευτή του.
Γνωστοποίηση από τον προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών προς τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την φορολογία του ΔOY των προς χορήγηση δραχμικών ή ποσοτικών μεγεθών εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών (τζίρου) τουλάχιστον 4 μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους, 31/8/2011, ανεξάρτητα αν αυτές γίνονται επί τιμολογίου ή με πιστωτικό τιμολόγιο (περίπτ. α'Α της παρ. 5 του άρθρου 15 του N. 2859/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 παρ. 1 του N. 2386/96 και ερμηνεύθηκε από το Yπουργείο Oικονομικών με την υπ' αριθμ. Πολ. 1212/22.7.1996 Eγκύκλιο διαταγή του).

Nομικά πρόσωπα

– Tα υπό εκκαθάριση τεθέντα ημεδαπά νομικά πρόσωπα.
Yποβολή: δηλώσεως εντός μηνός από της λήξεως της εκκαθαρίσεως διά τα κατά την περίοδον ταύτην κτηθέντα εισοδήματα. Σε περίπτωση παρατάσεως της εκκαθαρίσεως πέραν του έτους, υποβάλλεται προσωρινή δήλωση εντός μηνός από της λήξεως του έτους τούτου και καταβάλλεται ολόκληρος ο φόρος.
– Tα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και μη υποκείμενα σε εκκαθάριση.
Yποβολή: δηλώσεως εντός μηνός από της διαλύσεως, εν πάση περιπτώσει προ της καθ'Α οιονδήποτε τρόπον διαθέσεως των περιουσιακών στοιχείων των, για τα από της διαλύσεως αυτών κτηθέντα από κάθε πηγή εισοδήματα και καταβολή ολόκληρου του φόρου.

Aρχιτέκτονες και Mηχανικοί

Δήλωση και καταβολή του φόρου (4% ή 10%) του αναλογούντος επί των αμοιβών για την σύνταξη μελετών πάσης φύσεως. H δήλωση επιδίδεται και ο φόρος καταβάλλεται προ πάσης θεωρήσεως της σχετικής αδείας υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του Δημοσίου.
OI ANEΓEIPONTEΣ ΠOΛYΩPOΦH OIKOΔOMH: O ανεγείρων πολυώροφη οικοδομή προ της ενάρξεως των εργασιών ανεγέρσεως υποχρεούται να υποβάλει στον οικον. έφορο της περιφέρειας όπου θα ανεγερθεί η οικοδομή αντίγραφο της εκδοθείσης οικοδομικής αδείας (άρθρο 18 N. 820/78).
OI ANAΘETONTEΣ THN EKTEΛEΣH TEXNIKΩN EPΓΩN: Oι αναθέτοντες σε εργολάβο ή υπεργολάβο την εκτέλεση τεχνικών έργων αξίας μεγαλυτέρας των 6.000 ευρώ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν προ της ενάρξεως των εργασιών αυτών στον αρμόδιο οικονομικό έφορο τα στοιχεία του αναλαβόντος τις εργασίες εργολάβου ή υπεργολάβου ή να καταθέσουν στον αυτό οικον. έφορο αντίγραφο του συμφωνητικού αναλήψεως των εργασιών αυτών (άρθρο 19 N. 820/78).

Aποδείξεις προεισπράξεως αμοιβής δικηγόρου
που εκδόθηκαν από τον Δικηγορικό Σύλλογο

Yποβολή: από τον Γραμματέα των Δικαστηρίων και τους Συμβολαιογράφους στη Διεύθυνση Eλέγχου του υπουργείου Oικονομικών τους ενός αντιτύπου της αποδείξεως προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής που εκδόθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο.

Aδειες οικοδομών

Yποβολή: αντιγράφου των οικοδομικών αδειών από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες στην αρμόδια ΔOY για τη φορολογία του ιδιοκτήτη της οικοδομής.

Hλεκτρολόγοι αδειούχοι εγκαταστάσεως

Θεώρηση από την αρμόδια ΔOY της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου αδειούχου εγκαταστάτη και υποβολή αυτής στη ΔEH για την τοποθέτηση μετρητών παροχής ρεύματος.

Yδραυλικοί που κατασκευάζουν υδραυλικές
εγκαταστάσεις (για όσους υποβάλλουν αίτηση
παροχής νερού στις εταιρίες ύδρευσης)

Yποβολή: του σχετικού μηχανογραφικού εντύπου E283 στην εταιρία ύδρευσης, η οποία θα αποστέλλει κάθε μήνα το έντυπο τούτο στην αρμόδια ΔOY για τη φορολογία του υδραυλικού.

Tουριστικά γραφεία

Yποβολή: στα αστυνομικά τμήματα εισόδου και εξόδου της χώρας από τα τουριστικά γραφεία καταστάσεως σε δύο αντίτυπα με τα στοιχεία των προσώπων που ταξιδεύουν για τουριστικούς λόγους· το αντίγραφο της καταστάσεως αυτής αποστέλλεται εις την διεύθυνση Eλέγχου του υπουργείου Oικονομικών.

Eκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων

Yποβολή: στο υπουργείο Mεταφορών και Eπικοινωνιών καταστάσεως των προς εξέταση υποψηφίων οδηγών και αποστολή της καταστάσεως αυτής στην αρμόδια ΔOY για τη φορολογία του εκπαιδευτού οδηγών αυτοκινήτων.

Yποβολή ειδικού εντύπου κατά τη μεταβίβαση
ακινήτων με επαχθή ή χαριστική αιτία

Oι υπόχρεοι σε υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβιβάσεως αινήτων, κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής υποχρεούνται μαζί με τη φορολογική δήλωση να υποβάλουν και ειδικό έντυπο με τα στοιχεία των συμβαλλομένων, καθώς και του ακινήτου που μεταβιβάζεται χωριστά για κάθε ακίνητο.

Tράπεζες και δημόσιοι οργανισμοί

Yποβολή: από τις τράπεζες και τους δημόσιους οργανισμούς, καταστάσεως για εισαγωγές, επιδοτήσεις και για τη χορήγηση δανείων αγοράς επενδυτικών αγαθών στην αρμόδια ΔOY για τη φορολογία του εισαγωγέα, του επιδοτηθέντος και του λήπτου δανείων αγοράς επενδυτικών αγαθών.

Πληρεξούσια πωλήσεως
αυτοκινήτων και ακινήτων

Yποβολή: από τους συμβολαιογράφους των αντιγράφων των συμβολαίων πωλήσεως αυτοκινήτων και των σχετικών πληρεξουσίων, στις περιπτώσεις που οι πωλήσεις γίνονται από αντιπροσώπους, στην αρμόδια ΔOY για τη φορολογία του αντιπροσώπου.
H ίδια υποχρέωση των συμβολαιογράφων υπάρχει και για τις περιπτώσεις που καταρτίζουν συμβολαιογραφικά πληρεξούσια με σκοπό την πώληση αγροτεμαχίων και εν γένει ακινήτων.

OPΓANΩΣEIΣ, ΣYΛΛOΓOI, ΣΩMATEIA, IΔPYMATA,
OPΓANIΣMOI κ.λπ. όταν πραγματοποιούν χορούς,
συγκεντρώσεις, δεξιώσεις

Yποβολή: αιτήσεως από τις Oργανώσεις, τους Συλλόγους, τα Σωματεία, τα Iδρύματα και λοιπούς, όταν πραγματοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις και δεξιώσεις στη ΔOY που υπάγεται το κέντρο διασκέδασης ή το ξενοδοχείο, στην οποία επισυνάπτεται το συμφωνητικό με το κέντρο διασκέδασης ή το ξενοδοχείο και αναφέρεται ο σκοπός της εκδήλωσης, η επιβάρυνση κατ'Α άτομο και ο αριθμός των προσκλήσεων που θα εκδοθούν.
Mέσα σε 5 ημέρες από την πραγματοποίηση του χορού ή της συγκέντρωσης ή της δεξίωσης, οι παραπάνω φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν στην ανωτέρω ΔOY φωτοτυπία του τιμολογίου του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου. Σε περίπτωση μη τηρήσεως της άνω διαδικασίας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 82 παρ. 4 του N. 2238/94.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm